Xem mẫu

 1. Báo cáo thực tập nghề nghiệp "Tổ chức công tác kế toán của công ty TNHH Đình Trọng Hoàng"
 2. MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU ............................................................................................................................... 3 Chương 1: Tổng quát về tình hình sản xuất kinh doanh và công tác kế toán của .............................. 4 Em xin chân thành cảm ơn! ........................................................................................................... 4 Chương 1........................................................................................................................................ 4 Một số chỉ tiêu phản ánh kết quả kinh doanh .............................................................................. 6 1.2.Đặc điểm chung về công tác tổ chức kế toán tại cơ sở ............................................................ 7 Sơ đồ bộ máy kế toán ...................................................................................................................... 8 TK 711: Thu nhập khác ................................................................................................................. 10 Chương 2...................................................................................................................................... 11 Số: 03 ............................................................................................................................................ 13 Nợ: 141 ......................................................................................................................................... 13 Có: 111.......................................................................................................................................... 13 GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG....................................................................................................... 13 Sơ đồ kế toán tạm ứng ................................................................................................................. 14 CHỨNG TỪ GHI SỔ .................................................................................................................. 14 311,341 bằng TM ...................................................................................................................... 15 621,622,623................................................................................................................................... 15 Chương 3: .................................................................................................................................... 15 Biên bản kiểm kê vật tư,công cụ,sản phẩm,hàng hoá mẫu số 05-VT .............................................. 16 Bảng phân bổ nguyên liệu,vật liệu,công cụ,dụng cụ mẫu số 07-VT ................................................ 16 3.4.Cách đánh giá vật tư.............................................................................................................. 16 Sơ đồ kế toán chi tiết vật liệu, dụng cụ, công cụ ......................................................................... 16 Ghi hàng ngày ............................................................................................................................... 17 SỔ ĐĂNG KÝ CHỨNG TỪ GHI SỔ ......................................................................................... 17 Năm 2009 ...................................................................................................................................... 17 PHIẾU NHẬP KHO .................................................................................................................... 17 Nhập tại kho: Công ty TNHH Đình Trọng Hoàng .......................................................................... 18 Sơ đồ kế toán nguyên vật liệu...................................................................................................... 18 Giảm giá........................................................................................................................................ 19 Chương 4: .................................................................................................................................... 19 SỔ CÁI ......................................................................................................................................... 21 Sơ đồ quy trình hạch toán kế toán TSCĐ ................................................................................... 21 241 ................................................................................................................................................ 21 414 ................................................................................................................................................ 22 Kế toán khấu hao TSCĐ ............................................................................................................. 22 Chương 5: .................................................................................................................................... 22 5.1. Đặc điểm của kế toán tiền lương .......................................................................................... 22 Bảng kê trích nộp các khoản theo lương mẫu số 10-LĐTL............................................................. 23 Phiếu chi mẫu số: 02-TT................................................................................................................ 23 Mức lương cơ bản : 650.000/người/tháng ...................................................................................... 