Báo cáo Nghiên cứu tổng hợp và tính chất xúc tác của nhôm oxit cấu trúc...

 • 30/08/2018 03:54:04
 • 48 lượt xem
 • 0 bình luận

 • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Nghiên cứu tổng hợp và tính chất xúc tác của nhôm oxit cấu trúc nano bằng phương pháp sol-gel

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 0.21 M, số trang : 6

Xem mẫu

Chi tiết

  Download

  capchaimage
  Xem thêm
  Thông tin phản hồi của bạn
  Hủy bỏ