Xem mẫu

 1. TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP Đề Tài: MÔ TẢ VÀ PHÂN TÍCH QUY TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ PHẬN LỄ TÂN TẠI KHÁCH SẠN EQUATORIAL Giảng viên Hướng dẫn: Thạc sĩ Trần Phi Hoàng Sinh viên thực hiện : Nguyễn Thanh Tính MSSV: 073994Q KHÓA: 11 TP HCM, THÁNG 5 , NĂM 2011 1
 2. 2
 3. LỜI CẢM ƠN Để có thể hoàn thành được cuốn báo cáo này, tôi xin chân thành cảm ơn khách sạn Equatorial TP HCM đã tiếp nhận và tạo điều kiện để tôi được thực tập trong một môi trường tốt nhất trong thời gian qua. Khách sạn đã cung cấp những kiến thức quan trọng về môi tr ường làm việc cũng như tạo điều kiện cho tôi tham quan để giới thiệu các bộ phận trong khách sạ n, giúp tôi có thêm kiến thức và thông tin để hoàn thành báo cáo này. Tôi xin bày tỏ lòng cảm ơn đến ông Sunish Sadashivan, là Room Division Manager đã tiếp nhận và giúp đỡ tôi trong quá trình thực tập tại khách sạn Equatorial TP HCM. Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến Ông Phạm Nguyễn Minh Trí, là Giám đốc bộ phận Front Office cùng với chị Trần Thị Trúc Diễm , là Duty Manager đã tận tình giúp đỡ và chỉ bảo cho tôi những nghiệp vụ trong thời gian thực tập, đã cung cấp những thông tin bổ ích về bộ phận, về khách sạn cũng như các kỹ năng để tôi có thể đạt đ ược kết quả tốt nhất trong quá trình thực tập. xin cảm ơn toàn thể nhân viên bộ phận Front Office. Trong suốt quá trình thực tập, tôi đã nhận được sự hướng dẫn và giúp đỡ tận tình về công việc lẫn cung cách phục vụ để làm hài lòng khách một cách tốt nhất và giúp tôi rút ra được nhiều bài học quý báu ở kỳ thực tập này. Và lời cuối cùng tôi xin cảm ơn Ban giám hiệu ,các thầy cô trong khoa quản trị kinh doanh trường đại học Tôn đức Thắng và đặc biệt chân thành gửi đến thầy giáo Trần Phi Ho àng đã tạo mọi điều kiện và tận tình giúp đỡ, chỉ bảo cho tôi trong suốt thời gian vừa qua. Tôi xin chân thành cảm ơn! Sinh viên thực hiện Nguyễn Thanh Tính 3
 4. NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP ................................ ................................ ................................ ...................... ................................ ................................ ................................ ...................... ................................ ................................ ................................ ...................... ................................ ................................ ................................ ...................... ................................ ................................ ................................ ...................... ................................ ................................ ................................ ...................... ................................ ................................ ................................ ...................... ................................ ................................ ................................ ...................... ................................ ................................ ................................ ...................... ................................ ................................ ................................ ...................... ................................ ................................ ................................ ...................... ................................ ................................ ................................ ...................... ................................ ................................ ................................ ...................... ................................ ................................ ................................ ...................... Ngày 08 tháng 05 năm 2011 Cán bộ hướng dẫn thực tập Giám đốc đơn vị thực tập 4
