Bài Toán có lời văn lớp 1

  • 15/09/2019 04:21:48
  • 8 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Tài liệu cung cấp đến các bạn 18 bài toán có lời văn môn Toán lớp 1, giúp rèn luyện kỹ năng phân tích và tính toán các bài tập, đưa ra lời giải, phép tính nhanh hơn. Đây củng là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho giáo viên trong quá trình giảng dạy.

Thông tin tài liệu

Loại file: DOC , dung lượng : 0.32 M, số trang : 5 ,tên

Xem mẫu

Chi tiết

  1. Bài toán có lời văn lớp 1 Bài 1: Lan hái được 14 bông hoa, Thanh hái được 5 bông hoa. Hỏi cả hai bạn hái được bao   nhiêu bông hoa?         Tóm tắt ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... Bài 2: Dũng có 30 nhãn vở. Sau khi cho bạn thì Dũng còn lại 20 nhãn vở. Hỏi Dũng đã cho  bạn bao nhiêu cái nhãn vở ? Tóm tắt ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... Bài 3:    Lan cho Hồng 5 quyển sách , Lan còn lại 12 quyển sách. Hỏi Lan có bao nhiêu  quyển sách  Tóm tắt ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... Bài 4: Anh có 17 hòn bi. Anh cho em 5 hòn bi. Hỏi anh còn bao nhiêu hòn bi ? Tóm tắt ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... Bài 5: Lớp 2 A có 15 học sinh giỏi. Lớp 2 B có ít hơn lớp 2 A là 4 học sinh giỏi. Hỏi lớp   2B có bao nhiêu học sinh giỏi ?
  2. Tóm tắt ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... Bài 6: Nhà bạn Nam 6 con vịt 12 con ngan. Hỏi nhà bạn Nam có tất cả bao nhiêu con vịt,  con ngan? Tóm tắt ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... Bài 7: Lan cho Hồng 5 quyển sách, Lan còn lại 12 quyển sách. Hỏi trước đó Lan có bao   nhiêu quyển sách  Tóm tắt ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... Bài 8:                                                                         Bài giải           bóng xanh:  10 quả    .........................................................................................           bóng đỏ:      8 quả      .........................................................................................           Tất cả: …...  quả        ......................................................................................... Bài 9: Lớp học có 20 học sinh nam và 16 học sinh nữ. Hỏi lớp có tất cả  bao nhiêu học   sinh?               Tóm tắt ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................
  3. Bài 10: An có 12 viên bi, Lan có 7 viên bi. Hỏi cả hai bạn có tất cả bao nhiêu viên bi?   Tóm tắt                                                                        Bài giải Bài 11: Anh có 30 que tính, em có 20 que tính. Hỏi anh và em có tất cả bao nhiêu que tính?   Tóm tắt                                       Bài giải  Anh có : ....... que tính Em có : ........ que tính Tất cả có:...  que tính? Bài 12: Lớp 1A có 40 học sinh, lớp 1B có 3 chục học sinh. Hỏi cả hai lớp có bao nhiêu học   sinh? Lớp 1A : .......học sinh               Đổi: 3 chục học sinh = ......... học sinh Lớp 1B : ........ học sinh Cả hai lớp :...  học sinh? Bài 13: Lớp em có 36 bạn; có 14 bạn đi học vẽ. Số bạn còn lại đi học hát. Hỏi lớp em có  bao nhiêu bạn học hát? Bài giải ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………............…………………… Bài 14: Lớp em có 22 bạn xếp loại khá và 10 bạn xếp loại giỏi. Hỏi lớp em có tất cả bao   nhiêu bạn được xếp loại khá và giỏi? Bài giải …………………………………………………………………………………………………
  4. ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………............…………………… Bài 15: Có một thanh gỗ được cưa thành hai mảnh dài 32 cm và 60 cm . Hỏi thanh gỗ lúc  đầu dài bao nhiêu xăng ti mét? Bài giải ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Bài 16: Tháng trước bố  làm được 20 ngày công. Tháng này bố  làm được 22 ngày công.   Tính số ngày công bố làm được trong hai tháng đó. Bài giải ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Bài 17: Tháng này bố làm được 25 ngày công, mẹ làm được 24 ngày công. Hỏi bố và mẹ  làm được tất cả bao nhiêu ngày công? Tóm tắt Bài giải Bố làm: ….. ngày công ……………………………………………………… Mẹ làm: ….ngày công ……………………………………………………… Tất cả: ….. ngày công? ……………………………………………………… Bài 18: Đoạn thẳng AB dài 15cm, bớt đi đoạn thẳng BC dài 5 cm. Hỏi đoạn thẳng AC còn  lại bao nhiêu xăngtimét?                                                15cm             A                      ?cm                      C       5cm       B Bài giải ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………

Download

Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