Xem mẫu

 1. THÀNH TỰU KHOA HỌC KĨ THUẬT TRONG NÔNG NGHIỆP (Những phát minh đột phá trong lĩnh vực nông nghiệp)
 2. I. Những vấn đề chung  Nông nghiệp là nghành sản  xuất vật chất xuất hiện sớm nhất  của xã hội loài người.  Đóng một vai trò vô cùng quan  trọng trong sự tồn tại và phát  triển của con người và xã hội. 
 3.  Trong giai đoạn hiện nay, đất nông  nghiệp dần bị thu hẹp, nhường chổ cho  các nghành CN và DV.    Cho nên yêu cầu cấp  thiết đó là cần có  sự đầu tư về KHKT để tăng năng suất  nhằm đáp ứng đủ nhu cầu về lương thực,  thực phẩm và các nguyên liệu khác. 
 4. Nội dung của cm KHKT trong  NN? • Đưa NN thành ngành sx hiện đại • Biến KHKT thành lực lượng sx trực tiếp • Tạo bước chuyển biến lớn trong việc phát  triển và phân bố NN (tổ chức quản lý và tổ  chức lãnh thổ NN)
 5. Đưa KHKT vào NN bằng các quá trình • Quá trình cơ khí hóa • Quá trình điện khí hóa • Quá trình hóa học hóa • Quá trình thủy lợi hóa • Các thành tựu Khoa học NN: + Công nghệ sinh học, hóa học:     Di truyền, lai tạo giống    + Pp canh tác mới + Nghiên cứu thị trường…
 6. II. Các thành tựu đã đạt được Trong suốt những năm gần đây, các nhà  khoa học đã nghiên cứu và vận dụng  thành công KHKT vào NN và đã đạt những  thành công rực rở như sau:
 7. 1. TRONG TRỒNG TRỌT • Cách mạng xanh trong nông nghiệp
 8. • Cách mạng trắng trong nông nghiệp
 9. Đối với nước ta: • Nông nghiệp Việt Nam trong 10 năm qua (?)  đã có những bước phát triển khá vững chắc  • Hàng năm tổng sản lượng lương thực qui ra  thóc tăng 1 triệu tấn.  • Đến năm 2003: Việt Nam là nước xuất khẩu  gạo thứ 2 trên thế giới.  Năm  1995 2001 2003 Sảnlượng  25.5 32.1 34.6 (Triệu tấn)  FAO  1995_2003
 10. Những thành tựu đó là nhờ ta đã áp dụng nhiều tiến bộ KHKT và công nghệ sinh học… Tiến hành đột biến để chọn giống cho năng suất cao, trong điều kiện sống khắc nghiệt. Theo báo cáo của hội nghị thường niên Hiệp hội chọn giống đột biến châu Á năm 2002:       Hiện nay ở nước ta có hàng chục giống  được chọn lọc theo phương pháp đột  biến đã được trồng trên khoảng 1 triệu  ha ở miền Nam và miền Bắc.
 11. • “Công nghiệp hoá” nông nghiệp *   Trong trồng trọt:  Cơ giới hoá từ khâu chuẩn bị đến khâu thu  hoạch
 12. • Sau thành công với sản phẩm máy cấy MC 6­250, mới đây Viện Cơ điện  Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch cũng đã chế tạo thành công chiếc  máy cấy thế hệ mới. • MC ­ 08 có ba bộ phận làm việc chính là bộ phận di động, bộ phận cấy, bộ  phận đỡ và cung cấp mạ cùng các hệ thống phụ trợ khác. Động cơ diezen  4.0 mã lực truyền chuyển động qua hộp số chính đến bánh xe, quá trình cấy  bánh xe được thiết kế như một bánh sắt có 18 mấu bám dùng để kéo toàn bộ  máy cấy qua hệ thống máng trượt.
 13. • Máy làm đất
 14. • Máy liên hợp gặt­đập
 15. • Công nghệ sinh học:    Từ quá trình chọn giống đến khi    gieo trồng.
 16. • Để phục vụ cho việc mở rộng sản xuất, Viện đã nghiên cứu và hoàn  thiện các quy trình công nghệ áp dụng tại nhiều địa phương vùng Bắc  Trung bộ bao gồm:  
 17. • Đã hoàn thiện quy trình sản xuất hạt lúa lai F1 cho một số tổ  hợp lai như Nhị ưu 838, Nhị ưu 63, HYT83, Bồi tạt xuân thanh  năng suất đạt 20 – 30 ta/ha. ­ Quy trình thâm canh lúa theo tiêu chuẩn SRI đạt năng suất  9.5 tấn – 12 tấn/ha. ­ Quy trình thâm canh giống lúa BT1, Dưu 725, Nhị ưu 725, LT2  đạt năng xuất cao. ­ Quy trình che phủ nilon cho lạc làm tăng năng suất 20 – 30% ­ Quy trình thâm canh tổng hợp cho lạc đạt năng suất trên 5  tấn/ha. ­Quy trình bón phân hữu cơ vi sinh kết hợp với tưới phun cho  chè, năng suất chè nguyên liệu tăng từ 17 ­25%. Qui trình này  đang được mở rộng thành dự án sản xuất chè Shan Tuyết chất  lượng cao ở Kỳ Sơn do Bộ Khoa học và Công nghệ đầu tư. ­ Quy trình trồng bông xen lạc ­ Quy trình sản xuất rau sạch theo hướng GAP. ­ Quy trình sản xuất hoa cao cấp (Lily, Lay ơn ....)
 18. • Viên KHKTNN Miên Nam đa chuyên giao 2.000m2 diên tich trông rau, qua  ̣ ̀ ̃ ̉ ̣ ́ ̀ ̉ sach công nghê cao trong nha mang cho Trung tâm kiêm dich giông – cây  ̣ ̣ ̀ ̀ ̉ ̣ ́ trông – vât nuôi (xa Pham Văn Thai, Binh Chanh ­ Tp.Hô Chi Minh). Đên đâu  ̀ ̣ ̃ ̣ ́ ̀ ́ ̀ ́ ́ ̀ thang 10, se cho ra nhưng san phâm sach đâu tiên đên tay ngươi tiêu dung.  ́ ̃ ̃ ̉ ̉ ̣ ̀ ́ ̀ ̀ Theo đanh gia ban đâu, nhà màng sẽ thay thế được nhà kính đã thất bại.  ́ ́ ̀    * Năng suât tăng gâp 4 lân ́ ́ ̀
 19. • Sau hơn một năm tiến hành thử nghiệm, kỹ sư sinh học Lê Văn Cường  (phường 8, TP. Đà Lạt) đã nhân giống khoai tây thành công trong môi  trường không khí (khí canh) chứ không trồng dưới đất theo cách thông  thường.  • Đến nay KS Cường đã thử nghiệm nhân giống 3 vụ khoai tây theo công nghệ  khí canh trên diện tích 500m² tại khu vực Đất Mới (TP. Đà Lạt). Cây không  trực tiếp trồng vào đất (địa canh) hoặc nhúng vào môi trường dung dịch (thủy  canh) mà được đặt cố định trên một giá đỡ và rễ cây phát lộ hoàn toàn trong  không khí. Nhờ bộ rễ lộ ra ngoài nên hoàn toàn chủ động điều khiển quá trình  hình thành tia củ, nếu tia nhiều thì số lượng củ sẽ nhiều. Tuy nhiên để đủ độ  tối cho cây phát triển củ, có thể che bộ rễ bằng thùng xốp và phủ bạt ni lông  đen.
nguon tai.lieu . vn