Báo cáo tóm tắt đề tài khoa học và công nghệ: Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn cho cáp quang treo dọc đường dây điện lực (cáp quang tự treo ADSS)

Luận Văn - Báo Cáo,Kiến trúc - Xây dựng
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0      34      0
Mã tài liệu xd8cuq Danh mục Luận Văn - Báo Cáo,Kiến trúc - Xây dựng Ngày đăng 14/3/2019 Tác giả Loại file PDF Số trang 50 Dung lượng 0.62 M Lần tải 0 Lần xem 34
Tài liệu được tải hoàn toàn Tải Miễn phí tại tailieumienphi.vn

Báo cáo đề tài khoa học và công nghệ với nội dung nhằm nghiên cứu, phân tích tình hình sử dụng cáp quang, cáp quang tự treo ADSS hiện nay, nghiên cứu các tiêu chuẩn quốc tế, quy chuẩn kỹ thuật và tiêu chuẩn quốc gia liên quan đến cáp quang tự treo ADSS, nghiên cứu về nhu cầu tiêu chuẩn và lựa chọn tài liệu phục vụ xây dựng tiêu chuẩn về cáp quang treo dọc đường dây điện lực - các đặc điểm cho cáp quang tự treo ADSS, biên soạn tiêu chuẩn về cáp quang tự treo ADSS.

