Xem mẫu

  1. Bệnh da ếch trên Xoài Do nấm Chaetothyrium sp. gây ra . Nấm thuộc nhóm nấm bồ hóng, ký sinh yếu trên vỏ trái xoài Bệnh thường gây hại trên xoài Bưởi, xoài cát Hoà lộc, xoài thơm... bệnh gây hại nặng trong điều kiện ẩm độ cao Bệnh nhiễm rất sớm trên trái còn non, thường từ cuống trái sau đó lan dần xuống bên dưới. Vết bệnh đầu tiên lá những chấm nhỏ màu đen, tròn, sau đó lan dần ra và tạo thành các
  2. đóm màu đen rai rạc trên vỏ trái xoài, nhìn vào giống như da con ếch nên được gọi lá bệnh “Da ếch”. Bệnh thường không làm hư trái mà làm giảm giá trị thương phẩm, chỉ khi bệnh rất nặng mới làm hư vỏ trái làm vỏ trái nơi bị bệnh có màu đen. Những vườn thường bị bệnh xảy ra, phun ngừa sau giai đoạn trái rụng sinh lý (30 - 35 ngày sau khi nở hoa) bằng các loại thuốc Benlate 50 WP, Derosal 60 WP, hoặc Chlorine 0,04%, hoặc bao trái lại cũng hạn chế được bệnh này.
nguon tai.lieu . vn