Xem mẫu

  1. Bí quyết để cai thuốc lá dễ hơn Một nghiên cứu mới đây cho thấy kết hợp tập luyện thể chất và cai thuốc lá có thể làm tăng tỉ lệ cai thuốc lá thành công ở thanh thiếu niên.
  2. Được đăng trên tạp chí Pediatrics, nghiên cứu đã xem xét tác dụng của việc bổ sung tập luyện vào chương trình cai thuốc lá tập trung vào thanh thiếu niên. Not on Tobacco (NOT) là chương trình cai thuốc lá của Hiệp hội Phổi Hoa kỳ dành cho các học sinh trung học. Chương trình này sẵn có tại các trường công lập ở Hoa Kỳ và các nghiên cứu thấy rằng tỉ lệ cai thuốc lá trung bình là 21%. Để đánh giá tác động của tập luyện với việc cai thuốc lá nhóm nghiên cứu thuộc Trường Y Đại học West Virginia đã chia ngẫu nhiên 19 trường trung học để thực hiện chương trình NOT tiêu chuẩn hoặc chương trình NOT kết hợp với khuyến nghị về tập luyện
  3. hoặc chương trình can thiệp ngắn trong đó những thanh thiếu niên hút thuốc lá có một phần học với người hướng dẫn chương trình. Tổng cộng có 233 học sinh tham gia 1 trong 3 chương trình. Chương trình NOT tiêu chuẩn gồm 10 phần theo nhóm nhỏ mỗi tuần, trong đó một người hướng dẫn sẽ giúp trẻ hiểu tại sao chúng hút thuốc và tìm cách bỏ thói quen xấu này. Thanh thiếu niên tham gia chương trình NOT bổ sung tập luyện nhận được những lời khuyên về việc tập luyện. Sau 6 tháng, nghiên cứu thấy rằng nhóm tham gia chương trình NOT kết hợp với tập luyện có tỉ lệ bỏ thuốc lá tự báo cáo cao
  4. nhất, 31% so với 21% ở nhóm tham gia chương trình NOT tiêu chuẩn và chỉ 16% ở nhóm tham gia chương trình can thiệp ngắn. Tuy nhiên, khi xem xét kỹ số liệu các nhà nghiên cứu thấy rằng bổ sung tập luyện thể chất vào chương trình cai thuốc lá có vẻ chỉ có tác dụng đối với nam thanh thiên
nguon tai.lieu . vn