Xem mẫu

  1. * BÍ KIẾP HỌC TẬP MÔN VẬT LÝ * THPT Long Mỹ *THCS 4. Tầm bay xa 1. Khối lượng riêng v 2 sin 2α => m = D.V = V.ρ L = x max = g Mau = đi về Vê bình (v^2) sin lưỡng anpha (sin2α) Mẹ = về rồi Chia g cho khéo, bay xa ra liền! 2. Quãng đường 5. Lực hấp dẫn S = v.t m .m Sống = vì tiền FHd = G. 1 2 2 3. Lực đẩy Ác-si-mét r Fa = ρ .V.g = V.g.ρ = V.g.D = ρ .g.V Hấp dẫn em-một ghê em-hai trên răng rụng (r2) (răng rụng rớt xuống dưới) Pha = con-cá-rô, vợ, ghê Hấp dẫn ghê em em chia răng rụng Ép anh = vợ ghê cá-rô 6. Gia tốc trọng trường Ép anh = vợ ghen đào G.M Ép a = rô ghê vê g= 4. Nhiệt lượng (h + R) 2 Q = c.m.∆t = m.c.∆t Gà-con bằng GÀ MẸ chia [(hai cộng cá-rô) bình] 2 Qua = cầu mới tới  R  g h = g0 .  Què = mà có tình R+h 5. Điện trở Gà-hoa = gà-đầu chấm {[rượu chia (rượu cộng l hoa)] tất cả bình} R = ρ S 7. Động năng Rượu bằng cá-rô nhân cá-lóc chia cá sặc 1 6. Cách đọc mã vạch điện trở Eñ = m.v2 2 *Ba vòng đầu Em đau = nửa mình vất-vả (v2) Đen không, nâu một, đỏ hai 8. Thế năng Cam ba, vàng bốn màu này dễ thương 1 Năm xanh lá, sáu xanh dương E t = kx 2 Bảy tím, xám tám, chín thường trắng tinh. 2 *Vòng số 4 (trị số sai lệch (%)) Em thấy = nửa cây xa-xôi (x2) Không màu hai chục 9. Nhiệt nóng chảy Bạc mười, vàng năm Q = λ.m Tiếp là nâu một, đỏ hai Quên = người em Lục xanh lấy một chia hai, ra liền 10.Nhiệt hóa hơi *Lớp 10 Q = L.m 1.Chạy cùng chiều Quên = Lan em Trên đường kẻ chậm với người mau. 11.Lực căng bề mặt Hai gã cùng chiều muốn gặp nhau. Fcaê = l.σ n Vận tốc đôi bên tìm hiệu số. Ép căn mặt ngoài để làm (l) ma (σ) Đường dài chia với khó chi nào Ép căn = lãi nhân trùng (còn nếu ngược chiều thì tìm tổng số) 12.Độ chênh lệch mực nước trong mao dẫn 2. CT độc lập thời gian trong CĐT biến đổi 4σ đều h= 2as = v 2 − v02 d.g.ρ Hai anh sáu làm vỡ bình mà không vỡ bình Hồn = tứ mã xích (σ) trên (đàn gà rô) 13.Độ cứng lò xo v 2 − v0 = 2as 2 E.S Vô bình mà không vô bình là hai anh ếch (“mà” là k = l1 dấu trừ) 3. Công sai trong CĐ biến đổi đều (thẳng, tròn) Kem của em sẽ chảy lỏng Khô = em sẽ cháy lan d = a.(t*) 2 = γ .(t*) 2 Khóc = em sẽ chạnh lòng Đời = anh Thiện bình (Ô) kìa! Em sâu trên lúa 1
  2. 14. Nội năng K=ΣKi 1 A + Q = ∆U K=Σ Ki Anh + Quân = Ú l=li l=Σli *Lớp 11 f = Σf i 2 2 1 1. Điện dung f2 =Σ 2 εS ε .S .