Xem mẫu

  1. BỆNH NGOẠI CẢM ÔN BỆNH (Kỳ 6) C. DINH PHẬN CHỨNG Còn được xem như giai đoạn đầu của huyết nhiệt chứng. Bệnh cảnh xuất hiện ở tâm, Tâm bào và triệu chứng chủ yếu gồm huyết nhiệt và lơ mơ. Bệnh xuất hiện ở Dinh phận có thể do: · Từ Vệ phần chuyển đến, không qua Khí phận, trực tiếp vào Huyết phận (Nghịch truyền Tâm bào). · Từ khí phận chuyển đến. · Trực trúng. Các thể lâm sàng: · Nhiệt thương dinh âm (Âm hư nội nhiệt): sốt nặng về đêm, tâm phiền khó ngủ, hoặc nói lảm nhảm, lưỡi đỏ tươi. Điều trị: thanh dinh thấu nhiệt (Thanh dinh thang). Phân tích bài thuốc: (Pháp Bổ - Thanh) Vị thuốc Dược lý YHCT Vai trò
  2. của các vị thuốc Bột sừng Thanh nhiệt độc ở phần Dinh Quân trâu Huyền Đắng, mặn, hơi hàn. Tư âm, giáng Thần sâm hỏa, trừ phiền, nhuận táo Mạch môn Ngọt, đắng. Nhuận phế , sinh tân Thần Sinh địa Hàn, ngọt, đắng. Nuôi Thận, dưỡng Thần âm, dưỡng huyết Kim ngân Ngọt, đắng. Vào Phế, Vị, Tâm, Tỳ, Tá Đại trường. Thanh nhiệt giải độc, thanh nhiệt Vị trường, thanh biểu nhiệt. Hoàng liên Đắng, hàn. Vào Can, Đởm. Thanh Tá nhiệt, trừ thấp, thanh Tâm, trừ phiền, giải
  3. độc, thanh Can hỏa, chỉ huyết do nhiệt. Liên kiều Đắng, lạnh. Vào Đởm, Đại trường, Tá Tam tiêu. Thanh nhiệt, giải độc, tán kết, giải cảm trừ phong nhiệt Lá tre Ngọt, nhạt, hàn. Thanh Tâm hỏa, lợi Tá niệu, trừ phiền nhiệt Đan sâm Đắng, hơi hàn. Trục ứ huyết (không ứ huyết không dùng) · Nhiệt nhập Tâm bào: Lơ mơ, nói nhảm, tâm phiền lưỡi đỏ, ngủ vùi không tỉnh. Điều trị: thanh tâm khai khiếu (Thanh cung thang). Phân tích bài thuốc: (Pháp Bổ - Thanh)
  4. Vị thuốc Dược lý YHCT Vai trò của các vị thuốc Bột sừng Thanh nhiệt độc ở phần Dinh Quân trâu Huyền Đắng, mặn, hơi hàn. Tư âm, giáng Thần sâm hỏa, trừ phiền, nhuận táo Mạch môn Thần Ngọt, đắng. Nhuận phế , sinh tân Liên tử Vị đắng, tính hàn. Thanh Tâm khử Quân tâm nhiệt. Chữa tâm phiền, thổ huyết Liên kiều Đắng, lạnh. Vào Đởm, Đại trường, Tá Tam tiêu. Thanh nhiệt, giải độc, tán kết, giải cảm trừ phong nhiệt
  5. Trúc diệp Ngọt, nhạt, hàn. Thanh Tâm hỏa, lợi Tá niệu, trừ phiền nhiệt
nguon tai.lieu . vn