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG<br /> HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG<br /> VIỆN KHOA HỌC KỸ THUẬT BƯU ĐIỆN<br /> --------------<br /> <br /> BÁO CÁO<br /> ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ<br /> NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN CHO<br /> CÁP QUANG TREO DỌC ĐƯỜNG DÂY ĐIỆN LỰC<br /> (CÁP QUANG TỰ TREO ADSS)<br /> Mã số: 15-15-KHKT-TC<br /> (Tài liệu sau Nghiệm thu cấp Bộ)<br /> <br /> Chủ trì đề tài : ThS. Vũ Hồng Sơn<br /> Cộng tác viên: Ks. Nguyễn Thị Phương Nam<br /> ThS. Trần Tố Nga<br /> Ks. Hoàng Minh Ánh<br /> ThS. Đặng Quang Dũng<br /> Ks. Đào Đức Dương<br /> <br /> 1<br /> <br /> BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG<br /> HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG<br /> VIỆN KHOA HỌC KỸ THUẬT BƯU ĐIỆN<br /> --------------<br /> <br /> BÁO CÁO<br /> ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ<br /> NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN CHO<br /> CÁP QUANG TREO DỌC ĐƯỜNG DÂY ĐIỆN LỰC<br /> (CÁP QUANG TỰ TREO ADSS)<br /> Mã số: 15-15-KHKT-TC<br /> <br /> Xác nhận của cơ quan chủ trì đề tài<br /> <br /> Chủ trì đề tài<br /> <br /> VIỆN TRƯỞNG VIỆN KHKT BƯU ĐIỆN<br /> <br /> ThS. Vũ Hồng Sơn<br /> <br /> 2<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> <br /> I. Nghiên cứu chung .............................................................................................. 6<br /> 1. Tên gọi, mã số đề tài ......................................................................................... 6<br /> 2. Phân tích tình hình sử dụng cáp quang, cáp quang tự treo ADSS hiện nay .. 7<br /> 3. Nghiên cứu các Tiêu chuẩn quốc tế, quy chuẩn kỹ thuật và tiêu chuẩn quốc<br /> gia liên quan đến cáp quang tự treo ADSS ........................................................ 10<br /> 3.1 Tiêu chuẩn Việt nam ........................................................................................................ 10<br /> 3.2 Tiêu chuẩn Quốc tế .......................................................................................................... 12<br /> 3.2.1 ITU-T ........................................................................................................................ 12<br /> 3.2.2 IEC............................................................................................................................ 13<br /> 3.2.3 IEEE 1222 “IEEE standard for All-Dielectric Self-Supporting Fible Optic Cable„ .... 15<br /> 3.2.4 Các tiêu chuẩn quốc gia trên thế giới ......................................................................... 16<br /> <br /> 4. Nghiên cứu nhu cầu xây dựng tiêu chuẩn và lựa chọn tài liệu phục vụ xây<br /> dựng tiêu chuẩn về cáp quang treo dọc đường dây điện lực – Các đặc điểm cho<br /> cáp quang treo ADSS. ......................................................................................... 20<br /> 4.1 Nhu cầu xây dựng tiêu chuẩn ........................................................................................... 20<br /> 4.2 Nghiên cứu lựa chọn tài liệu phục vụ xây dựng tiêu chuẩn ............................................... 21<br /> <br /> 5. Phương pháp xây dựng dự thảo tiêu chuẩn................................................... 22<br /> 6. Nội dung dự thảo tiêu chuẩn .......................................................................... 22<br /> 6.1. Nội dung dự thảo tiêu chuẩn ............................................................................................ 22<br /> 6.2. Cấu trúc dự thảo tiêu chuẩn ............................................................................................. 22<br /> 6.3. Đối chiếu dự thảo tiêu chuẩn với tiêu chuẩn tham khảo ................................................... 23<br /> <br /> 7. Kết luận ........................................................................................................... 24<br /> 7.1. Kết quả đạt được ............................................................................................................. 24<br /> 7.2. Kiến nghị ........................................................................................................................ 25<br /> 3<br /> <br /> II Nội dung cụ thể của dự thảo tiêu chuẩn ........................................................ 25<br /> 1. Phạm vi áp dụng ............................................................................................. 25<br /> 2. Tài liệu viện dẫn .............................................................................................. 26<br /> 3. Thuật ngữ và Định nghĩa................................................................................ 27<br /> 4 Sợi quang ......................................................................................................... 29<br /> 4.1 Khái quát ......................................................................................................................... 29<br /> 4.2 Yêu cầu về suy hao .......................................................................................................... 29<br /> 4.2.1 Hệ số suy hao ............................................................................................................ 29<br /> 4.2.2 Gián đoạn suy hao ..................................................................................................... 30<br /> 4.3 Yêu cầu về bước sóng cắt của cáp sợi quang .................................................................... 30<br /> 4.4 Yêu cầu về nhuộm màu sợi quang .................................................................................... 30<br /> 4.4 Tán sắc phân cực mode (PMD) ........................................................................................ 30<br /> <br /> 5 Yêu cầu về thành phần cáp.............................................................................. 30<br /> 6 Cấu trúc cáp sợi quang .................................................................................... 31<br /> 6.1 Khái quát ......................................................................................................................... 31<br /> 6.2 Khối quang ...................................................................................................................... 31<br /> 6.3 Thành phần bảo vệ cáp ..................................................................................................... 31<br /> <br /> 7. Các yêu cầu chính đối với điều kiện lắp đặt và vận hành ............................. 32<br /> 8. Vấn đề cần quan tâm thiết kế cáp .................................................................. 33<br /> 9. Đo cáp .............................................................................................................. 34<br /> 9.1 Khái quát ......................................................................................................................... 34<br /> 9.2 Phân loại đo thử ............................................................................................................... 34<br /> 9.2.1 Loại đo thử ................................................................................................................ 34<br /> 9.2.2 Phép đo thử chấp nhận của nhà sản xuất .................................................................... 35<br /> 9.2.3 Phép thử thông thường .............................................................................................. 35<br /> 9.3 Tính năng căng................................................................................................................. 35<br /> 4<br /> <br /> 9.3.1 Khái quát ................................................................................................................... 35<br /> 9.3.2 Lực căng tối đa cho phép (MAT) ............................................................................... 36<br /> 9.4 Khả năng lắp đặt .............................................................................................................. 36<br /> 9.4.1 Khái quát ................................................................................................................... 36<br /> 9.4.2 Phép thử ròng rọc ...................................................................................................... 36<br /> 9.4.3 Uốn lặp lại................................................................................................................. 37<br /> 9.4.4 Va đập ....................................................................................................................... 38<br /> 9.4.5 Nén ........................................................................................................................... 38<br /> 9.4.6 Thắt nút ..................................................................................................................... 39<br /> 9.4.7 Xoắn ......................................................................................................................... 39<br /> 9.5 Đo kiểm rung ................................................................................................................... 40<br /> 9.5.1 Đo kiểm rung Aeolian ............................................................................................... 40<br /> 9.5.2 Đo kiểm rung tần số thấp (Đo thử nhanh) .................................................................. 40<br /> 9.6 Chu kỳ nhiệt độ ................................................................................................................ 41<br /> 9.7 Thâm nhập nước .............................................................................................................. 42<br /> 9.8 Chống chịu thời tiết .......................................................................................................... 42<br /> 9.9 Đo thử chống ăn mòn và phóng điện. ............................................................................... 43<br /> 9.10 Độ dão ........................................................................................................................... 44<br /> 9.11 Tương thích phụ kiện ..................................................................................................... 44<br /> <br /> 10 Đo thử tại nhà máy ........................................................................................ 45<br /> 11 Đo kiểm thông thường ................................................................................... 45<br /> 12 Đảm bảo chất lượng. ...................................................................................... 46<br /> Phụ lục A (Tham khảo) Đóng gói và đánh dầu .................................................. 47<br /> Phụ lục B (Tham khảo) Các vấn đề quan tâm khi lắp đặt ADSS ..................... 48<br /> Thư mục tài liệu tham khảo ............................................................................... 50<br /> <br /> 5<br /> <br />

NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Báo cáo tóm tắt đề tài khoa học và công nghệ: Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn cho cáp quang treo dọc đường dây điện lực (cáp quang tự treo ADSS)

of x

  HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU


Bước 1:Tại trang tài liệu tailieumienphi.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên tailieumienphi.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình


 
Mã tài liệu
xd8cuq
Danh mục
Luận Văn - Báo Cáo,Kiến trúc - Xây dựng
Thể loại
Báo cáo đề tài khoa học và công nghệ, Cáp quang treo dọc đường dây điện lực, Cáp quang tự treo ADSS, Tiêu chuẩn về cáp quang tự treo ADSS, Quy chuẩn kỹ thuật
Ngày đăng
14/3/2019
Loại file
PDF
Số trang
50
Dung lượng
0.62 M
Lần xem
34
Lần tải
0
 
LINK DOWNLOAD

Bao-cao-tom-tat-de-tai-khoa-hoc-va-cong-nghe-Nghien-cuu-xay-dung-tieu-chuan-cho-cap-quang-treo-doc-duong-day-dien-luc-cap-quang-tu-treo-ADSS.PDF[0.62 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

Tài liệu tương tự

TÀI LIỆU NỔI BẬT