Báo cáo nghiên cứu khoa học: QUẢN LÝ THỐNG NHẤT VÀ TỔNG HỢP CÁC NGUỒN THẢI GÂY Ô NHIỄM TRÊN LƯU VỰC HỆ THỐNG SÔNG ĐỒNG NAI

Luận Văn - Báo Cáo,Báo cáo khoa học
 1      38      0
Mã tài liệu llaxtq Danh mục Luận Văn - Báo Cáo,Báo cáo khoa học Tác giả Nguyễn Phương Hà Linh Linh Loại file PDF Số trang 13 Dung lượng Lần tải 1 Lần xem 38
Tài liệu được tải hoàn toàn Tải Miễn phí tại tailieumienphi.vn

Báo cáo này đề cập đến những vấn đề bức xúc về môi trường nước trên lưu vực hệ thống sông Đồng Nai, nhận diện và sơ bộ đánh giá các nguồn thải gây ô nhiễm chính trên lưu vực hệ thống sông Đồng Nai; cơ sở xây dựng và đề xuất các tiêu chí phân loại, đánh giá các nguồn thải trên lưu vực hệ thống sông Đồng Nai và áp dụng tiêu chí đó để đánh giá thử cho một số nguồn thải tiêu biểu trên lưu vực. ...


NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Báo cáo nghiên cứu khoa học: QUẢN LÝ THỐNG NHẤT VÀ TỔNG HỢP CÁC NGUỒN THẢI GÂY Ô NHIỄM TRÊN LƯU VỰC HỆ THỐNG SÔNG ĐỒNG NAI

of x

 
Mã tài liệu
llaxtq
Danh mục
Luận Văn - Báo Cáo,Báo cáo khoa học
Thể loại
trình bày báo cáo, báo cáo ngành kỹ thuật, báo cáo về tin học, báo cáo ngành văn học, báo cáo tiếng anh
Loại file
PDF
Số trang
13
Dung lượng
Lần xem
38
Lần tải
1
 
LINK DOWNLOAD

Bao-cao-nghien-cuu-khoa-hoc-QUAN-LY-THoNG-NHAT-VA-ToNG-HoP-CAC-NGUoN-THAI-GAY-o-NHIEM-TREN-LUU-VUC-HE-THoNG-SoNG-DoNG-NAI.PDF[]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự