Bài thuyết trình môn Hành vi tổ chức: Những cơ sở của hành vi cá nhân

 • 1 week ago
 • 1 lượt xem
 • 0 bình luận

 • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Bài thuyết trình môn Hành vi tổ chức: Những cơ sở của hành vi cá nhân trình bày những đặc tính tiểu sử; tính cách, nhận thức và học tập. Mời các bạn cùng tham khảo.

Thông tin tài liệu

Loại file: PPTX , dung lượng : 0.44 M, số trang : 40

Xem mẫu

Chi tiết

 1. HÀNH VI TỔ CHỨC BÀI THUYẾT TRÌNH NHỮNG CƠ SỞ CỦA HÀNH VI CÁ NHÂN GVHD: Mr. Trần Mạnh Quý NHÓM 2 NHỮNG CƠ SỞ CỦA HÀNH VI CÁ
 2. NHỮNG ĐẶC TÍNH TIỂU SỬ TÍNH CÁCH NHẬN THỨC HỌC TẬP NHỮNG CƠ SỞ CỦA HÀNH VI CÁ
 3. NHỮNG ĐẶC TÍNH TIỂU SỬ Khi tuổi tác cao con người thường ít muốn nghỉ  TUỔI TÁC việc vì những sự lựa chọn nghề nghiệp, hệ số  lương, lợi ích hưu trí hấp dẫn. • Có hay không việc phụ nữ cũng làm việc giỏi như nam giới? GIỚI TÍNH • Không có sự khác biệt giữa nam và nữ trong năng lực nói chung, năng lực lãnh đạo, trong hoạt động xã hội , học tập. NHỮNG CƠ SỞ CỦA HÀNH VI CÁ
 4. NHỮNG ĐẶC TÍNH TIỂU SỬ Việc lập gia đình tạo ra nhiều trách nhiệm hơn, tạo  TÌNH TRẠNG GIA cho việc có một công việc làm ổn định và một thu  ĐÌNH nhập ổn định là quan trọng hơn và giá trị hơn. • Không có đủ thông tin trong quan hệ giữa số  SỐ LƯỢNG NGƯỜI lượng người phải nuôi dưỡng và năng suất lao  PHẢI NUÔI DƯỠNG động NHỮNG CƠ SỞ CỦA HÀNH VI CÁ
 5. NHỮNG ĐẶC TÍNH TIỂU SỬ Thâm niên công tác thâm niên là một căn cứ để giải  THÂM NIÊN CÔNG thích sự thuyên chuyển, người có thâm niên cao  TÁC thường ít chuyển công tác NHỮNG CƠ SỞ CỦA HÀNH VI CÁ
 6. TÍNH CÁCH TÍNH CÁCH LÀ GÌ? Tính cách là một tổ chức năng động gắn liền với hệ thống  tâm lý của cá nhân mà hệ thống này xác định những phản ứng  và những tương tác của cá nhân đối với những người khác và  đối với môi trường của anh ta NHỮNG CƠ SỞ CỦA HÀNH VI CÁ
 7. TÍNH CÁCH ĐẶC ĐIỂM Thể hiện sự độc đáo, cá biệt, và riêng có Tương đối ổn định ở các cá nhân PHẢN ỨNG VỚI TRÁCH NHIỆM VÀ NGHĨA VỤ ĐÁNH GIÁ TÍNH CÁCH PHẢN ỨNG, TƯƠNG TÁC VỚI NGƯỜI XUNG QUANH PHẢN ỨNG, TƯƠNG TÁC VỚI CHÍNH BẢN THÂN NHỮNG CƠ SỞ CỦA HÀNH VI CÁ
 8. TÍNH CÁCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÍNH CÁCH ỀN TR M U Y Ư ÔI Ơ CH NG DI G DI CHUYỀN ĐƯỢC THỰC HIỆN THÔNG QUA GEN, GEN NỀN VĂN HÓA XÁC ĐỊNH SỰ CÂN BẰNG ĐIỀU KIỆN SỐNG BAN ĐẦU HORMONE XÁC ĐỊNH THỂ CHUẨN MỰC TRONG GIA ĐÌNH CHẤT VÀ THỂ CHẤT TẠO RA KINH NGHIỆM SỐNG CỦA CON TÍNH CÁCH NGƯỜI NHỮNG CƠ SỞ CỦA HÀNH VI CÁ
