Xem mẫu

  1. BỆNH NGOẠI CẢM ÔN BỆNH (Kỳ 3) · Tà ở phế : ho ít đàm, hoặc đàm khó khạc, đau họng, hơi sợ gió, sợ lạnh, hơi phát sốt. Pháp trị: Tuyên Phế tán nhiệt (Tang cúc ẩm). Phân tích bài thuốc: (Pháp Hãn) Vị Dược lý YHCT Vai trò của thuốc các vị thuốc Tang Ngọt đắng, hàn. Vào Can, Phế, Thận. Quân diệp Phát tán phong nhiệt, thanh Can, minh mục, thanh Phế chỉ khái Cúc Ngọt, đắng tính hơi hàn. Vào Phế, can, Thần hoa Thận. Phát tán phong nhiệt, thanh Can minh mục, giáng hỏa, giải độc Bạc hà Cay mát. Vào Phế, Can. Thần Phát tán phong nhiệt Liên Đắng, lạnh. Vào Đởm, Đại trường, Thần Tam tiêu. Thanh nhiệt, giải độc, tán kết, giải
  2. kiều cảm trừ phong nhiệt Hạnh Đắng, ấm. Vào Phế, Đại trường. Tá nhân Thông Phế, bình suyễn, nhuận tràng, thông tiện, ôn phế. Cát Đắng cay, hơi ấm. Vào Phế. Khử đờm Tá cánh chỉ khái, tuyên Phế lợi hầu họng, bài nung giải độc Lô căn Ngọt, hàn, vào Phế vị. Thanh nhiệt, Tá sinh tân, lợi niệu, thanh Phế nhiệt, chỉ khái, thanh nhiệt, chỉ ôn. Cam Ngọt ôn. Vào 12 kinh. Bổ trung khí, Sứ thảo hóa giải độc * Công thức huyệt sử dụng: Tên huyệt Cơ sở lý luận Tác dụng điều trị Bá hội Hội của mạch Đốc và 6 dương Giải biểu Đại chùy kinh. Vì là thuần dương nên chủ biểu. Mình nóng, mồ hôi tự ra (Tả sau Bổ)
  3. Sợ lạnh, không có mồ hôi (Bổ sau Tả) Khúc trì Phối hợp Khúc trì, Đại chùy, Hợp Hạ sốt Hợp cốc cốc là kinh nghiệm để trị cảm sốt Ngoại Hội của Thủ Thiếu dương và Đặc hiệu khu quan Dương duy mạch phong, giải biểu Phong trì Hội của Thủ túc Thiếu dương và Đặc hiệu khu Dương duy mạch phong, giải biểu Phong Khu phong phần trên cơ thể Trị cảm, đau môn đầu, đau gáy cứng Thái uyên Du Thổ huyệt/Phế. Khu phong hóa Trị ho đờm, lý Phế chỉ khái Nghinh Huyệt tại chỗ Ngạt mũi hương B. KHÍ PHẬN CHỨNG Theo lý luận YHCT, giai đoạn này bệnh tà ở sâu hơn.
  4. · Triệu chứng: sợ nóng, không sợ lạnh. Do Ôn nhiệt nhập vào bằng 2 đường (hoặc bệnh từ Vệ phận chuyển sang hoặc bệnh do trực trúng vào Khí phận) mà triệu chứng có khác nhau. o Nếu từ Vệ phần chuyển sang: sẽ thấy lúc đầu sợ lạnh phát sốt, sau đó hết sợ lạnh chỉ sốt. o Nếu do trực trúng Khí phận: ngay từ đầu đã không sợ lạnh, chỉ có sốt. · Các thể lâm sàng: vì nhiệt nhập vào những vị trí không giống nhau nên xuất hiện các thể lâm sàng. o Phế nhiệt. o Hung cách nhiệt. o Vị nhiệt. o Nhiệt kết trường phủ.