ε 0 fi C= = (k=9.109 N.m2/C2 ) 4π kd d 1 T 2 = ΣTi 2 T2 = Σ 2 Cua em xào (S) /[bốn biển (π) không dùng] Ti Con em sao em-không /đánh -Song song í tổng, qui tổng, u bằng, trở đảo, dung Cưa em sao em-không /đứt tổng, ka tổng, lơ tổng, ép tổng bình, chu đảo tổng 2. U = Ed bình U em đâu /Iu em dữ (U đọc là iu) -Nối tiếp í bằng, qui bằng, u tổng, trở tổng, dung 3. Q = CU đảo, ka đảo, lơ (l) tổng, ép đảo tổng bình, chu tổng Quà cho U (U lớn thì Quà lớn) /Quạ bằng (chim) cú bình 4. F = qE + Q,I giống nhau, do qui y mà, hay IQ đo thông Phải quên em minh đó! 5. A = qU + U đặc trưng cho cách mắc Anh quên ư ? + I, U ngược nhau I tổng thì U bằng và ngược lại U = A/q + R ngược với C Ừ anh /quên => R// là Cnt (cùng cách tính) 6. A = qEd => R tổng thì C tổng đảo và ngược lại (*) Anh quánh em đau /Anh quên em đi + C giống K 7. Hiệu điện thế + K cùng f2 (cách tính t.tự) UMN = AMN /q = VM – VN + f2 ngược với T2 (*) U nào (UMN), anh đó (AMN), chia qui, vê đầu (VM – 13. Tranzito VN) Các cực B, C, E 8. Năng lượng điện trường Ba cô em 1 εVE 2 Bồ của em W = CU 2 = 2 8π k 14.Tirixto SCR Nửa củ Các cực A, K, G (Hôm) wa, em vẽ (VE ) / (tám pi ka) 2 Anh không ghen 9. Điện tích 15.Bán dẫn q = I.t +p-n-p Quậy ít thôi! n nằm trong nên trong kí hiệu của nó, mũi tên Bánh quy = bánh ít hướng vào (E => B) 10.Điện năng +n-p-n A=I.U.t=U.I.t n nằm ngoài nên trong kí hiệu của nó, mũi tên Ai = I.u tôi hướng ra (B => E) Anh = uống ít thôi 16.Định luật Faraday 11.Công suất A.I .t m= U2 n.96500 P= Em, ăn ít thôi, chia anh (n), chín sáu năm trăm R 17. +Quy tắc bàn tay trái I (F điện), II (f Phải = uống-bình /rượu Lorenxơ) => chiều I theo ngón giữa ( vì ở II-f 12. Ghép điện trở + tụ điện + lò xo r // Nt Lorenxơ , sự chuyển động v của điện tích tạo I=ΣIi I=Ii dòng điện I) Q=ΣQi Q=Qi +Bàn tay phải I (dòng điện trong thanh dây dẫn chuyển động) => chiều từ cổ tay đến ngón giữa là U=Ui U=ΣUi chiều Ic từ cực âm (cổ => cô => nữ) sang dương 1 R = ΣRi của nguồn. R =Σ Ri 18. Lực từ ru r C=ΣCi 1 F = l.I.B.sin( I , B ) C=Σ Ci Phải lấy ít bọc sữa (ít, béo) 2
  3. 19.Mômen ngu u lực từ ẫr r (1) người thuộc lớp... M = B.S.I.sin( B, n) (2) bpsd Mẹ bác sĩ ít sợ (bệnh, nấm) 31.Cách vẽ tia sáng qua gương cầu 20.Lực Lorenxơu Song => tiêu (tiêu điểm) r r Tiêu => song f =| q | .v.B.sin(v, B ) Tâm => đối (dội ngược lại) Fải | quên| vợ bé sợ (vợ, bỏ) Đỉnh => xứng (đối xứng qua trục chính) 21.Từ thông qua r ện tích S ur di 32.Độ bội giác kính lúp Φ = N.B.S.cos( B, n) Ñ G = KL. Phải nuôi bác sáu còn (bé, nhỏ)/ phải nhớ bác sĩ cóc L l+ d ' (bé, nhỏ) rur +Gạo-lức Φ = S.N.B.cos(n, B) Trên: không-luộc đỏ Phi sang Nhật Bản cùng (nhỏ, bạn) Dưới: lửa cộng dấu Φ = L.I +Ghen (ghét) Phi lí Trên: không đập (đánh) 22.S.đ.đ cảmr r trong đoạn dây dẫn chuyển động Dưới: làm cộng dao-tuyệt-sắc (| d’| ) uứng ec = v.B.l.sin( B, v) 33.