Xem mẫu

  1. Biển Nghìn Thu Ở Lại Nhạc Sĩ: Trịnh Công Sơn Trình bày: Quang Dũng Tân Nhạc Trữ tình, Êm ả Biển đánh bờ,  Xôn xao bờ đánh biển  Đừng đánh nhau ... Ơi biển sẽ tàn phai  Đừng gạch tên vì yêu đừng xé nát  Biển là em ngọt đắng trùng khơi  Biển nghìn thu ở lại, nghìn thu ngậm ngùi  Biển đánh bờ,  Xôn xao bờ đánh biển  Đừng đánh nhau ... Ơi biển sẽ tàn phai  Đừng gạch tên vì yêu đừng xé nát  Biển là em ngọt đắng trùng khơi