23 Hình thức trả lương theo thời gian đối với bộ phận gián tiếp: .................................................. 24 Lương thời gian = Số công ở bảng x Hệ số công ty x Mức lương tối .......................................... 24 Phương pháp trích BHXH, BHYT, KPCĐ: ............................................................................... 24 Sơ đồ quy trình hạch toán kế toán tiền lương ............................................................................ 24 SỔ CHI TIẾT CÁC TÀI KHOẢN .............................................................................................. 25 Ngày 10 tháng 02 năm 2009 .......................................................................................................... 26 Chương 6: .................................................................................................................................... 26 6.5. Phương pháp tính giá thành sản phẩm:............................................................................... 28 C ................................................................................................................................................... 28 6.6. Phương pháp hạch toán chi phí............................................................................................ 29 Sơ đồ kế toán chi phí NVL trực tiếp ........................................................................................... 29
 3. Sơ đồ kế toán chi phí nhân công trực tiếp .................................................................................. 30 Lương công nhân ........................................................................................................................... 30 Các khoản trích theo ...................................................................................................................... 30 Sơ đồ kế toán chi phí máy thi công ............................................................................................. 30 Tiền công phải trả cho ................................................................................................................... 30 Chi phí khấu hao máy thi công ...................................................................................................... 30 Phân bổ dần chi phí trả trước ......................................................................................................... 31 Chi phí dịch vụ mua ngoài, chi phí ................................................................................................ 31 Sơ đồ kế toán chi phí sản xuất chung.......................................................................................... 31 Sơ đồ kế toán chi phí sxkd dở dang ............................................................................................ 32 Sản phẩm hoàn thành..................................................................................................................... 32 Chi phí sản xuất chung cố định không phân bổ .............................................................................. 32 BẢNG TỔNG HỢP LƯƠNG ...................................................................................................... 33 BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ THUÊ MÁY ............................................................................... 33 SỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH .................................................................................... 34 SỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH .................................................................................... 34 Chương 7: .................................................................................................................................... 35 Sổ chi tiết phải thu của khách hàng ................................................................................................ 35 Kế toán tổng hợp chi phí, doanh thu hoạt động sản xuất sản phẩm ......................................... 36 SỔ CÁI ......................................................................................................................................... 37 KẾT LUẬN .................................................................................................................................. 38 NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP ..................................................................................... 39 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN.......................................................................... 40 LỜI NÓI ĐẦU
 4. Nền sản xuất xã hội ngày càng phát triển, kế toán ngày càng trở nên quan trọng và trở thành công cụ không thể thiếu được trong quản lý kinh tế của Nhà nước và của doanh nghiệp. Để điều hành quản lý được toàn bộ hoạt động kinh doanh ở doanh nghiệp có hiệu quả nhất, các doanh nghiệp phải nắm bắt kịp thời, chính xác các thông tin kinh tế và thi hành đầy đủ các chế độ kế toán, chế độ quản lý trong tất cả các khâu của quá trình sản xuất, kinh doanh và quá trình sử dụng vốn. Hệ thống kế toán Việt Nam không ngừng được hoàn thiện và phát triển phù hợp với nền kinh tế thị trường và xu hướng mở cửa, hội nhập kinh tế khu vực cũng như toàn cầu.Kế toán tài chính là bộ phận quan trọng trong hệ thống kế toán đó,nó cũng không ngừng được hoàn thiện cho phù hợp với luật Kế toán, chuẩn mực kế toán và các thông lệ kế toán quốc tế nhằm có được thông tin kế toán chất lượng cao nhất cung cấp cho các cơ quan quản lý. Ngoài phần mở đầu và kết luận báo cáo thực tập trình bày gồm 7 chương chính sau: Chương 1: Tổng quát về tình hình sản