Độ bội giác kính lúp khi ngắm chừng ở Cv Ế vợ buồn lắm sao (bỏ, vợ) Ñ 23.Suất điện động tự cảm GL∞ = = D .Ñ f etc = L.∆I/∆t Trên đè, dưới ép Em lỡ yêu /tôi Dê đây 24. Từ trường ống dây Gà-luộc-vô cùng = dây đậu N .I *Lớp 12 B = 4π . l.107 1. Góc quay Biển-lớn = 4 biển-nhỏ nhớ ai chia li chia 10 triệu ∆ϕ = ω .∆t 25.Hệ số tự cảm Phi = ôm tôi S .N 2 2. Tốc độ góc L = 4π . 7 10 .l ω = 2.π .f Lan-lớn = bốn pi sợ anh-bình (N2) chia (10 triệu cho Ôm = hay bị ép Lan-nhỏ) 3. Tốc độ dài 26.Năng lượng từ trường ống dây v = ω .r 1 Vua = ôm rắn W = L.I 2 Vợ = vừa ôm vừa rờ 2 1 4. Mômen q.tính chất điểm, vành tròn & trụ rỗng 1J = H . A2 I = m .R 2 2 Nửa lỉ Ai = muốn rụng răng Nửa hả 5. Pt đ.l.h vật rắn quay... M = I.γ 27. Khúc xạ ánh sáng n1.sini=n2.sinr Mua = ít gạo-màu Anh một sợ ít, anh hai sợ rờ 6. Mômen động lượng Anh một sợ ai (i) = anh hai sợ rắn (sinr) L = I.ω 28.Vận tốc ánh sáng Lớn = ít ôm c=n.v +Đối với chất điểm L = m .vr . Chồng nhiều vợ 29.Lăng kính Lớn = muốn vợ rồi A= r1+r2 7. Gia tốc r.rọc có khối lượng Anh => rờ m a .g r a= D= i1+i2 -A I Để = í trừ anh Σm naëg + 2 n R 30.Quy ước về dấu r Gương cầu, em lồi, anh lõm (1) +ma r : khối lượng gây ra gia tốc a của hệ thống Thấu kính, em lõm, anh lồi (2) 3
  4. = ∆m : độ lệch khối lượng của các quả nặng ở hai m .g.d ωv.lí = bên ròng rọc I Anh đặt mẹ (má) già lên trên [khối nặng cộng với Ốm = cần (mua đầu gà chia ai (I)) tình yêu (I) chia rượu-bình] Ốm = cần [mong gặp được (ai ở dưới)] 8. Vận tốc cực đại I vm ax = ω .A Tloøo = 2π . x m .d.g Vợ = ôm anh Tôi = hay bị canh (cbhai) [ai /(mê đá gà)] 9. Gia tốc cực đại Tôi = hay bị cắn trên ít, dưới máu ga dữ am ax = ω 2.A ρ .S.g Anh = ôm-bình anh ωgoã = m 10.CT độc lập th.gian 2 Ốm = cần cá-rô sào gừng chia măng  v 16. Con lắc lò xo thẳng đứng A = x +  2 2 ω  A ≥ ∆l : Fmin = 0 0 Anh-bình = xạo-bình (x ) cộng {[vợ chưa (chia) 2 Anh lớn (hoặc bằng) a lô thì Fmin = 0 ôm] tất cả bình} 17.Thế năng con lắc (gốc ở VTCB) 11.Chu kì Wt = m gl − cosα ) (1 => t=n.T Mua gà luộc nhân (1 trừ cos góc-lệch) Thiện-nhỏ bằng anh nờ (n) Thiện-lớn 18.Sự biến thiên chu kì con lắc đơn Tình-em-nhỏ-bé = nhớ tình-anh h 1  12.Thế năng ∆T = T1  + .α .∆t Wt = W .cos2(ω t+ ϕ ) R 2  Bị cột (thế năng) => tính theo cos Đời tôi = tôi nhân (trên hoa dưới rượu cộng nửa hệ 13.Động năng dài thiên biến nhiệt) Wñ = W .sin2(ωt+ ϕ ) ∆T 1 h = .α .∆t+ Chạy nhanh (động năng) bị xỉn => tính theo sin T1 2 R 14.Cơ năng Tỉ đối chu kì = hệ dài chia nửa nhân nhiệt biến K .A 2 thiên cộng với chiều cao trên bán kính E= 19. Gia tốc do F-điện gây ra 2 Em bằng con (k) ảnh chia hai q .U añieä = 15.Tần số góc và chu kì n md k Anh-điện = quánh | út| /(muốn điên) ωloøo = x 20. Vận tốc con lắc đơn m Ốm thì cân (cbhai) (không / mập) v = ± 2lg(cosα − cosα 0 ) +Độ cứng Vợ = cắn [ hai lít gạo nhân (con nhỏ trừ con lớn)] k = ω 2.m 21.Lực căng Không = ôm bình mập v2 T = m .g.cosα + m k = m .ω 2 l Kìa = chàng-mập ôm-bình Thương = em gần chết + em vẫn^2 /lòng m Thương = em.gặp.chị + em.về^2/ lần Tloøo = 2π . x Tìm = gặp mà chi + vì mình vẫn chia li k Tui = hay bị cắn (cbhai) muốn khóc T = m .g(3cosα − 2cosα 0 ) g Thương = mẹ già nhân (3 con nhỏ trừ 2 con đầu) ωñôn = 22. Bài toán bắn hòn bi A vào quả cầu B của con l lắc đơn (va chạm đàn hồi, xuyên tâm), vận tốc hòn Ốm = cần (gạo/ lức) bi A trước khi va chạm là l  M  Tloøo = 2π . 1 x g vv.c = Vq/.c. 1+ q.c  2  m v.c  Tui = hay bị cắn lên ghẻ   Tiền = hai bị căng lúa /gạo 4
  5. Vợ nhỏ= nửa vợ lớn nhân (một cộng Má lớn chia . ed má nhỏ) x = (n − 1) a (Vq/.c = 2gl − cosα 0 )) (1 Xờ = (anh-nờ trừ một lần) em đạp lên anh 23.Bước sóng 30. Cảm kháng λ0 = cT người-ta-không là chồng tôi . XL = ω L λ = vT người-ta là vợ tôi . Ôm lâu 24.Độ lệch pha của hai sóng 31. Dung kháng d x 1 1 ∆ϕ = 2π . = 2π . Xc = = λ λ ω.C 2π fC . Lệch-pha = hai bị đạp lên người Nghịch đảo ôm chặt Đèn-pha = hay bị xẹt lên người Xào-cá = trên một, dưới hai bị ép chảo 25. Muốn chuyển các trường hợp cùng, ngược, 32. Quang điện trở vuông pha từ ∆ϕ (dđđh) sang d (sóng) S.c.d : Sao con đau (sao cậu điên) Ta chia 2 rồi thay π thành λ (chia 2π rồi nhân λ) 33. Sóng điện từ 26. Sóng tổng hợp có biên độ λ = 2.π .v. L.C +Max khi Người = hai bị ve cắn (lắm chỗ) d = n.λ 34. Tần số góc riêng Đảo = nhớ người 1 +Min khi ω= L.C (2n + 1).λ λ d= = nλ + Ôm = một trên căn (loi choi) [lửa cháy] 2 2 35. S.đ.đ cực đại trong cuộn dây Đảo = lẻ người chia hai E0 = ω .N .Φ 0 Đảo = nhớ người cộng nửa người 27. Thí nghiệm Y-âng Em-không = ôm anh Phi-o +=> bước sóng λ = a.i / D  36. Hệ số phẩm chất Ai ngồi trên đê cũng thấy sóng ω.L Q= +Khoảng cách từ vân sáng chính giữa đến vân sáng r bậc k Quân = ôm Lan chia (trên) con rắn λ .D 37. Máy gia tốc Xiclotrôn x= k   a vm m .v . R= = Ít = khi người đạp lên anh q.B eB . a.x Rượu = vợ mua trên (quê Bác) +=> bước sóng λ =   D .k Rượu = mua về chia (em bé) Anh xạo (ngồi) trên đảo khỉ, cũng thấy sóng (λ) 38. Công thức Anhxtanh 28. Hiệu quang trình ε = h. f a.x Em = hai fai = hao phí δ= 39. Liên hệ giữa động lượng P và động năng K D Đời ta (delta) = ăn xin chưa (chia) đã P 2 = 2m K 29. Độ dịch chuyển khi có bản mặt song song Phê-phán = hai em khóc 5