Xem mẫu

  1. Biến Windows Xp > Windows Seven (Build 6801)
  2. Biến Windows Xp > Windows Seven Các tools cần thiết : windowblinds 6 iconpackage 3.2 vistarainbar logonstudio bootskin stylertoolbar tuneup. 1. Trước tiên các bạn download gói Skin cho windowblinds và Icon sidebar tại đây by fediaFedia 2. Chạy file AERO SEVEN.wba, nếu có lỗi như hình dưới chúng ta khắc phục bằng cách sử dụng LSPatch 3. Sử dụng sidebar trong My Computer theo bài sau, Icon có sẵn trong gói cài đặt download ở trên.
  3. 5. Wallpaper: PDC 2008 Windows 7 Wallpapers
  4. PDC Seven 6. Sidebar: Vista Rainbar V4 by ~Gavatx 7. Style Toolbar:
  5. 8. Logon Screen: Windows 7 PDC2008 Logon by ~RaulWindows 9.Boot Screen: Windows Se7en Startup 2010 by ~yanomami
  6. Windows Se7en Bootskin by ~somnambul Windows Se7en RC1 Startup by ~yanomami
  7. 10. Screensaver: Windows 7 6801 ScreenSaver by ~RaulWindows 11. Icon cho Iconpackage: Vista Ultimate Iconpackage Vs2 by *Jrdn88
  8. Vista Ultimate IconPackage Vs1 by *Jrdn88 12. Nếu muốn thay đổi taskbar các bạn có thể sử dụng cách này.
nguon tai.lieu . vn