xuất kinh doanh và công tác kế toán của Công ty TNHH Đình Trọng Hoàng Chương 2: Thực trạng kế toán vốn bằng tiền,các khoản phải thu,tạm ứng của Công ty TNHH Đình Trọng Hoàng Chương 3: Thưc trạng kế toán nguyên vật liệu của Công ty TNHH Đình Trọng Hoàng Chương 4: Thực trạng kế toán tài sản cố định của Công ty TNHH Đình Trọng Hoàng Chương 5: Thực trạng kế toán tiền lương của Công ty TNHH Đình Trọng Hoàng Chương 6: Thực trạng kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm của Công ty TNHH Đình Trọng Hoàng Chương 7: Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh của Công ty TNHH Đình Trọng Hoàng Vì thời gian thực tập có hạn và do còn thiếu kinh nghiệm nên có thể bài báo cáo này của em còn nhiều sai sót.Kính mong được sự quan tâm chỉ bảo của thầy cô giáo cũng như quý công ty để bài báo cáo của em hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo hướng dẫn Lê Ngọc Trung và ông giám đốc Công ty TNHH Đình Trọng Hoàng,cùng toàn thể nhân viên phòng kế toán của công ty đã giúp đỡ em hoàn thành bài báo cáo này. Em xin chân thành cảm ơn! Chương 1 Tổng quát về tình hình sản xuất kinh doanh và công tác kế toán của Công ty TNHH Đình Trọng Hoàng
 5. 1.1 . Lịch sử hình thành của công ty - Công ty TNHH Đình Trọng Hoàng được thành lập ngày 10/10/2004 theo quyết định số 237/2004/QĐ-SKHĐT của Sở Kế Hoạch Đầu Tư Tỉnh Bắc Ninh. - Trụ sở giao dịch: Khu 6 - Thị Trấn Phố Mới - Quế Võ - Bắc Ninh - Điện thoại: 0241.3610.510 DĐ: 0904.020.886 - Mã số thuế: 0101527970-009 - Ngành nghề kinh doanh: Xây dựng các công trình dân dụng - Quy trình công nghệ sản xuất: + Khảo sát: Chủ nhiệm đồ án phối hợp cùng đội khảo sát đi tiến hành khảo sát hiện trạng, sơ bộ hiện trường thực hiện dự án để có đánh giá ban đầu về dự án có khả thi hay không. Đội khảo sát tiến hành đánh giá cùng các chỉ tiêu khảo sát để có kết luận của mình về địa hình, địa chất công trình. + Lập dự án tiền khả thi, khả thi: Sau khi có quyết định cho phép lập dự án của đơn vị chủ quản, chủ nhiệm đồ án có thể tự hặc phối hợp để lập một dự án tiền khả thi ban đầu cho dự án. Khi dự án có tính chất khả thi và thực hiện được thì tiến hành viết dự án khả thi chính thức. Tuy nhiên không phải dự án nào cũng cần phải có tiền khả thi, có hay không phụ thuộc vào từng đặc thù của dự án về vốn cũng như yêu cầu của Bên A (phía chủ đầu tư). + Thiết kế kỹ thuật, thiết kế thi công: Nếu bước tiếp theo của Hợp đồng trên có phần thiết kế, chủ nhiệm đồ án phối hợp cùng các đơn vị thiết kế, theo cá nhân tiến hành khảo sát lần nữa bước thiết kế sơ bộ, hay chính thức về thi công hay kỹ thuật, tuỳ theo đặc thù của dự án thực hiện. + Nghiệm thu, bàn giao tài liệu: Khâu này cần sự phối hợp đồng bộ của các bộ phận, cá nhân tham gia dự án với tổ hoàn thiện và phòng kinh doanh, bên A, thực hiện nghiệm thu đã làm trên để xác định công nợ ban đầu cho khách hàng, giao bộ hồ sơ, tài liệu (đã ký) cho bên A khi công nợ được xác nhận và có thể đã thu được tiền. + Phòng kinh doanh: Đóng vai trò quan trọng trong việc đi duyệt những kết quả mà các đơn vị đã làm được với các bộ chủ quản, kho bạc,...... + Phòng kế toán: Có chức năng thu nợ, theo dõi và hạch toán chi phí thực hiện dự án,.... - Tổ chức bộ máy quản lý của đơn vị :
 6. Giám đốc Phòng Phòng Phòng hành kế tư vấn chính toán thiết kế xây dựng Đội Đội thi thi công công số 1 số 2 - Tình hình lao động và sử dụng lao động của đơn vị: Lao động được sử dụng chủ yếu là công nhân của công ty, chỉ thuê lao động phổ thông ngoài trong từng trường hợp công việc gấp rút, cần đảm bảo tiến độ thi công đã ký kết trong hợp đồng. - Tình hình tài sản và nguồn vốn của đơn vị: Vốn: Nguồn vốn dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty ngày được bổ sung để đảm bảo cho quá trình hoạt động, Công ty luôn huy động vốn của các nhà đầu tư và vay Ngân hàng để kịp thời đầu tư vào các công trình. Doanh thu: Doanh thu của Công ty tăng theo thời gian, tỷ lệ tăng doanh thu theo hàng năm đã khẳng định được sự phát triển của công ty. Đây chính là chỉ tiêu quan trọng để các nhà đầu tư cũng như những ngành nghề quan tâm đến sự phát triển và trường tồn của công ty hiện tại hay phát triển trong tương lai, các nhà gọi thầu, mời thầu.. - Kết qủa hoạt động kỳ trước của đơn vị: Một số chỉ tiêu phản ánh kết quả kinh doanh
 7. STT Chỉ tiêu ĐVT Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 1 Doanh thu Đồng 4.950.000.000 5.876.500.000 6.202.504.000 2 Giá vốn Đồng 3.665.000.000 4.654.000.000 5.203.000.000 3 Thuế Đồng 60.000.000 76.000.000 98.500.000 4 Mức lao động Đồng 169.347.000 177.532.000 197.651.000 bình quân 5 Vốn CSH Đồng 1.500.000.000 1.630.000.000 1.710.000.000 6 Lợi nhuận Đồng 65.235.324 85.125.345 73.025.356 - Đánh giá chung về thuận lợi và khó khăn trong quá trình hoạt động của đơn vị: Trước hết là mặt thuận lợi của Công ty: Ban giám đốc tăng cường công tác quản lý từ cấp quản lý đến cấp đội để công tác sản xuất kinh doanh khoán gọn các công trình ngày càng hoàn thiện, thực hiện đúng chế độ khoán gọn công trình. Nên trong thời gian hoạt động công ty đã xây dựng được nhiều công trình dân dụng. Thúc đẩy doanh thu và thu nhập bình quân của người lao động cũng tăng lên hàng năm. Song Công ty cũng gặp không ít khó khăn trong quá trình hoạt động kinh doanh như về vốn, nhân lực, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động. Về nguồn vốn nhiều lúc Công ty có lúc gặp khó khăn không đủ vốn để đầu tư vào các công trình đang thi công, hay các dự án mới vì trong quá trình hoạt động công ty phải hu động vốn từ các nhà đầu tư, hay vay tại các ngân hàng để bổ sung cho nguồn vốnchủ sở hữu. Nguyên nhân chính thiếu vốn là do khách hàng thanh toán chậm, hoặc chưa được thanh toán dẫn đến các công trình sau không có vốn để đầu tư. Còn nhân lực, do Công ty mới được thành lập trong thời gian ngắn nên về nhân lực cũng bị hạn chế. Công ty không có nhiều nhân tài, cán bộ công nhân viên còn non trẻ chưa đầy đủ kinh nghiệm trong công việc, giải quyết những vấn đề bất trắc xảy ra. 1.2.Đặc điểm chung về công tác tổ chức kế toán tại cơ sở 1.2.1. Tình hình tổ chức bộ máy kế toán - Công ty áp dụng tổ chức bộ máy kế toán tập trung: Vì công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng các công trình dân dụng nên sản phẩm mang tính chất đơn chiếc theo thời gian, phải tập hợp chi phí từng công trình hạng mục công trình.
