Xem mẫu

 1. Đề tài báo cáo: AUXIN CHẤT ĐIỀU HÒA SINH TRƯỞNG THỰC VẬT Giáo viên hướng dẫn: Nhóm sinh viên thực hiện: TS. Lê Văn Bé 1. Nguyễn Thị Thanh Hà 3072251 2. Trần Thị Diễm My 3072269 3. Lê Thị Bé Nhung 3072278 4. Huỳnh Thị Phong 3072282 5. Lê Nguyễn Tường Vi 3072309 6. Lê Ngọc Trâm 3072299 7. Huỳnh Thị Hồng Thắm 3076469
 2. Nội dung báo cáo A. BIOASSAY (KHẢO NGHIỆM SINH HỌC) VÀ CÁC KHẢO NGHIỆM CHÍNH DẪN ĐẾN SỰ KHÁM PHÁ RA AUXIN A. SỰ TỔNG HỢP AUXIN TRONG CÂY A. VAI TRÒ CỦA AUXIN TRONG CÂY
 3. A. BIOASSAY (KHẢO NGHIỆM SINH HỌC) VÀ CÁC KHẢO NGHIỆM CHÍNH DẪN ĐẾN SỰ KHÁM PHÁ RA AUXIN KHẢO NGHIỆM SINH HỌC LÀ GÌ? Khảo nghiệm sinh học là phương pháp đo lường hiệu quả hoạt tính sinh học của một chất thông qua việc sử dụng một trung gian có trong cơ thể khác, trong ống nghiệm hoặc mô hình mô tế bào.
 4. Ví dụ : Test limulus Limulus amebocyte lysate (Lal) được chiết lấy từ máu Sam.
 5. II. CÁC KHẢO NGHIỆM CHÍNH DẪN ĐẾN SỰ KHÁM PHÁ AUXIN 1. Năm 1880 Darwin phát hiện ra rằng diệp tiêu của cây họ Lúa hướng về phía có ánh sáng ánh sáng kích thích diệp tiêu hướng về phía đó.
 6. 2. 1907 Fitting đã ước lượng ảnh hưởng của vết cắt bên lên diệp tiêu trong môi trường bão hòa độ ẩm.
 7. 3. 1913 Boysen-Jensen đã chứng minh được chất kích thích gây ra bởi ánh sáng có thể di chuyển xuyên qua vật thể không sống.
 8. 4. 1918 Paal kết luận rằng có chất có khả năng hòa tan đã được sản sinh ra ở diệp tiêu
 9. 5. Năm 1926 Went đã phát hiện ra chất hiện diện ở chóp diệp tiêu từ việc khảo nghiệm chóp này trên khối agar và đặt tên cho chất đó là AUXIN. Khảo nghiệm diệp tiêu của Went
 10. 6. Năm 1934, Kogl và Haagen-Smith đã phân lập được auxin từ men bia và gọi tên là Indole Acetic Acid (IAA) Năm 1935, Thimann cũng đã phân lập chất này từ nấm Rhizopus suinus
 11. B. SỰ TỔNG HỢP AUXIN TRONG CÂY - Auxin được tổng hợp ở mô phân sinh ngọn, lá non, quả non, phôi hạt, phấn hoa. Nguyên liệu tổng hợp: Tryptophan.
 12. Sơ đồ tổng hợp auxin trong cây
 13. C. VAI TRÒ CỦA AUXIN TRONG CÂY 1. Auxin kích thích sự tăng dài của tế bào,đặc biệt dãn theo chiều ngang.
 14. 2. Auxin kích thích sự hình thành rễ của cây Auxin Không có auxin
 15. 3. Auxin tham gia duy trì ưu thế ngọn
 16. Khi chồi ngọn hoặc rễ chính sinh trưởng sẽ ức chế sinh trưởng của chồi bên và rễ bên.
 17. 4. Kích thích sự sinh trưởng của quả và tạo trái không hạt
 18. 5. Auxin kìm hãm sự rụng lá, hoa, quả của cây
 19. 6. Auxin gây ra tính hướng động của cây + ­ ­ + Quang hướng động Địa hướng động
 20. 7. Kích thích bộ phận đực trên hoa lưỡng tính phát triển