Xem mẫu

 1. KỸ NĂNG GIAO TIẾP
 2. Nhóm 3 : Lê Nhã Chân Phạm Mỹ Châu Huỳnh Thùy Trang Nguyễn Thị Mỹ Trinh
 3. Nhận diện bản thân trong giao tiếp
 4. I.Khái niệm bản thân
 5. Đẹp Xấu Cách ta nh dung về chính mình
 6. Biểu hiện bản chất con ngườ
 7. Khái niệm then chốt, có ảnh hưởng đến hành vi của con người
 8. Hành động: xuất phát từ cách mình nghĩ về mình
 9. Hình ảnh về bản thân: mỗi cá nhân “soi” vào và có hành động đúng
 10. KNBT quyết định nh chất của mối quan hệ giữa ta với người khác
 11. I. Quá trình hình thành khái niệm bản thân
 12. Chúng ta sinh ra với một hình ảnh về bản thân có sẵn
 13. Ta thu nhận từ từ những g xây dựng nên hình ảnh mà ta gọi là cái “TÔI”
 14. Đó là quá trình lớn dần Trẻ học cái gì là “TÔI”, cái gì “KHÔNG PHẢI LÀ TÔI”
 15. Thảo luận
 16. Khái niệm bản thân có thể thay đổi không
 17. III. Vai trò và khái niệm bản thân
 18. Mọi người bình thường đều đảm nhận những vai trò khác nhau trong cuộc sống
 19. ư xử đúng vai trò giúp con người oàn thiện bản thân, giúp người khá hát triển hình ảnh bản thân đúng
 20. IV. Giao tiếp và khái niệm bản thân
nguon tai.lieu . vn