 5. NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ................................ ................................ ................................ ...................... ................................ ................................ ................................ ...................... ................................ ................................ ................................ ...................... ................................ ................................ ................................ ...................... ................................ ................................ ................................ ...................... ................................ ................................ ................................ ...................... ................................ ................................ ................................ ...................... ................................ ................................ ................................ ...................... ................................ ................................ ................................ ...................... ................................ ................................ ................................ ...................... ................................ ................................ ................................ ...................... ................................ ................................ ................................ ...................... ................................ ................................ ................................ ...................... ................................ ................................ ................................ ...................... 5
 6. NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN ................................ ................................ ................................ ...................... ................................ ................................ ................................ ...................... ................................ ................................ ................................ ...................... ................................ ................................ ................................ ...................... ................................ ................................ ................................ ...................... ................................ ................................ ................................ ...................... ................................ ................................ ................................ ...................... ................................ ................................ ................................ ...................... ................................ ................................ ................................ ...................... ................................ ................................ ................................ ...................... ................................ ................................ ................................ ...................... ................................ ................................ ................................ ...................... ................................ ................................ ................................ ...................... ................................ ................................ ................................ ...................... 6
 7. MỤC LỤC 1.Lời cảm ơn ................................ ................................ ................................ .................. 3 2.Nhận xét của cơ quan thực tập ................................ ................................ .................... 4 3.Nhận xét của giáo viên hướng dẫn ................................ ................................ ............... 5 4.Nhận xét của giáo viên phản biện ................................ ................................ ................. 6 7.Mục lục ................................ ................................ ................................ ....................... 7 8.Danh mục các từ viết tắt ................................ ................................ ............................... 9 9. Danh mục các bản biểu ................................ ................................ ................................ 9 10. Danh mục các hình vẽ ................................ ................................ .............................. 10 11. Lời mở đầu ................................ ................................ ................................ .............. 10 12. Nội dung khóa luận ................................ ................................ ................................ ...... CHƯƠNG 1: QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA KHÁCH SẠN EQUATORIAL ................................ ................................ ................................ ............. 11 1.1 Quá trình hình thành và phát triển của khách sạn equatorial ................................ ... 11 1.1.1 Quá trình hình thành ................................ ................................ ................. 11 1.1.2 Quá trình phát triển ................................ ................................ .................... 13 1.1.3 Vị trí ................................ ................................ ................................ .......... 15 1.1.4 Hệ thống phòng ................................ ................................ .......................... 15 1.1.5 Nhà hàng ................................ ................................ ................................ ... 17 1.1.6 Dịch vụ tiệc và hội nghị ................................ ................................ ............. 19 1.1.7 Các loại hình giải trí ................................ ................................ ................... 20 1.1.8 Các dịch vụ khác ................................ ................................ ........................ 21 1.2 Nhiệm vụ và chức năng của khách sạn Equatorial ................................ .................... 21 1.2.1 Sơ đồ tổ chức của khách sạn Equatorial ................................ ....................... 21 1.2.2 Nhiệm vụ và chức năng của các phòng ban ................................ ................. 22 1.3 Tình hình kinh doanh của khách sạn Equatorial trong những năm gần đây .............. 24 ................................ ................................ ................................ ................................ .......... 1.3.1 Tình hình thị trường và du khách ................................ ................................ . 25 1.3.1.1 Lượng khách quốc tế đến trong năm 2006 ................................ ........ 25 7
 8. 1.3.1.2 Lượng khách đếnViệt Nam trong năm 2007 ................................ ..... 27 1.3.1.3 Lượng khách đếnViệt Nam trong năm 2008 ................................ ..... 28 1.3.2 Lượng khách đến khách sạn Equatorial thành phố Hồ Chí Minh .................. 29 CHƯƠNG 2: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ PHẬN LỄ TÂN TẠI KHÁCH SẠN EQUATORIAL TRONG THỜI GIAN QUA ................................ ................................ 31 2.1 Giới thiệu về bộ phận Lễ Tân ................................ ................................ ................. 31 2.2. Sơ đồ tổ chức bộ phận Lễ Tân ................................ ................................ ................ 31 2.3. Chức năng, nhiệm vụ và công việc hằng ngày của từng thành viên thuộc bộ phận Lễ Tân ................................ ................................ ................................ ............. 32 2.3.1. Giám đốc lễ tân ................................ ................................ ........................... 33 2.3.2. Trợ lý giám đốc ................................ ................................ .......................... 33 2.3.3. Nhân viên lễ tân ................................ ................................ .......................... 34 2.3.4. Nhân viên thu ngân lễ tân ................................ ................................ ............ 35 2.3.5. Nhân viên đặt buồng ................................ ................................ ................... 35 2.3.6. Nhân viên bộ phận quan hệ với khách hàng ................................ ................ 36 2.3.7. Nhân viên tổng đài ................................ ................................ ...................... 36 2.3.8. Nhân viên kiểm toán đêm ................................ ................................ ........... 37 2.3.9. Nhóm nhân viên Concierge (hỗ trợ đón tiếp) ................................ .............. 37 2.4. Phân tích tình hình bộ phận ................................ ................................ .................... 38 2.4.1. Các quy trình công việc và các tiêu chuẩn đánh giá ................................ ..... 38 2.4.1.1. Quy trình làm thủ tục nhận buồng ................................ ................... 38 2.4.1.2. Quy trình phục vụ khách khi khách đang lưu trú tại khách sạn ....... 44 2.4.1.3. Quy trình khai báo PA18 (tạm trú) ................................ .................. 44 2.4.1.4. Quy trình làm ca đêm (Night auditor) ................................ .............. 45 2.4.1.5. Quy trình làm thủ tục trả buồng ................................ ....................... 46 2.4.1.6. Quy trình giữ đồ của khách ................................ ............................. 50 2.4.2 Đánh giá chung ................................ ................................ ............................ 50 2.4.2.1 Ưu điểm ................................ ................................ .......................... 50 2.4.2.2 Nhược điểm ................................ ................................ ..................... 50 2.4.2.3 Cơ hội ................................ ................................ .............................. 51 2.4.2.4 Nguy cơ ................................ ................................ .......................... 51 8
 9. CHƯƠNG 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ PHẬN LỄ TÂN ................................ ................................ ..... 52 3.1. Nhận xét ................................ ................................ ................................ ................ 52 3.1.1. Nhận xét chung về khách sạn ................................ ................................ ....... 52 3.1.2. Nhận xét về hiệu quả của bộ phận lễ tân ................................ ....................... 52 3.2. Giải pháp ................................ ................................ ................................ ................ 53 3.2.1 Giải pháp chung cho khách sạn ................................ ................................ ...... 53 3.2.2. Giải pháp cho bộ phận lễ tân ................................ ................................ ......... 55 KẾT LUẬN ................................ ................................ ................................ .................. 57 Danh mục các tài liệu tham khảo  Front office manager ................................ ................................ ...............................  Quy trình quản lí khách sạn................................ .......................... NXB bộ giáo dục  Nghiệp vụ nhà hàng ................................ ................................ ..... NXB bộ giáo dục  Website : www.equatorial.com 9
 10. Danh mục các từ viết tắt DANH MUC BẢNG BIỂU Bảng 1.1 Giá phòng cụ thể của khách sạn Equatorial ................................ ...................... 6 Bảng 1.2 Tổng số phòng của khách sạn Equatorial Bảng 1.3 Tình hình kinh doanh của khách sạn trong những năm gần đây ..................... 13 Bảng 1.4 Lượng khách quốc tế đến Việt Nam chia theo thị trường ( năm 2006) ........... 14 Bảng 1.5 Lượng khách quốc tế đến Việt Nam chia theo phương tiện đến ( năm 2006) .. 15 Bảng 1.6 Lượng khách quốc tế đến Việt Nam chia theo mục đích đến ( năm 2006) ...... 15 Bảng 1.7 Lượng khách quốc tế đến Việt Nam chia theo thị trường ( năm 2007) ........... 15 Bảng 1.8 Lượng khách quốc tế đến Việt Nam chia theo mục đích đến ( năm 2007) ...... 16 Bảng 1.9 Lượng khách quốc tế đến Việt Nam chia theo thị trường ( năm 2008) ........... 16 Bảng 1.10 Lượng khách quốc tế đến Việt Nam chia theo phương tiện đến ( năm 2008) . 17 Bảng 1.11 Lượng khách quốc tế đến Việt Nam chia theo mục đích đến ( năm 2008) ..... 17 Bảng 1.12 Lượng khách đến khách sạn Equatorial thành phố Hồ Chí Minh .................. 18 Danh mục các hình vẽ Sơ đồ 1.1: Sơ đồ tổ chức khách sạn Equatorial ................................ .............................. 10 Sơ đồ 2.1: Sơ đồ tổ chức của bộ phận Lễ Tân ................................ ............................... 20 Sơ đồ 2.2: Sơ đồ quy trình làm thủ tục nhận buồn ................................ ......................... 31 Sơ đồ 2.3: Sơ đồ quy trình làm thủ tục trả buồng ................................ .......................... 37 10