 8. Sơ đồ bộ máy kế toán Kế toán trưởng Kế toán Kế toán Kế toán Thủ tiền TSCĐ vốn bằng quỹ lương và tiền và và thanh thanh BHXH toán toán công nợ - Kế toán trưởng: Là người tổ chức và chỉ đạo toàn diện công tác kế toán của công ty. + Nhiệm vụ của kế toán trưởng: Tổ chức bộ máy kế toán gọn nhẹ, khoa học, hợp lý phù hợp với quy mô phát triển của công ty và theo yêu cầu đổi mới cơ chế quản lý kinh tế. + Phân công lao động kế toán hợp lý, hướng dẫn toàn bộ công việc kế toán trong phòng kế toán, đảm bảo cho từng bộ phận kế toán, từng nhân viên kế toán phát huy được khả năng chuyên môn, tạo sự kết hợp chặt chẽ giữa các bộ phận kế toán có liên quan, góp phần thực hiện tốt chức năng và nhiệm vụ của kế toán cung cấp thông tin chính xác, kịp thời để phục vụ cho việc chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. + Tổ chức kiểm kê định kỳ tài sản, vật tư tiền vốn, xác định giá trị tài sản theo mặt bằng thị trường. + Chịu trách nhiệm lập và nộp đúng hạn báo cáo quyết toán thống kê với chất lượng cao. Tổ chức bảo quản giữ tài liệu chứng từ, giữ bí mật các số liệu thuộc quy định của Nhà nước. - Kế toán tiền lương và BHXH: Có nhiệm vụ chủ yếu là tổ chức kiểm tra, tổng hợp, lập báo cáo tài chính của công ty, giúp kế toán trưởng tổ chức bảo quản lưu trữ hồ sơ tài liệu kế toán. Tổ chức kế toán tổng hợp và chi tiết các nội dung hạch toán còn lại như: nguồn vốn kinh doanh, các quỹ doanh nghiệp. Mặt khác kế toán tổng hợp còn kiêm luôn nhiệm vụ kế toán tiền lương và BHXH. - Kế toán TSCĐ và thanh toán: Có nhiệm vụ chủ yếu là phản ánh số hiện có, tình hình tăng giảm, tình hình sử dụng xe ô tô và các TSCĐ khác của công ty, tính khấu hao, theo dõi sửa chữa, thanh lý, nhượng bán xe ô tô và các TSCĐ khác... và nhiệm vụ thanh toán công nợ, thanh toán với Nhà nước. - Kế toán vốn bằng tiền và thanh toán công nợ: Theo dõi và hạch toán kế toán vốn bằng tiền, tài sản cố định, tài sản lưu động, nguồn vốn và các quỹ xí nghiệp, theo dõi chi phí và các khoản công nợ nội bộ, thanh toán với ngân sách Nhà nước và phân phối lợi nhuận. - Thủ quỹ: Có nhiệm vụ chủ yếu sau:
 9. + Bảo quản tiền mặt, thu tiền và thanh toán chi trả cho các đối tượng theo chứng từ được duyệt. + Hàng tháng vào sổ quỹ, lên các báo cáo quỹ, kiểm kê số tiền thực tế trong két phải khớp với số dư trên báo cáo quỹ. Thủ quỹ phải có trách nhiệm bồi thường khi để xảy ra thất thoát tiền mặt do chủ quan gây ra và phải nghiêm chỉnh tuân thủ các quy định của nhà nước về quản lý tiền mặt. + Hàng tháng tổ chức đi thu tiền ở các tổ chức hay cá nhân còn thiếu và rút tiền mặt ở tài khoản ngân hàng về nhập quỹ. 1.2.2. Chế độ kế toán đơn vị áp dụng : Công ty áp dụng Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, được sửa đổi,bổ sung theo Thông tư số 161/2007/TT-BTC ngày 1/12/2007 của Bộ Tài chính. 1.2.3. Hình thức ghi sổ kế toán của đơn vị : Công ty áp dung hình thức kế toán chứng từ ghi sổ 1.2.4. Hệ thống sổ sách chứng từ mà đơn vị sử dụng: - Hệ thống sổ sách: Chứng từ ghi sổ, sổ đăng ký chứng từ ghi sổ, sổ cái, bảng cân đối số phát sinh, sổ quỹ tiền mặt, sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt, sổ tiền gửi ngân hàng, sổ chi tiết vật liệu dụng cụ sản phẩm hàng hoá, bảng tổng hợp chi tiết vật liệu dụng cụ sản phẩm hàng hoá, sổ kho, sổ tài sản cố định, sổ chi tiết thanh toán với người mua, sổ chi tiết thanh toán với người bán, sổ chi tiết tiền vay, sổ chi tiết bán hàng, sổ chi phí sản xuất kinh doanh, sổ theo dõi thuế GTGT, sổ chi tiết tài khoản 111, 112, 133, 141, 152, 153, 154, 131, 141, 211 ,214, 311, 331, 334, 315, 333, 338, 342, 411, 414, 421, 621,622, 623, 627, 632, 511, 911 - Hệ thống chứng từ : Bảng chấm công 01a-LĐTL, bảng thanh toán tiền lương 02-LĐLT, bảng thanh toán tiền thưởng 03-LĐTL, bảng thanh toán tiền thuê ngoài 07-LĐTL, hợp đồng giao khoán 08-LĐTL, biên bản thanh lý hợp đồng giao khoán 09-LĐTL, bảng kê trích nộp các khoản theo lương 10-LĐTL, bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội 11-LĐTL, phiếu nhập kho 01-VT, phiếu xuất kho 02-VT, biên bản kiểm nghiệm vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá 03-VT, phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ 04-VT, biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá 05-VT, bảng kê mua hàng 06-VT, bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ 07- VT, phiếu thu 01-TT, phiếu chi 02-TT, giấy đề nghị tạm ứng 03-TT, giấy thanh toán tiền tạm ứng 04-TT, giấy đề nghị thanh toán 05-TT, biên bản giao nhận TSCĐ 01- TSCĐ,biên bản thanh lý TSCĐ 02-TSCĐ, biên bản đánh giá lại TSCĐ 04-TSCĐ, biên bản kiểm kê TSCĐ 05-TSCĐ, bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ 06-TSCĐ, hoá đơn giá trị gia tăng 01GTKT-3LL 1.2.5. Kỳ kế toán của đơn vị : Kỳ kế toán của công ty bắt đầu từ ngày 01/01đến ngày 31/12 hàng năm. 1.2.6. Đơn vị tiền tệ sử dụng : Việt Nam đồng (VNĐ) 1.2.7. Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho là Phương pháp kê khai thường xuyên. 1.2.8. Hệ thống tài khoản sử dụng TK 111: Tiền mặt TK 112 : Tiền gửi ngân hàng.
