Xem mẫu

 1. BÀI THUYẾT TRÌNH QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG ISO 14000 GVHD: Mr. Phạm Viết Cường
 2. Thành viên nhóm : LÊ TRÍ TÍN CHU VĂN ĐANG DƯƠNG THỊ THÙY TRANG ĐỖ PHẠM QUANG HUY NGUYỄN MINH TÚ BÙI VÕ NGUYÊN VŨ HUỲNH ĐỨC TÀI THUẬN HUỲNH NGUYỄN PHÁT TÀI TRẦN THỊ THANH MAI NGUYỄN THỊ KIM VÂN
 3. Khái quát ISO 14000 ISO 14000 là gì ?          Là hệ thống quản lý để  kiểm soát các yếu tố liên   quan của hoạt động và sản  phẩm có tác động gây  ảnh hưởng xấu đến môi trường  .
 4. Nội dung ISO 14000 Là một bộ các tiêu chuẩn quốc tế về QLMT trong đó có :       ­   Hai tiêu chuẩn về hệ thống quản lý môi trường : ISO 14001 , 14004            ­    Ba tiêu chuẩn về đánh giá môi trường :ISO 14010 , 14011,14012       ­    Đánh giá vòng đời sản phẩm :  ISO 14040 , 14041 ,14042       ­    Đánh giá hiệu quả môi trường : ISO 14031 
 5. Nguyên tắc của bộ tiêu chuẩn   ISO 14000 1 Kết quả trong quản lý môi trường tốt hơn  2 Bao gồm các hệ thống quản lý môi trường và các khía cạnh môi trường của sản  phẩm 3 Thúc đẩy lợi ích rộng lớn hơn của công chúng cũng như người sử  dụng các tiêu chuẩn này 4 Được áp dụng trong tất cả các quốc gia
 6. Nguyên tắc của bộ tiêu chuẩn   ISO 14000 5 Để có thể đáp ứng các nhu cầu khác nhau của các tổ chức/ doanh  nghiệp , loại sản phẩm/dịch vụ trên toàn thế giới 6 Dựa trên cơ sở khoa học thực tiễn 7 Hài hòa và giảm thiểu các chi phí QLMT không cần thiết
 7. Quy trình thực hiện ISO 14000 Bước 1 Xây dựng chính sách môi trường  Bước 2 Lập kế hoạch về quản lý môi trường Bước 3  Thực hiện và điều hành Bước 4       Kiểm tra và hành động khắc phục Bước 5  Xem xét của lãnh đạo  
 8. Quy trình đánh giá ISO 14000
 9. Thực trạng áp dụng tiêu chuẩn ISO 14000 ở Thế Giới
 10. Thực trạng áp dụng tiêu chuẩn ISO 14000 ở Việt Nam  Các doanh nghiệp Việt Nam  không  “mặn mà “trong việc  bảo vệ môi trường.
 11. Mục Đích  ISO 14000  nhắm đến
 12. Lợi Ích ISO 14000 mang đến GIÚP DOANH NGHIỆP  NÂNG CAO HÌNH  KIỂM SOÁT VÀ QUẢN  TIẾT KIỆM CHI PHÍ SẢN  ẢNH CỦA DOANH  XUẤT VÀ QUẢN LÝ NGUỒN  LÝ CÁC VẤN ĐỀ MÔI  NGHIỆP ĐỐI VỚI  TRƯỜNG LỰC MỘT CÁCH HIỆU QUẢ CỘNG ĐỘNG
 13. Tốn kém trong  Chính sách cơ  đầu tư cải  chế của nhà  thiện và duy trì  nước không nhất  cơ sở vật chất ,  quán và thiếu  bồi dưỡng  công bằng nguồn nhân lực THÁCH  THỨC   Mục tiêu phát  Hiệu quả  triển một đằng ,  đánh giá nội  mục tiêu phát  bộ không cao triển môi trường  một nẻo