Bản tin Viện nghiên cứu Hải sản: Số 25/2012

 • 1 month ago
 • 0 lượt xem
 • 0 bình luận

 • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Bản tin Viện nghiên cứu Hải sản: Số 25/2012 trình bày các nội dung chính sau: Hội thảo triển khai đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ, hội thảo khoa học triển khai thu mẫu sinh học nghề cá và điều tra nguồn lợi cá nổi nhỏ ở biển Việt Nam, hội thảo triển khai đề tài sinh sản nhân tạo nghêu Bến Tre,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 11.31 M, số trang : 32

Xem mẫu

Chi tiết

  Download

  capchaimage
  Xem thêm
  Thông tin phản hồi của bạn
  Hủy bỏ