 10. TK 131: Phải thu của khách hàng TK 133 : Thuế giá trị gia tăng đầu vào TK 138: Phải thu khác TK 152: Nguyên liệu,vật liệu TK 153: Công cụ,dụng cụ TK 154 : Chi phí sản xuất,kinh doanh dở dang TK 156: Hàng hoá TK 141: Tạm ứng TK 142: Chi phí trả trước ngắn hạn TK 211 : Nguyên giá TSCĐ TK 241: Xây dựng cơ bản dở dang TK 242: Chi phí trả trước dài hạn TK 214: Hao mòn TSCĐ TK 311: Vay ngắn hạn TK 331: Phải trả nhà cung cấp TK 335: Chi phí phải trả TK 315: Nợ dài hạn đến hạn trả. TK 3331: Thuế giá trị gia tăng đầu ra TK 333: Các khoản phải trả, phải nộp nhà nước. TK 334: Phải trả công nhân viên TK 338: Phải trả phải nộp khác TK 337: Thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD TK 341: Vay dài hạn TK 342: Nợ dài hạn TK 411: Nguồn vốn kinh doanh TK 414: Quỹ đầu tư phát triển TK 415: Quỹ dự phòng tài chính TK 421: Lợi nhuận chưa phân phối TK 431: Quỹ khen thưởng, phúc lợi Chi phí hoạt động kinh doanh: TK 621: Chi phí nguyên vật liệu TK 622: Chi phí công nhân công trực tiếp TK 623: Chi phí máy thi công. TK 627: Chi phí sản xuất chung TK 642: Chi phí quản lý doanh nghiệp TK 632: Giá vốn hàng bán TK 811: Chi phí khác TK 821: Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp Doanh thu TK 711: Thu nhập khác TK 511: Doanh thu bán hàng TK 911: Kết quả hoạt động kinh doanh.
 11. Chương 2 Thực trạng kế toán vốn bằng tiền,tạm ứng của công ty TNHH Đình Trọng Hoàng 2.1.Tầm quan trọng và nhiệm vụ của phần hành kế toán vốn bằng tiền: Trong điều kiện hiện nay của nền kinh tế nước ta chuyển sang cơ chế thị trường thì việc tổ chức công tác kế toán nói chung và kế toán vốn bằng tiền nói riêng có ý nghĩa rất quan trọng. Nó quyết định đến kết quả sản xuất và sự tồn tại của công ty. Kế toán vốn bằng tiền là phần hành kế toán không thể thiếu được đối với tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Nó là công cụ điều chỉnh, quản lý và sử dụng vật tư tài sản. Nó đảm bảo quyền tự chủ tài chính của công ty, kế toán vốn bằng tiền giúp công ty xác định mức vốn cần thiết quản lý và sử dụng có hiệu quả vốn kinh doanh. Nó đảm bảo cho nhu cầu chi trả thường xuyên, hàng ngày và đảm bảo cho quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty diễn ra thường xuyên liên tục. Trong quá trính hoạt động kinh doanh công ty phải thường xuyên sử dụng các loại vốn bằng tiền đáp ứng các nhu cầu thanh toán giữa công ty với các đối tượng trong hoạt động mua bán vật tư, hàng hoá, cung cấp lao vụ, dịch vụ, các khoản thuế phải nộp, tiền lương, bảo hiểm, về thanh toán trong nội bộ công ty và các khoản chi phí khác bằng tiền. Nhiệm vụ cơ bản của kế toán các nghiệp vụ vốn bằng tiền phải phản ánh kịp thời, chính xác, đầy đủ sự vận động của vốn bằng tiền thực hiện kiểm tra đối chiếu thường xuyên số liệu hiện có, tình hình thu chi các khoản vốn bằng tiền ở quỹ công ty, các tài khoản tiền gửi tại các ngân hàng. 2.2. Những quy định chung của công tác kế toán và quản lý vốn bằng tiền: Công ty sử dụng một đơn vị tiền tệ thống nhất là đồng Việt Nam để ghi sổ kế toán. Vốn bằng tiền là loại vốn được xác định có nhiều ưu điểm nhưng đây cũng là lĩnh vực mà kế toán thường mắc thiếu sót và để xảy ra tiêu cực nên cần phải tổ chức quản lý chặt chẽ loại vốn này. Chính vì vậy mà lãnh đạo công ty đã đề ra các quy chế quy định công tác quản lý vốn bằng tiền cụ thể như sau: - Các khoản thu chi bằng tiền qua quỹ của công ty đều phải được chứng minh bằng các chứng từ phê duyệt. Các chứng từ bao gồm: Phiếu thu, Phiếu chi. Thủ quỹ có trách nhiệm lưu giữ một bản chính của các chứng từ nêu trên. - Sổ quỹ tiền mặt do thủ quỹ quản lý, phải cập nhật và tính số tồn quỹ hàng ngày. Mọi khoản thu, chi tiền mặt đều phải được ghi trong sổ quỹ tiền mặt. - Phiếu chi tiền mặt phải được kế toán trưởng kiểm tra, ký xác nhận và được Giám đốc ký duyệt. - Các chứng từ thanh toán đính kèm theo phiếu thu, phiếu chi phải hợp pháp, hợp lệ và được kế toán trưởng kiểm tra trước khi lập phiếu. 2.3. Khái niệm tiền mặt: Tiền mặt là khoản tiền ở quỹ của công ty, dùng để phục vụ cho việc chi tiêu hàng ngày cũng như thuận tiện cho việc thanh toán các khoản phải trả. 2.4. Những quy định của kế toán tiền mặt trong công ty:
