Xem mẫu

 1. Nhóm 19 Chu Văn Đang -1610838 Bùi Võ Nguyên Vũ- 1611076
 2. THƯƠNG MẠI • CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THẾ GIỚI DI ĐỘNG - MWG
 3. CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THẾ GIỚI DI ĐỘNG - MWG THẾ GIỚI DI ĐỘNG ĐIỆN MÁY XANH BÁCH HÓA XANH
 4. Tổng quan Là nhà bán lẻ số 1 VN về Doanh thu & lợi nhuận Với hơn 2200 Cửa hàng trên toàn quốc Mở rộng qua thị trường di động Campuchia
 5. TỔNG QUAN • Một vài thông tin: + 3/2004: Cty TNHH Thế giới di động được hình thành + 2009: Cty Cổ phần Thế giới di động được thành lập + 14/7/2014: Niêm yết thành công hơn 62 triệu cổ phiếu
 6. MÔ HÌNH SWOT Thương hiệu lâu đời, uy tín Thị phần cao nhất trong ngành: Điện thoại (45%), Điện máy (35 %) ĐIỂM MẠNH Chuỗi hệ thống toàn quốc Dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt
 7. MÔ HÌNH SWOT Ứng dụng thành công hệ thống quản trị nguồn lực - ERF Giá cả phải chăng ĐIỂM MẠNH Hệ thống bảo hành chuyên nghiệp cho sp chính hãng Truyền thông, Marketing hiệu quả (TVC ấn tượng ...)
 8. MÔ HÌNH SWOT Kỳ vọng quá cao vào việc đặt mục tiêu Bách hóa xanh hiện tại mới hết lỗ và hòa vốn ĐIỂM YẾU Vòng quay hàng tồn kho giảm
 9. MÔ HÌNH SWOT ĐIỂM YẾU
 10. MÔ HÌNH SWOT Thị trường bán lẻ tiếp tục tăng trong thời gian tới CƠ HỘI Tiềm năng lớn khi tham gia vào thị trường đồng hồ
 11. MÔ HÌNH SWOT ĐồNG hồ là mặt hàng xa xỉ, nhu cầu lớn nhưng không phải ai cũng sẵn sàng trả giá cao để sở hữu Mục tiêu Bách hóa xanh phải có lợi nhuận trực tiếp THÁCH THỨC Áp lực từ ngành bán lẻ trong và ngoài nước Chuyển đổi hoàn tất toàn bộ cửa hàng thành cửa hàng tiêu chuẩn của Bách hóa xanh
 12. CƠ CẤU CỔ ĐÔNG
 13. TÌNH HÌNH KINH DOANH
 14. TÌNH HÌNH KINH DOANH
 15. TÌNH HÌNH KINH DOANH Quý 4 - 2018 Quý 1 - 2019 Quý 2 - 2019 Quý 3 - 2019 23,389,569,670,39 25,623,295,063,61 27,617,536,973,49 26,686,795,166,64 Tài sản 5 4 1 6 10,017,109,185,08 10,430,961,801,21 11,289,726,233,38 Vốn chủ sở hữu 8,983,035,331,342 4 4 8
 16. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Chỉ tiêu 2018H1 2017H1 2016H1 2015H1 2014H1 TÀI SẢN 23.371.994.756.39 18.862.861.306.28 12.288.439.407.2 6.176.432.326.36 NGẮN 2.837.686.622.393 4 1 69 4 HẠN Hàng tồn 17.821.137.643.75 12.309.955.461.92 9.513.657.569.82 5.009.708.492.62 2.253.516.929.935 kho 3 9 8 8 TỔNG TÀI 28.122.531.486.85 22.822.664.215.22 14.854.263.232.9 7.265.762.233.87 3.407.199.491.184 SẢN 6 0 91 4 NỢ NGẮN 17.929.433.003.62 15.713.814.885.17 11.012.905.506.6 4.782.209.545.54 1.923.190.326.673 HẠN 6 5 28 8 TỔNG CỘNG 28.122.531.486.85 22.822.664.215.22 14.854.263.232.9 7.265.762.233.87 3.407.199.491.184 NGUỒN 6 0 91 4 VỐN VỐN CHỦ 3.841.357.726.36 2.483.552.688.32 8.983.035.331.342 5.908.916.335.215 1.474.956.147.637 SỞ HỮU 3 6 Thặng dư vốn cổ 551.451.995.486 36.717.698.286 36.717.698.286 36.717.698.286 36.717.698.286 phần Lợi nhuận sau thuế 2.261.763.398.33 3.989.603.910.055 2.698.572.748.459 977.630.195.800 317.840.559.767 chưa phân 9 phối
 17. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 12 10 8 6 4 2 0
 18. BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH Chỉ tiêu DOANH 2018H1 2017H1 2016H1 2015H1 2014H1 DOANH THU THUẦN VỀ 86.516.287.002. 66.339.804.192. 44.613.332.672. 25.252.733.079. 15.756.725.856. BÁN HÀNG VÀ 499 178 988 244 676 CUNG CẤP DỊCH VỤ LỢI NHUẬN GỘP VỀ BÁN 15.292.127.763. 11.141.779.266. 7.214.106.312.5 3.922.430.893.8 2.396.119.399.3 HÀNG VÀ 064 943 62 74 11 CUNG CẤP DỊCH VỤ LỢI NHUẬN THUẦN TỪ 3.774.182.412.3 2.795.443.775.8 2.006.874.950.5 1.362.340.593.9 856.318.961.70 HOẠT ĐỘNG 36 70 98 99 9 KINH DOANH LỢI NHUẬN SAU THUẾ 2.878.724.130.9 2.205.679.630.4 1.577.372.426.3 1.071.893.519.3 668.106.031.83 CỦA CỔ ĐÔNG 08 20 39 99 2 CÔNG TY MẸ
 19. BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH 12 10 8 6 4 2 0
 20. KẾT QUẢ KINH DOANH 12 10 8 6 4 2 0