Xem mẫu

  1. Chương 12: kết cấu vỏ xe 1. Vỏ xe khách: Vỏ xe khách có nhiều dạng, trong đó dạng kiểu toa tàu chịu lực phổ biến hơn cả ( hình 14.3), vì dạng này có hệ số lợi dụng diện tích cao nhất (1) và các chỉ tiêu sử dụng, bền, kinh tế cao. Khung xương của loại này thể hiện ở hình 14.3. Các chi tiết giá nền 1, cột chống 2, 4 , nóc 5, đỡ ngoài 3, 6 là những thanh thép dập hoặc thép dóc được nối cứng với nhau thành một khoảng không gian nhiều thanh cứng: Bao quanh các khung xương ở phía trong và phía ngoài là các tấm thép hoặc kim loại màu, các tấm này nối với nhau và với khung xương bằng hàn hoặc đinh tán. Khoảng không giữa hai lớp trong và ngoài thường chứa chất cách nhiệt. Đánh giá độ bền của khung xương chủ yếu theo độ cứng khi xoắn. Góc xoắn tương đối của vỏ xe khách cho phép trong khoảng trên 1m chiều dài vỏ. Trọng lượng của khung xương và đáy, sàn ( không kể ghế) so với diện tích bao ngoài của mặt chiếu bằng khoảng 1100 N/m2. hình 14.3: Khung xương vỏ xe khách (1) Hệ số lợi dụng diện tích: , trong đó - diện tích sàn xe, - diện tích bao ngoài theo hình chiếu bằng.
  2. 2. Vỏ xe du lịch: Có nhiều loại, phổ biến nhất là loại vỏ kín có 4 cửa, hai hàng ghế, loại xe này có tên gọi là Sedan (Xê - đan). Hình dáng đảm bảo khí động học tốt nhất. Loại thứ 2 là loại vỏ kín, có 2 cửa, có 1 hoặc 2 hàng ghế, được gọi là coupe (cu  pê). Loại thứ 3 là loại vỏ có mui mềm mở được, có 2 hàng ghế. Nếu vỏ này có 4 cửa thì gọi là carbriolet. Nếu nó chỉ có 2 cửa thì gọi là coupe carbriolet (cupê  cabơriôlét). Vỏ xe con rất đắt, chiếm 55% giá bán một chiếc xe. Vỏ xe thường là tấm dập và có khung chống. Tỷ trọng của vỏ so với diện tích nền khoảng N/m2. Độ cứng xoắn khoảng 6,1.105 Nm/độ. 3. Vỏ xe tải: Vỏ xe tải và thùng chứa hàng thường tách rời. Vỏ xe dập có cột chống, các yêu cầu thiết kế ở Liên Xô theo tiêu chuẩn GOST 9734  61 " ca  bin, chỗ của lái xe".