 12. - Kế toán phải lập các chứng từ thu chi theo đúng chế độ - Khi hạch toán tiền mặt phải sử dụng một đơn vị tiền tệ duy nhất là Việt Nam đồng - Chỉ được xuất tiền ra khỏi quỹ khi có đầy đủ các chứng từ hợp lệ, tiền mặt phải được bảo quản trong két an toàn, chống mất trộm, chống cháy, chống mối xông. - Mọi nghiệp vụ liên quan đến thu, chi tiền mặt, giữ gìn, bảo quản do thủ quỹ chịu trách nhiệm thực hiện, thủ quỹ là người được thủ trưởng doanh nghiệp bổ nhiệm và chịu trách nhiệm giữ quỹ. thủ quỹ không được nhờ người khác làm thay, trong trường hợp cần thiết phải làm thủ tục uỷ quyền cho người khác làm thay và được sự đồng ý bằng văn bản của giám đốc doanh nghiệp. - Thủ quỹ phải thường xuyên kiểm tra quỹ, đảm bảo lượng tiền tồn quỹ phải phù hợp với số dư trên sổ quỹ. Hàng ngày sau khi thu chi tiền xong kế toán phải vào sổ quỹ, cuối ngày lập báo cáo quỹ và nộp lên cho kế toán. - Hàng ngày sau khi nhận được báo cáo quỹ kèm theo các chứng từ gốc do thủ quỹ gửi lên kế toán phải kiểm tra đối chiếu số liệu trên từng chứng từ với số liệu trên sổ quỹ. Sau khi kiểm tra xong kế toán tiến hành định khoản và ghi vào sổ tổng hợp tài khoản tiền mặt. 2.2. Một số chứng từ sổ sách đơn vị sử dụng: Phiếu thu: Mẫu số 01 - TT Phiếu chi: Mẫu số 02 - TT Giấy đề nghị tạm ứng: Mấu số 03-TT Giấy thanh toán tiền tạm ứng: Mẫu số 04-TT Giấy đề nghị thanh toán: Mẫu số 05-TT Sổ chi tiết tài khoản 111,112,141 Sổ quỹ tiền mặt Chứng từ ghi sổ Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ Sổ cái TK 111,112,141 Công ty TNHH Đình Mẫu số 01-TT Trọng Hoàng (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC) PHIẾU THU Quyển số: 02 Ngày 07 tháng 01 năm 2009 Số: 01
 13. Nợ: 111 Có: 331 Họ tên người nộp: Đinh Thị Oanh Địa chỉ: Phòng kế toán Lý do nộp: Vay tiền ngân hàng về nộp quỹ tiền mặt Số tiền: 50.000.000 (viết bằng chữ) năm mươi triệu đồng Ngày 07 tháng 01 năm 2009 Kế toán trưởng Người nộp tiền Người lập phiếu Thủ quỹ Khương Tất Thành Đinh Thị Oanh Hoàng Thị Đào Trần Văn Tự Đã nhận đủ số tiền(viết bằng chữ): Năm mươi triệu đồng Công ty TNHH Đình Mẫu số 02-TT Trọng Hoàng (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC) PHIẾU CHI Quyển số: 02 Ngày 24 tháng 01 năm 2009 Số: 03 Nợ: 141 Có: 111 Họ và tên người nhận tiền: Nguyễn Văn Linh Địa chỉ : Lái xe công ty Lý do chi: Chi tiền tạm ứng cho lái xe sửa chữa xe ôtô Số tiền: 8.000.000 (viết bằng chữ) tám triệu đồng Ngày 24 tháng 01 năm 2009 Kế toán trưởng Thủ quỹ Người lập phiếu Người nhận tiền Khương Tất Thành Trần văn tự Hoàng Thị Đào Nguyễn Văn Linh Công ty TNHH Đình Mẫu số: 03-TT Trọng Hoàng (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC) GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG Ngày 28 tháng 01 năm 2009 Số: 02
 14. Kính gửi: Công ty TNHH Đình Trọng Hoàng Tên tôi là: Nguyễn Văn Linh Địa chỉ: Lái xe công ty Đề nghị tạm ứng số tiền: 8.000.000 (Viết bằng chữ): tám triệu đồng Lý do tạm ứng: Để sửa chữa ôtô Musso Kế toán trưởng Phụ trách bộ phận Người đề nghị tạm ứng Khương Tất Thành Phan Văn Đức Nguyễn Văn Linh Sơ đồ kế toán tạm ứng 111,112 141 152,153,156,331 623,627... tạm ứng tiền cho khi bảng thah toán tạm ứng kèm người lao động theo các chứng từ gốc được duyệt 111,334 các khoản chi tạm ứng không sử dụng hết nhập lại quỹ hoặc trừ vào Công ty TNHH Đình Mẫu số S02a-DN Trọng Hoàng (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC) CHỨNG TỪ GHI SỔ Số: 12 Ngày 04 tháng 1 năm 2009 Số hiệu tài khoản Số tiền ghi Trích yếu Nợ Có chú A B C 1 D Rút tiền gửi ngân hàng 111 112 10.000.000 về quỹ tiền mặt Cộng 10.000.000 Sơ đồ quy trình hạch toán kế toán vốn bằng tiền 112 111 112 rút tiền gửi NH về gửi tiền mặt quỹ tiền mặt vào NH 131,138 141
 15. thu hồi các khoản chi tạm ứng nợ phải thu bằng tiền mặt 141 152,153,156 thu hồi tiền tạm 211,214 ứng bằng tiền mặt mua vật tư hàng hoá công cụ,TSCĐ.... 311,341 bằng TM vay ngắn hạn, dài hạn 133 511,711 311,315,331 333,334,338 doanh thu,thu nhập khác bằng tiền mặt thanh toán nợ bằng tiền mặt 621,622,623 627,632,642,811 chi phí phát sinh bằng tiền mặt 133 Chương 3: Thưc trạng kế toán nguyên vật liệu của công ty TNHH Đình Trọng Hoàng 3.1.Khái niệm kế toán nguyên vật liệu Các loại vật tư trong doanh nghiệp là những tài sản ngắn hạn dự trữ cho quá trình sản xuất kinh doanh gồm nguyên nhiên vật liệu,công cụ...
