Xem mẫu

  1. Bệnh chổi rồng lan rộng nguy cấp Hiện Đồng Tháp đã có trên 3.800ha nhãn bị chổi rồng trên tổng diện tích gần 4.200ha. Riêng huyện Châu Thành có hơn 3.500ha trồng nhãn thì có đến 3.300ha nhiễm bệnh; trong đó hơn 3.200ha thiệt hại nặng từ 40% - 90%. Theo ngành nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp, những ngày qua,
  2. rất nhiều nông dân đã phá bỏ vườn nhãn chuyển đổi sang cây khác. UBND tỉnh Đồng Tháp giao Sở NN-PTNT phối hợp với huyện Châu Thành triển khai ngay các biện pháp dập dịch, ngăn ngừa dịch chổi rồng trên cây nhãn; Chi cục Bảo vệ thực vật xác định cụ thể hộ trồng, diện tích, mức nhiễm… thực hiện hỗ trợ giống cây trồng để khôi phục vùng bị thiệt hại; tổ chức ngay các biện pháp giúp nông dân phòng chống, hạn chế sự lây lan của dịch bệnh chổi rồng.
nguon tai.lieu . vn