Xem mẫu

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/309010590

Báo cáo Rèn nghề chuyên ngành Lâm sinh _
Nguyễn Văn Hiểu CTU
Chapter · January 2016

CITATIONS

READS

0

21

1 author:
Nguyen Van Hieu
Can Tho University
13 PUBLICATIONS 0 CITATIONS
SEE PROFILE

Some of the authors of this publication are also working on these related projects:

I am working on right now View project

All content following this page was uploaded by Nguyen Van Hieu on 12 October 2016.
The user has requested enhancement of the downloaded file.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
-------------------------

BÁO CÁO THỰC TẬP RÈN NGHỀ
TẠI HẠT KIỂM LÂM LIÊN HUYỆN RPH BĐ
CHI CỤC KIỂM LÂM BẠC LIÊU

BÁO CÁO RÈN NGHỀ
CHUYÊN NGÀNH LÂM SINH
Mã ngành: D620205

SINH VIÊN THỰC HIỆN
NGUYỄN VĂN HIỂU
MSSV: B1311054
Lớp Lâm Sinh Khóa 39

Cần Thơ – 2016
i

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP
Sinh viên thực hiện: NGUYỄN VĂN HIỂU

MSSV: B1311054

Lớp Lâm sinh khóa 39 – Bộ Môn Tài Nguyên Đất Đai – Khoa Môi Trường và Tài Nguyên
Thiên Nhiên – Trường Đại Học Cần Thơ.
Thực tập tại: CHI CỤC KIỂM LÂM TỈNH HẬU BẠC LIÊU
Thời gian thực hiện: từ ngày 22/05/2016 đến ngày 01/072016
Nhận xét của cơ quan thực tập:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………....
Cần Thơ, ngày…..tháng….. năm..... 2016
Xác nhận của cán bộ hướng dẫn

Xác nhận của thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)

ii

DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT
Tiếng Anh

Tiếng Việt
Ban lãnh đạo
Rừng phòng hộ biển đông
Phòng cháy chữa cháy rừng
Đồng bằng song Cửu Long
Đồng chí
Ủy ban nhân dân
Hiệp hội sinh thái rừng ngập
mặn quốc tế

BLĐ
RPHBĐ
PCCR
ĐBSCL
Đ/C
UBND
ISME

DANH SÁCH HÌNH
Hình
1
2
3-4
5
6
7-8-9
10
11
12
13
14

Tựa hình
Mô hình canh tác Tôm rừng tại Bạc Liêu
Chặt tỉa thưa rừng đước tại Bạc Liêu
Rừng đước – mấm là loại rừng đặc trưng tại khu vực ven biển
Bạc Liêu
Xói lở bờ biển tại tỉnh Bạc Liêu
Quá trình tái sinh đang diễn ra tại khu vực bồi tụ ven biển
Mô hình rừng tôm đem lại hiệu quả kinh tế cho người dân
Đào nghêu
Tìm hang đào bắt cua biển
Dùng lưới mành đánh bắt cá kèo non đang vào mùa
Vị trí vườn chim trên google earth trong lòng TP. Bạc Liêu.
Điện gió bên cánh rừng ngập mặn ven biển Bạc Liêu

iii

Trang
11
12
13
14
15
16
16
17
17
18
18

LỜI CÁM ƠN
Trong suốt quá trình học tập và rèn luyện tại trường đại học Cần Thơ, ngoài sự nỗ lực phấn
đấu của bản thân còn nhận được sự quan tâm dạy dỗ và nhiệt tình hỗ trợ từ quý thầy cô,
gia đình và bạn bè.
Lời đầu tiên, Tôi xin chân thành cám ơn đến:
Quý thầy cô giảng dạy, đặc biệt là quý thầy cô trong Bộ môn Tài nguyên đất đai đã truyền
đạt cho em những kiến thức quý báu, chia sẽ kinh nghiệm trong thực tế và nhiệt tình giúp
đỡ em trong suốt quá trình học tập.
Thầy Võ Quang Minh, Thầy Trần Văn Hùng, Thầy Võ Quốc Tuấn đã hướng dẫn, giúp đỡ
và tạo điều kiện để em phát triển trong suốt quá trình học tập, giúp em có định hướng đúng
trong học tập và lựa chọn cơ quan thực tập rèn nghề.
Ban lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bạc Liêu đã tạo điều kiện và hỗ trợ em trong quá trình
thực tạp rèn nghề. Quý anh chị kiểm lâm Bạc Liêu đã nhiệt tình hỗ trợ và chia sẽ kinh
nghiệm chuyên môn, kiến thức xã hội và giúp đỡ em rất nhiều trong suốt quá trình em thực
hiện khóa thực tập rèn nghề của mình.
Cám ơn các bạn trong lớp Lâm sinh khóa 39 đã hỗ trợ, động viên tôi trong suốt quá trình
thực tập. Đặc biệt cám ơn đến hai bạn Nguyễn Thị Thảo Nguyễn và Trương Thị Thu Tư đã
cùng tôi tham gia khóa thực tập rèn nghề tại đơn vị thực tập cùng chia sẻ nhau những kiến
thức, kỹ năng chuyên môn ngành Lâm sinh.
Cảm ơn gia đình đã quan tâm, chăm sóc, tạo nguồn động lực để con vượt qua những khó
khăn và phấn đấu trong học tập, cùng con chia sẽ những niềm vui và nỗi buồn trong cuộc
sống, là chỗ dựa vững chắc để con tự tin bước đi trên con đường học tập.
Xin chân thành cám ơn !

iv