 16. Doanh nghiệp cần phải có kế hoạch mua, dự chữ đầy đủ, kịp thời các vật tư cả về số lượng,chất lượng và kết cấu nhằm đảm bảo cho quá trình sản xuất kinh doanh được tiến hành bình thường Nguyên liệu, vật liệu trong doanh nghiệp là những đối tượng lao động mua ngoài hoặc tự chế biến dùng cho mục đích sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 3.2.Các chứng từ đơn vị sử dụng: Hoá đơn GTGT Phiếu nhập kho mẫu số 01-VT Phiếu xuất kho mấu số 02- VT Biên bản kiểm nghiệm vật tư,công cụ,sản phẩm,hàng hoá mẫu số 03 Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ mẫu số 04-VT Biên bản kiểm kê vật tư,công cụ,sản phẩm,hàng hoá mẫu số 05-VT Bảng kê mua hàng mẫu số 06-VT Bảng phân bổ nguyên liệu,vật liệu,công cụ,dụng cụ mẫu số 07-VT 3.3.Các sổ chi tiết,sổ tổng hợp : Chứng từ ghi sổ Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ Sổ kho Sổ chi tiết thanh toán với người bán,sổ chi tiết TK 111,152... Sổ cái TK 133,331,152,111... 3.4.Cách đánh giá vật tư Là xác định giá trị của chúng theo một nguyên tắc nhất định. Theo quy định hiện hành kế toán nhập xuất tồn kho NVL phải phản ánh theo giá thực tế, khi xuất kho cũng phải xác định theo giá thực tế xuất kho theo đúng phương pháp quy định. - Giá thực tế của vật = Giá mua trên hoá đơn + Chi phí thu mua liệu nhập kho - Giá vật tư xuất kho : Tính theo phương pháp nhập trước xuât trước 3.5.Hạch toán chi tiết vật liệu,công cụ,dụng cụ: Doanh nghiệp áp dụng pháp sổ đối chiếu luân chuyển - Ở kho: Thủ kho dùng Sổ kho để phản ánh tình hình nhập, xuất, tồn NVL, CC, DC về số lượng. Mỗi chứng từ ghi một dòng vào Sổ kho. Sổ kho được mở cho từng danh điểm NVL, CC ,DC. Cuối tháng, thủ kho tiến hành tổng cộng số nhập, xuất, tính ra số tồn kho về mặt lượng theo từng danh điểm NVL, CC, DC ở từng Sổ kho. - Ở phòng kế toán: Kế toán không mở Sổ kế toán chi tiết mà mở Sổ đối chiếu luân chuyển để hạch toán số lượng và số tiền của từng thứ NVL, CC, DC theo từng kho. Sổ này ghi mỗi tháng một làn vào cuối tháng trên cơ sở tổng hợp các chứng từ nhập,xuất phát sinh trong tháng của từng NVL, CC, DC ; mỗi thứ chỉ ghi một dòng trong sổ. Cuối tháng, đối chiếu số lượng NVL, CC, DC trên Sổ đối chiếu luân chuyển với Sổ kho, đối chiếu số tiền với kế toán tổng hợp NVL, CC, DC. Sơ đồ kế toán chi tiết vật liệu, dụng cụ, công cụ theo phương pháp Sổ đối chiếu luân chuyển
 17. Phiếu nhập kho Bảng kê nhập Sổ đối chiếu luân chuyển Kế toán tổng Thẻ hợp kho Phiếu xuất kho Bảng kê xuất Ghi hàng ngày Quan hệ đối chiếu Ghi cuối tháng Công ty TNHH Mẫu số S02a-DN Đình Trọng Hoàng (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC SỔ ĐĂNG KÝ CHỨNG TỪ GHI SỔ Năm 2009 Chứng từ ghi sổ Số tiền Chứng từ ghi sổ Số tiền Số hiệu Ngày, tháng Số hiệu Ngày, tháng A B 1 A B 1 ... ... ... 218 28/2/2009 98.223.000 219 28/2/2009 14.847.856 220 28/2/2009 30.000.000 221 28/2/2009 37.852.000 ..... ...... ...... -Cộng tháng 575.234.746 Đơn vị: Công tyTNHH Mẫu số:01- VT Đình Trọng Hoàng (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ- BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC) PHIẾU NHẬP KHO Ngày 05 tháng 02 năm 2009 Số: 02
 18. - Họ và tên người giao: Nguyễn Mạnh Cường - Theo HĐBH số 029 ngày 05 tháng 02 năm 2009 Nhập tại kho: Công ty TNHH Đình Trọng Hoàng Số Tên, nhãn hiệu, quy Mã Đơn Số lượng Đơn Thành tiền TT cách, phảm chất vật số vị Theo Thực giá tư, dụng cụ, sản tính chứng từ nhập phẩm, hàng hoá A B C D 1 2 3 4 Xi măng tạ 100 100 100.000 10.000.000 Cộng 10.000.000 - Tổng số tiền(viết bằng chữ): mười triệu đồng - Số chứng từ gốc kèm theo: 01 Ngày 05 tháng 02 năm 2009 Người giao hàng Thủ kho Nguyễn Mạnh Cường Mai Phương Thảo Sơ đồ kế toán nguyên vật liệu (theo phương pháp kê khai thường xuyên) 111,112,331... 152 621,623,642... Nhập kho NVL Xuất kho NVL dùng cho mua ngoài XDCB, sửa chữa