 11. LỜI MỞ ĐẦU Trong nền kinh tế thị trường đang ngày càng phát triển, hoạt động du lịch trong và ngoài nước đang được đầu tư và phát triển ngày càng mạnh mẽ. Chính vì thế, ngành kinh doanh khác sạn của Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung liên tục phát triển và đa dạng hóa đáp ứng nhu cầu của du khách. Ngành kinh doanh khách sạn bao gồm nhiều hoạt động kinh doanh nhưng doanh thu lớn nhất vẫn tập trung ở bộ phận phòng. Ngoài ra, còn nhiều các hoạt động dịch vụ khác như nhà hàng, đám cưới, phòng họp, bar…cũng góp phần mang lại doanh thu không nhỏ. Mỗi khách sạn có một hình thức kinh doanh khác nhau tùy thuộc vào quy mô, vị trí và đặc điểm tình hình của mỗi khách sạn để lựa chọn hình thức thích hợp nhất. Tuy nhiên, mấy năm trở lại đây do bị ảnh hưởng khủng hoảng của nền kinh tế thế giới nên ngành kinh doanh khách sạn gặp nhiều khó khăn . trước tình hình đó, mỗi khách sạn đã tự đề ra cho mình các chiến lược kinh doanh để tiếp tục tồn tại và phát triển. Khách sạn Equatorial đã tìm ra giải pháp thích hợp ,nhiều hoạt động kinh doanh khác nhau để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Do hạn chế về thời gian và để nội dung bài được tập trung, chuyên sâu nên phạm vi giới hạn của đề tài là “ Mô tả và phân tích quy trình hoạt động của bộ phận lễ tân tại khách san equatorial HCM” CHƯƠNG 1: QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA KHÁCH SẠN EQUATORIAL 1.2 Quá trình hình thành và phát triển của khách sạn Equatorial 1.2.1 Quá trình hình thành : Tên gọi Equatorial đã gắn liền với truyền thống hiếu khách Á châu trong hơn một phần tư thế kỷ. Vào năm 1960, khách sạn Equatorial lần đầu tiên dưới tên gọi “Hotel Equatorial International”. Công ty được thành lập như là một chi nhánh của công ty TNHH Lim Kah Ngam, một tập đoàn đầu tư xây dựng và phát triển tài sản ở Singapore. Khách sạn đầu tiên “Equatorial Singapore” bắt đầu hoạt động chính thức vào năm 1969. Năm 1990, tập đoàn đã mở rộng hoạt động tại Việt Nam và Myanmar. Ngày nay xuyên kh ắp Á Châu và xa hơn nữa, các 11
 12. khách sạn Equatorial trong tập đoàn đều được thừa nhận về sự hiếu khách tuyệt vời và cách phục vụ khách hàng chu đáo, tận tình. Trải qua 3 thập niên, từ một công ty mang tính chất gia đình đã phát triển thành tập đoàn kinh doanh khách sạn chuyên nghiệp. Vào 1998, tên gọi của tập đoàn được đổi thành Hotel Equatorial với trụ sở chính đặt tại Kuala Lumpur. Hotel Equatorial Corporate Office (HECO) có nhiệm vụ như là một trung tâm báo cáo và điều hành hoạt động của tập đoàn với chức năng như : Giám sát, điều phối, hỗ trợ, hoạch định chiến lược. Ban quản lý tập đoàn: Tổng giám đốc điều hành. Lim Kong Yong: Phó chủ tịch hội đồng quản trị cấp cao- hoạt Alan Ong: động và dự án. Phó chủ tịch hội đồng quản trị - tài chánh. Charles Lim: Tư vấn công nghệ thông tin. Lim Pean: Phó chủ tịch hội đồng quản trị -Marketing. Ricky Ang: Giám đốc nhân sự của tập đoàn. Nicolas: Khách sạn Equatorial TP HCM mở cửa lần đầu tiên vào tháng 7 năm 1995, và chính thức hoạt động vào ngày 14/9/1996. Vào ngày hoạt động đầu tiên của khách sạn, công suất phòng trung bình là 250 %. Hiện tại khách sạn Equatorial HCM có chủ sở hữu là Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Planergo và Công ty Hoàng Việt, với trụ sở chính đặt tại Hồng Kông. Năm 2000, Equatorial HCM đ ã được Tổng Cục Du Lịch Việt Nam chính thức công nhận là Khách sạn đạt tiêu chuẩn 5 sao, tọa lạc tại vị trí trung tâm tài chính, mua sắm và kinh doanh. Khách sạn được thiết kế và trang bị tiện nghi theo tiêu chuẩn khách sạn 5 sao như là: hệ thống truyền hình cáp, két an toàn điện tử, hệ thống điều khiển máy điều hòa cá nhân, tủ lạnh với đầy đủ các thức uống và dịch vụ phục vụ ăn uống tận phòng 24/24. Khách sạn có phòng tiệc lớn nhất thành phố với công suất lên đến 1.000 người. Các nhà hàng phục vụ ẩm thực của hệ thống khách sạn Equatorial luôn luôn được đánh giá cao tại các nước Đông Nam Á. Khách sạn Equatorial TP HCM được trang bị đầy đủ với các chương trình đào tạo phù hợp đã được hoạch 12