 9. TÍNH CÁCH THEO PHẨ CHẤT CÁ NHÂN MỨC ĐỘ TỰ CHỦ CÁC LOẠI TÍNH ĐỊNH HƯỚNG THÀNH TỰU CÁCH ĐỘC ĐOÁN THỰC DỤNG CHẤP NHẬN RỦI RO NHỮNG CƠ SỞ CỦA HÀNH VI CÁ
 10. TÍNH CÁCH THEO PHẨM CHẤT CÁ NHÂN NHỮNG NGHIÊN CỨU ĐẦU TIÊN VỀ TÍNH CÁCH ĐÃ NỖ LỰC NHẬN DẠNG CÁC PHẨM CHẤT MÔ TẢ HÀNH VI CỦA MỘT CÁ NHÂN. BẼN LẼN, XÔNG XÁO, DỄ PHỤC TÙNG, LƯỜI BIẾNG, THAM VỌNG, TRUNG THÀNH.... NHỮNG CƠ SỞ CỦA HÀNH VI CÁ
 11. 1 Kín đáo Cởi mở 2 Kém thông minh hơn Thông minh hơn 3 Bị chi phối bởi cảm Ổn định về cảm xúc xúc 4 Dễ phục tùng Thống trị 5 Nghiêm trọng Vui vẻ, thoải mái 6 Thực dụng Tận tâm 7 Rụt rè, nhút nhát Mạo hiểm 8 Cứng rắn Nhạy cảm 9 Thật thà Đa nghi, mập mờ 10 Thực tế Mơ mộng 11 Thẳng thắn Khôn ngoan, sắc sảo 12 Tự tin Tri giác, trực giác 13 Bảo thủ Thực nghiệm 14 Phụ thuộc vào nhóm Độc lập, tự chủ 15 Không biết kiểm soát Biết kiểm soát 16 Thoải mái Căng thẳng NHỮNG CƠ SỞ CỦA HÀNH VI CÁ
 12. TÍNH CÁCH MỨC ĐỘ TỰ CHỦ NGƯỜI NỘI THUỘC: HỌ KIỂM SOÁT SỐ PHẬN CỦA HỌ NGƯỜI NGOẠI THUỘC: CUỘC SỐNG CỦA HỌ BỊ KIỂM SOÁT BỞI CÁC LỰC LƯỢNG BÊN NGOÀI NHỮNG CƠ SỞ CỦA HÀNH VI CÁ
 13. TÍNH CÁCH ĐỊNH HƯỚNG THÀNH TỰU NGƯỜI CÓ NHU CẦU THÀNH TỰU CAO LÀ NGƯỜI LUÔN THEO ĐUỔI GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC TỐT HƠN, VƯỢT QUA CÁC TRỞ NGẠI, KHÓ KHĂN. NHỮNG CƠ SỞ CỦA HÀNH VI CÁ
 14. TÍNH CÁCH ĐỘC ĐOÁN - NHỮNG NGƯỜI ĐỘC ĐOÁN THOÁI QUÁ THƯỜNG KHÔNG PHÙ HỢP VỚI NỮNG CÔNG VIỆC ĐÒI HỎI SƯ NHẠY CẢM VỚI CẢM XÚC CỦA NGƯỜI KHÁC, NĂNG LỰC THÍCH ỨNG VỚI NHỮNG TÌNH THẾ PHỨC TẠP, THAY ĐỔI NHANH - PHÙ HỢP VỚI SỰ TUÂN THỦ LUẬT LỆ CHẶT CHẼ. NHỮNG CƠ SỞ CỦA HÀNH VI CÁ
 15. TÍNH CÁCH THỰC DỤNG LÀ NGƯỜI BIẾT VẬN DỤNG, THẮNG NHIỀU, ÍT BỊ THUYẾT PHUC VÀ THUYẾT PHỤC NGƯỜI KHÁC NHIỀU HƠN LÀ BỊ NGƯỜI KHÁC THUYẾT PHỤC NHỮNG CƠ SỞ CỦA HÀNH VI CÁ
 16. TÍNH CÁCH CHẤP NHẬN RỦI RO CHÚNG TA CẦN QUAN TÂM MỨC ĐỘ CHẤP NHẬN RỦI RO ĐỂ ĐẢM BẢO TẠO RA SỰ PHÙ HỢP VỚI TỪNG CÔNG VIỆC NHỮNG CƠ SỞ CỦA HÀNH VI CÁ
 17. NHẬN THỨC NHẬN THỨC LÀ GÌ? Là quá trình trong đó cá nhân tổ chức và diễn đạt những ấn tượng mang tính cảm giác để giải thích về môi trường của họ NHỮNG CƠ SỞ CỦA HÀNH VI CÁ
 18. NHẬN THỨC QUÁ TRÌNH NHẬN THỨC Thế giới Thế giới được khách quan nhận thức (Thực tế) Cảm Chú Nhận Các tín hiệu giác ý thức NHỮNG CƠ SỞ CỦA HÀNH VI CÁ
 19. NHẬN THỨC CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI NHẬN THỨC ĐỐI TƯỢNG NHẬN THỨC NGƯỜI NHẬN THỨC TÌNH HUỐNG TRONG ĐÓ QUÁ TRÌNH NHẬN THỨC DIỄN RA NHỮNG CƠ SỞ CỦA HÀNH VI CÁ
 20. NHẬN THỨC ĐỐI TƯỢNG NHẬN THỨC TƯƠNG TƯƠNG QUAN TỰ - GẦN VẬT – NHAU KẾT THÚC TƯƠNG NỀN ĐỒNG NHỮNG CƠ SỞ CỦA HÀNH VI CÁ

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