 19. 133 lớn TSCĐ Thuế GTGT 133 111,112,331... Giảm giá Chi phí thu mua, NVL mua vào, bốc xếp, vận chuyển trả lại NVL cho người NVL mua ngoài bán, chiết khấu thương 621,623,642... mại NVL xuất dùng cho 142,242 XDCB sửa chữa lớn NVL xuất dùng cho TSCĐ không dùng hết XDCB phân bổ dần nhập lại kho Chương 4: Thực trạng kế toán tài sản cố định của công ty TNHH Đình Trọng Hoàng 4.1.Khái niệm kế toán TSCĐ: TSCĐ trong các doanh nghiệp là những tư liệu lao động chủ yếu và các tài sản khác có giá trị lớn, tham gia vào nhiều chu kỳ SXKD và giá trị của nó được chuyển dịch dần dần, từng phần vào giá trị sản phẩm, được sản xuất ra trong các chu kỳ sản xuất. 4.3.Sổ sách đơn vị sử dụng: Chứng từ ghi sổ Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ Sổ tài sản cố định Sổ theo dõi TSCĐ tại nơi sử dụng Sổ cái TK 211, 111, 214... Sổ chi tiết tài khoản 211, 111, 214... 4.4. Đánh giá TSCĐ: Để xác định giá trị ghi sổ cho TSCĐ, công ty tiến hành đánh giá TSCĐ ngay khi đưa TSCĐ vào sử dụng. Tuỳ từng loại TSCĐ mà công ty có cách thức đánh giá khác nhau. Với những TSCĐ mua sắm, việc tính giá TSCĐ tại công ty được tính theo công thức sau: Nguyên giá TSCĐ = Giá thực tế + Chi phí có liên quan Trên cơ sở nguyên giá, giá trị hao mòn, kế toán có thể xác định được giá trị còn lại của TSCĐ khi đã sử dụng theo công thức: Giá trị còn lại = Nguyên giá – Giá trị hao mòn Như vậy toàn bộ TSCĐ của công ty được theo dõi trên 3 loại giá là: nguyên giá, giá trị hao mòn và giá trị còn lại, nhờ đó phán ánh được tổng số vốn đầu tư mua sắm, xây dựng và trình độ trang bị cơ sở vật chất cho sản xuất. 4.5. Hạch toán chi tiết TSCĐ tại công ty:
 20. Tổ chức hạch toán TSCĐ giữ một vị trí quan trọng trong công tác kế toán. Nó cung cấp tài liệu đảm bảo chính xác cho bộ phận quản lý doanh nghiệp để tiến hành phân tích, đánh giá thực hiện tăng, giảm TSCĐ ở công ty. Qua đó tăng cường biện pháp kiểm tra, quản lý TSCĐ một cách đảm bảo an toàn, nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ. Do vậy việc quản lý và hạch toán luôn dựa trên một hệ thống đầy đủ các chứng từ gốc chứng minh cho tính hợp pháp của nghiệp vụ kinh tế phát sinh bao gồm: Biên bản giao nhận TSCĐ mẫu số: 01-TSCĐ Biên bản thanh lý TSCĐ mẫu số: 02-TSCĐ Biên bản đánh giá lại TSCĐ mẫu số: 04-TSCĐ Biên bản kiểm kê TCSĐ mẫu số: 05-TSCĐ Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ mấu số :06-TSCĐ Căn cứ vào chứng từ gốc, các chứng từ khác liên quan đến TSCĐ. Kế toán ghi thẳng vào sổ chi tiết TSCĐ, sổ này được mở khi bắt đầu niên độ kế toán và khoá sổ khi kết thúc niên độ kế toán. Đây là quyển sổ chính phục vụ cho việc theo dõi, quản lý TSCĐ của công ty và được ghi hàng ngày khi nghiệp vụ kinh tế phát sinh và hoàn thành. 4.6. Hạch toán tăng giảm TSCĐ - Trường hợp tăng TSCĐ: Xuất phát từ các nhu cầu của các bộ phận trong công ty, căn cứ vào kế hoạch đầu tư, triển khai áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật đòi hỏi đổi mới công nghệ tiên tiến vào sản xuất kinh doanh. Công ty đã lên kế hoach mua sắm TSCĐ cho mỗi năm. Khi kế hoach được duyệt, công ty ký hợp đồng mua sắm TSCĐ với người cung cấp sau đó căn cứ vào hợp đồng kế toán làm thủ tục cho người đi mua. Trong quá trình mua bán, giá mua và mọi chi phí phát sinh đều được theo dõi, khi hợp đồng mua bán hoàn thành, hai bên sẽ thanh lý hợp đồng và quyết toán thanh toán tiền, đồng thời làm thủ tục kế toán tăng TSCĐ kế toán căn cứ vào các chứng từ có liên quan để hạch toán tăng TSCĐ. - Trường hợp giảm TSCĐ gồm: Giảm do thanh lý và giảm do nhượng bán. 4.7. Hạch toán khấu hao TSCĐ Trong quá trình sử dụng TSCĐ bị hao mòn dần về giá trị. Do vậy kế toán phải làm công tác trích khấu hao. Công ty áp dụng phương pháp: khấu hao theo phương pháp đường thẳng Mkhbq năm = Giá trị phải khấu hao : Số năm sử dụng Mkhbp tháng = Mkhbp năm : 12 tháng 4.8. Hạch toán sửa chữa TSCĐ TSCĐ là những tư liệu lao động phục vụ lâu dài cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Do đó để duy trì tính năng kỹ thuật và khả năng hoạt động liên tục của tài sản. Công ty luôn quan tâm đến việc bảo dưỡng sửa chữa TSCĐ. - Đối với việc sửa chữa thường xuyên: Giao trực tiếp cho công nhân sử dụng để sửa chữa theo biên bản xác định tình trạng kỹ thuật của phương tiện. - Đối với sửa chữa lớn: Do quá trình sử dụng, TSCĐ bị hao mòn và hư hỏng ở những bộ phận cơ bản, và để cho TSCĐ hoạt động bình thường và nhanh chóng.
nguon tai.lieu . vn