Xem mẫu

  1. Báo cáo hoạt động của dự án đầu tư bên ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế (Cấp BQL) Thông tin Lĩnh vực thống kê:Đầu tư trong nước, đầu tư của nước ngoài và đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Trong ngày Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không
  2. Kết quả của việc thực hiện TTHC:tiếp nhận báo cáo Các bước Tên bước Mô tả bước Nhà đầu tư gửi báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư 1. cho cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư Cơ quan tiếp nhận hồ sơ dự án đầu tư tiếp nhận tổng hợp 2. báo cáo cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư Số bộ hồ sơ: 01 bộ
  3. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không
nguon tai.lieu . vn