 13. định để bồi dưỡng và phát triển cho mỗi thành viên trong đội ngũ và để cống hiến như là người định hướng chất lượng ở Việt Nam và trong khu vực. Những giải thưởng mà khách sạn Equatorial HCM đã đạt được: o Giải thưởng “Best Service” năm 2000 & 2001. o Giải thưởng “Best All Round” năm 2003 & 2003. o Giải thưởng “Best Fitness Centre” năm 2003 & 2004. o Giải thưởng vô địch “MLA Black Box Culinary” o Huy chương vàng tại Vietnamese Culinary Challenge 2009. o Giải thưởng “Best Restaurant & Best Culinary Establishment”. o Top 10 khách sạn có cơ sở vật chất tốt nhất tại Thành phố HCM. 1.1.2 Quá trình phát triển: sạn Khách Equatotial . Vị trí ngay quận 5 với những khu phố người Hoa sầm uất, thật sôi động và nhộn nhịp, khách sạn cao cấp 5 sao Equatorial cung cấp những dịch vụ đặc 13
 14. biệt, cùng với cách phục vụ hiệu quả, cho du khách cảm giác an to àn, thoải mái với giá tiền phải chăng. Khách sạn equatorial là một trong nhựng hệ thống khách sạn 5 sao lớn nhất Sài Gòn, nằm tại khu trung tâm thành phố. . Qua nhiều năm hoạt động, khách sạn Equatorial HCM đã khẳng định thương hiệu mạnh trên thị trường qua các dịch vụ cung cấp phòng ngủ tiện nghi và giá cả cạnh tranh kết hợp với việc duy trình chất lượng của dịch vụ. Tất cả các phòng đều được trang bị hiện đại với những nét đặc trưng riêng biệt và với những tiện nghi mà khách du lịch hằng mong đợi. Khách hàng của khách sạn có nhiều sự lựa chọn về ẩm thực tại các nh à hàng từng đạt nhiều giải thưởng quốc tế nằm bên trong khách sạn. Những giải thưởng mà khách sạn Equatorial HCM đã đạt được: o Giải thưởng “Best Service” năm 2000 & 2001. o Giải thưởng “Best All Round” năm 2003 & 2003. o Giải thưởng “Best Fitness Centre” năm 2003 & 2004. o Giải thưởng vô địch “MLA Black Box Culinary” o Huy chương vàng tại Vietnamese Culinary Challenge 2009. o Giải thưởng “Best Restaurant & Best Culinary Establishment”. o Top 10 khách sạn có cơ sở vật chất tốt nhất tại Thành phố HCM. Để thư giãn và giải trí, khách hàng có thể tham gia các hoạt động tiêu khiển có sẵn tại khách sạn như: thể dục, bơi lội, bar, cắt tóc, massage,. Khách sạn Equatorial là một trong những địa điểm lưu trú lý tưởng được nhiều du khách lựa chọn khi đến thành phố Hồ Chí Minh du lịch hoặc công tác. Với Quan điểm: Làm hài lòng quý khách hàng bằng những dịch vụ tuyệt hào và đem đến cho họ những giây phút thật thú vị. Nhiệm vụ: Trở thành người cung cấp dịch vụ lưu trú, ẩm thực và quản lý khách sạn có chất lượng được ưa chuộng hơn. 6 nguyên tắc cơ bản : 14
 15. o Khách hàng là trên hết. o Tính trung thực. o Tính năng động. o Sự đào tạo. o Sự cống hiến. o Tinh thần đồng đội. Toàn thể nhân viên khách sạn Equatorial sẽ cố gắng hết mình để mang lại sự hài lòng và ấn tượng khó quên cho quý khách về khách sạn. 15
 16. 1.1.3 Vị trí Khách sạn Equatorial thành phố Hồ Chí Minh là một khách sạn 5 sao quốc tế, tọa lạc tại vị trí giao nhau của bốn quận chính của thành phố, vì thế có địa điểm khá lý tưởng ngay tại trung tâm của thành phố Hồ Chí Minh.Từ đây, khách chỉ mất 30-45 phút để đến sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, trong khi đó, để đến khu thương mại và khu vui chơi giải trí lớn của thành phố chỉ cần 8 phút lái xe. Từ khách sạn rất thuận tiện cho du khách tham quan các điểm du lịch quan trọng của thành phố như: Dinh Độc Lập, Bảo Tàng Chiến Tranh, Bảo Tàng Lịch Sử Việt Nam, sông Sài Gòn... Địa chỉ: 242 Trần Bình Trọng, P.4 Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: (84-8) 38397777, 38390000 Fax: (84-8) 38390011 Website: http://www.equatorial.com Email: info@hcm.equatorial.com 1.1.4 Hệ thống phòng: Khách sạn Equatorial TP HCM có 333 phòng gồm các loại: o Deluxe o Executive Deluxe o Club Deluxe o Club Executive Deluxe o Executive Suite o Senator Suite o Presidental Suite Khách sạn Equatorial có đầy đủ tiện nghi theo tiêu chuẩn quốc tế của khách sạn 5 sao. Đến nơi đây quý khách sẽ thật sự cảm nhận được một không khí thoải mái, nồng ấm và hiếu khách. Cùng với việc cung cấp dịch vụ cao cho khách hàng, sạch và phát triển bền vững, và phòng 16
