Xem mẫu

 1. ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP  DẠY VÀ HỌC ĐẠI HỌC
 2. Phát triển giáo dục đại học, cao đẳng những năm vừa qua 1999-2000 Cao đẳng Đạ i h ọc Tổng cộng Số trường 84 69 153 Số sinh viên 173.912 719.842 893.854 Giảng viên 7.703 22.606 30.309 2004-2005 Cao đẳng Đạ i h ọc Tổng cộng Số trường 137 93 230 Số sinh viên 273.463 1.046.291 1.319.754 Giảng viên 13.677 33.969 47.646 www.edu.net.vn/thongke
 3. Đầu tư cho đại học Việtnam: 3 % GDP Philippines: 4,2 % Thái Lan: 5,4 % Malaysia: 6,7 % Mỹ (1995): 5,3 %, Anh : 5,5 % Canada: 7,3 % Đổi mới giáo dục đại học và hội nhập quốc tế, 22 – 23.6.2004 tại Hà Nội
 4. Định mức chi phí đào tạo • 9,4 triệu đồng / 1 SV (ĐHQG ) • 7 - 8,5 triệu đồng / 1 SV (trường ĐH công lập) • 3-4 triệu đồng / 1 SV (trường ĐH dân lập) Đổi mới giáo dục đại học và hội nhập quốc tế " 22 – 23.6.2004 tại Hà Nội
 5. Học phí Trường ĐH công lập: 1,8 triệu đồng/ năm/ SV Mỹ: ĐH công lập • ĐH California, Berkeley: 4 355 USD (năm 1999 ) ĐH tư thục • Harvard : 22 802 USD • Yale : 23 700 USD • Stanford: 21 389 USD Đổi mới giáo dục đại học và hội nhập quốc tế " 22 – 23.6.2004 tại Hà Nội
 6. Du học VN hiện nay có trên 20 000 SV đang du học tự túc ở nước ngoài, chi phí ước tính không dưới 200 triệu USD/năm Chương trình học bổng du học từ ngân sách quốc gia với tổng kinh phí 1 000 tỉ đồng trong 5 năm Đổi mới giáo dục đại học và hội nhập quốc tế " 22 – 23.6.2004 tại Hà Nội
 7. Sự bất cập của giáo dục đại học hiện nay Hệ thống giáo dục ĐH (chương trình, qui mô, chất lượng, phương pháp, quản lý…) chưa đáp ứng được nhu cầu đào tạo nhân lực cho đất nước và nhu cầu học tập của nhân dân
 8. Đề án Đổi mới giáo dục đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo) Từ 2006 đến 2020 : • xây dựng 900 trường đại học, cao đẳng • tổng số sinh viên: 4,5 triệu • tổng kinh phí đầu tư là 20 tỷ USD
 9. Phương pháp dạy và học cũ thụ động - không đem lại hiệu quả cao cho người học
 10. Phương pháp dạy và học cũ kiến thức và kinh nghiệm chuyên môn giảng tự học, tự học cách THẦY TRÒ giảng dạy. chép nghiên cứu và hợp tác nghiên cứu với các đồng nghiệp
 11. Phương pháp dạy và học cũ (2) đặt trọng tâm vào dạy hoặc học Giảng bài : SV thụ động tiếp thu Seminar, trợ giảng, thực hành : SV tham gia chủ động
 12. Quan điểm mới Quá trình học quan trọng hơn Môn học Tạo ra thói quen trí thông tin tuệ, kĩ năng phân tích vấn đề, khả năng tiếp thu, diễn đạt, tổ chức, xử lí thông tin
 13. Quan điểm mới (2) những gì có • Quan tâm liên quan đến • Học hỏi chuyên môn Thói quen của mình học tập là quan trọng trong giáo những gì dục đại không liên học quan đến chuyên môn • Quên của mình
 14. Xu hướng hiện đại Kiến thức rất đa Giảng dạy là khai dạng và thác và tận dụng nội thay đổi lực của sinh viên để theo thời họ sẽ tự học suốt gian đời Tăng cường những môn học rèn luyện tư duy
 15. Vì sao phải đổi mới ? Đòi hỏi của thực tế khách quan  Đổi mới các mục tiêu nào? Đổi mới nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức giáo dục
 16. Các mô hình giáo dục Mô hình Trung tâm Vai trò Công nghệ người học Truyền Người dạy Thụ động Bảng/TV/Ra thống dio Thông tin Người học Chủ động PC Kiến thức Nhóm Thích nghi PC + mạng Hội nghị quốc tế về giáo dục và đào tạo thế kỷ XXI: "Tầm nhìn và hành động"
 17. Đổi mới phương pháp dạy và học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo Ứng dụng công nghệ dụng ICT (Information and Communication Technologies) để đối mới giáo dục
 18. Đổi mới phương pháp dạy và học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo • E-learning : bài giảng điện tử + giáo trình điện tử + giao tiếp của sinh viên qua mạng với giáo viên và bạn cùng học + thi qua mạng… • Lớp học điện tử, Lớp học từ xa
 19. Đổi mới phương pháp dạy và học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo • Giáo trình điện tử : văn bản, hình ảnh, âm thanh, video clip, phim… được cập nhật thường xuyên theo chương trình đào tạo • SV chủ động trong việc học tập vì có thể khai thác các tài nguyên bất kỳ lúc nào, nơi nào -> tích cực tham gia tìm kiếm thông tin, tự nâng cao trình độ, khả năng phân tích và đánh giá.
 20. Đổi mới phương pháp dạy và học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo • E-learning không thể là phương pháp duy nhất cho một số môn học thực hành: múa, nhạc, hoạ… • E-learning phù hợp vớI những người học trưởng thành, có nhu cầu và tự giác học • Phối hợp phương pháp truyền thống và e- learning là cần thiết