 17. hợp riêng đặc biệt cho công việc và các hoạt động khác. Phòng được trang bị đầy đủ các thiết bị như .  Phòng tắm riêng được trang bị vòi tắm hoa sen và bông tắm.  Máy lạnh với hệ thộng điều chỉnh nhiệt độ riêng.  Phòng khách / Máy sấy tóc / Minibar / Salon.  Hoa tươi đặt phòng / Tivi vệ tinh.  Truy cập internet không dây.  Điện thoại quốc tế đặt ở phòng ngủ và phòng tắm.  Casette / Giặc ủi / Két sắt.  Quầy giải khát với máy pha trà và cà phê.  Hệ thống điều khiển từ xa đặt ngay tại gi ường.  Giá phòng cụ thể của khách sạn Equatorial Bảng 1.1 (Giá này được áp dụng cho 2011) Single/ Double (VND) Deluxe 6.600.000 Executive Deluxe 7.700.000 Extra bed 990.000 Club Deluxe 8.140.000 Club Executive Deluxe 8.580.000 Executive Suite 11.440.000 Senator Suite 17.600.000 Presidential Suite 26.400.000 Ghi chú: Giá phòng trên bao gồm 10% thuế, 5% phí phục vụ và ăn sáng. 17
 18. Bảng 1.2 Tổng số phòng của khách sạn Equatorial Presidential Senator Executive Club Club deluxe Executive deluxe Total suite suite suite executive deluxe deluxe 1 2 4 5 61 36 224 333 0,3% 0,6% 1,2% 1,5% 18,32% 10,81% 67,27% 100% 1.1.5 Nhà hàng: 1.1.5.1Nhà hàng chit chat Nằm ở vị trí trung tâm giữa quận 5 và giáp quận 1, Nhà hàng Chit chat at the cafe thuộc khách sạn tại Equatoria ngay sảnh là nơi chuyên phục vụ buffet sáng trưa chiều tối . Ngoài ra nhà hàng còn phục vụ menu alacart va Room service Nhà hàng được thiết kế chia làm 2 gian đặc biệt được trang bị đầy đủ trang thiết bị hiện đại. Lobby Hall có 200 chổ chuyên phục vụ các món Âu - Á đặc biệt nổi tiếng cá món ăn của Trung Hoa. Dịch vụ tại phòng 24/24 luôn sẵn sàng phục vụ quý khách.Buffet sang từ 6:30 am đến 10 am , buffet tr ưa từ 11:30 am đến 2 pm, Buffet tối từ 6:30 pm đến 10 pm: Ẩm thực đặc biệt “Sunday brunch” vào chủ nhật , đặc biệt hơn buffet trưa của ngày thường, có nhiều quầy thức ăn với nhiều món ăn phong phú, đặc biệt có rất nhiều hải sản và các loại thịt tươi sống nhập khẩu từ nước ngoài. 18
 19. Chỉ có tại nhà hàng Chit Chat mà quý khách sẽ tìm thấy tiêu chuẩn phục vụ hoàn hảo nhất cùng với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, nhà hàng được biêt đến như là “ nơi niềm nở hơn nơi nào hết”. 1.1.5.2 Nhà hàng Orientica Là nhà hàng thứ hai của khách sạn Equatorial và nằm tại tầng hai Mở cửa từ 11:30 am đến 2:30 pm và từ 6:30 pm đến 10:30 pm. Nhà hàng phục vụ theo ba hình thức Set menu , Menu alacart, bar.Với sức chứa trên 100 khách, nhà hàng hải sản Orientica là một trong những nhà hàng độc đáo với quầy bếp trực tiếp Teppanyaki và hải sản tươi sống được chế biến theo yêu cầu của khách. Orientica được xây dựng từ khái niệm không gian bar mở với sự kết hợp của “nước, băng, lửa”. Sự kết hợp hài hoà giữa hai gam màu đỏ và đen, tô điểm thêm cây xanh, đã mang lại một không gian huyền bí và sang trọng cho Orientica.Với vách ngăn giữa bếp và nhà hàng bằng kính, thực khách có thể tận mắt chứng kiến quá trình chế biến của đầu bếp. Với "chợ hải sản" trong nhà hàng, bạn được thoải mái lựa chọn các loại hải sản tươi sống và yêu cầu đầu bếp chế biến các món ngoài menu theo khẩu vị của riêng bạn…Thực đơn nhà hàng rất đa dạng với các món hải sản từ nhiều nước trên thế giới như Nhật, Thái Lan, Mỹ, Pháp, Tây Ban Nha… Bạn có thể dùng món gan ngỗng chiên và sò điệp nhập với nước sốt Nhật, hay món chả giò tôm cua dùng với sốt cam chua cay, cá hồi con chiên giòn và gỏi xoài kiểu Thái… để thay đổi khẩu vị. Các đầu bếp của nhà hàng còn sáng tạo ra nhiều cách chế biến khác nhau với cùng một loại nguyên liệu. Chẳng hạn, tôm hùm Alaska (Mỹ) có thể được nướng trên bếp than, dùng với nước sốt theo cách truyền thống của Việt Nam, hay được xào với nước sốt ớt theo phong cách Singapore, hoặc được đút lò kiểu Pháp. Bạn có thể chọn một không gian rộng ở Orientica để chiêu đãi bạn bè, đồng nghiệp hoặc không gian nhỏ cho bữa ăn gia đình ấm cúng 19
 20. 1.1.6 Dịch vụ tiệc và hội nghị: Quý khách có thể yêu cầu dịch vụ hội nghị và tiệc tùng với thủ tục vô cùng đơn giản. phồng chức năng với đầy đủ các thiết bị đạt tiêu chuẩn có khả năng đáp ứng cho tiệc đứng hoặc tiệc ngồi với số lượng ghế có thể lên tới 1,250 chổ ngồi. Đội ngũ chuyên nghiệp của khách sạn có thể cung cấp cho quý khách đầy đủ các loại h ình tiệc, buổi giới thiệu sản phẩm, tiệc ngoài, tiệc thường niên, tiệc cưới. Khách sạn thường xuyên tổ chức các dạ tiệc và trò chơi giải trí với nhiều chức năng khác nhau: Lễ kỉ niệm - Tiệc công ty + Tiệc rượu coocktail - Tiệc cưới - Tiệc ngoài trời - Các thiết bị, âm thanh trong phòng hợp gồm có: màn hình tinh thể lỏng, máy - chiếu, bục giảng, que chỉ, bảng trắng, micro không dây. 20
nguon tai.lieu . vn