Xem mẫu

  1. – 1/2 BÀI THI LAB MÔN THỰC HÀNH HĐH MẠNG LINUX LỚP K49CA – NGÀY 31/05/2007 Đề số 1, Máy số 3 - Thời gian: 120 phút (Không tính thời gian phát đề) Phần chung (2 điểm) 1. Hãy thiết lập 5 máy tính của cả nhóm thành một hệ thống Setup Servers sao cho chúng thỏa mãn các điều kiện sau: a. Các máy thuộc mạng 192.168.1XX.0/24 (XX là số thứ tự của nhóm) và máy từ 01 đến 05 lần lượt được gán địa chỉ host là 201, 202, 203, 204, 205; gate- way là 192.168.1XX.1; DNS là 192.168.1XX.202. Tên các máy tính lần lượt từ 01 đến 05 là lab01… lab05.groupXX.coltech.vn. b. Máy số 1 hỗ trợ các máy khác boot từ card mạng. c. Máy số 2 cung cấp các file cần thiết để chạy chương trình cài đặt qua mạng. d. Các máy từ 3 đến 5 mỗi máy lần lượt hỗ trợ 1 giao thức FTP, NFS, HTTP e. Chỉ duy nhất máy 2 có đĩa cài RHEL, không được nhân bản về không gian lưu trữ vật lý các gói chưa cài trên đĩa sang các máy 3, 4, 5 dưới mọi hình thức. Phần riêng 2. Hệ thống đang có vấn đề khi khởi động, hãy sửa lại lỗi sai và đặt lại mật khẩu root là thicuoiky. (2 điểm) 3. Hãy thiết lập cấu hình hệ thống hợp lý sao cho: (2 điểm) a. Hai người dùng ldap1 và ldap2 tại đề 1 được coi là người dùng hệ thống. b. Tại thư mục /data, cho phép 2 người dùng này đọc mọi file được tạo trong / data bởi bất kỳ ai, vào bất kỳ thời điểm nào sau khi thiết lập. 4. Thiết lập hệ thống email sao cho thỏa mãn các điều kiện sau: (2 điểm) a. Quản lý miền groupXX.coltech.vn. b. Sử dụng postfix, dovecot (SMTP, POP3, IMAP). c. Có khả năng forward tự động bức thư từ ldap1@groupXX.coltech.vn sang ldap2@groupXX.coltech.vn. d. Hãy sử dụng lệnh mail để gửi thư cho postmaster@groupXX.coltech.vn. Đọc lại thư này trong INBOX của người dùng khác postmaster. Tìm người dùng đó, giải thích tại sao cho giáo viên trông thi. 5. Thiết lập hệ thống sao lưu log qua SSH trên máy 03 sao cho thỏa mãn các điều kiện sau: (1 điểm)
  2. – 2/2 a. Chạy liên tục, cứ cách 6h tính từ 0h là chạy 1 lần b. Chép các file trong /var/log của các máy 01, 02, 05 vào /backup tại máy 04 6. Được biết một phần sơ đồ kết nối mạng của nhóm như hình vẽ sau. Hãy thêm card mạng mới và thiết lập các tham số mạng trong máy 03 sao cho hai máy có IP là 10.10.1.110 và 172.16.0.2 có khả năng liên lạc với nhau biết: (1 điểm) a. default gateway tại 172.16.0.2 là 172.16.0.1 b. default gateway tại 192.168.1XX.100 là 192.168.1XX.1 c. default gateway tại 10.10.1.110 là 10.10.1.100 d. bảng định tuyến tại 192.168.1XX.1 là chính xác. 10.10.1.110 192.168.1XX.100 10.10.1.100 172.16.0.1 192.168.1XX.203 172.16.0.2 0. Cấm mượn, trao đổi tài liệu giữa các nhóm trong phòng thi. Cấm trao đổi bằng lời trong khi thi. Phần chung sẽ chỉ được chấm trong thời gian thi. Phần riêng chỉ được chấm trong thời gian thi nếu đã hoàn thành phần chung. Các máy ảo sẽ phải khởi động lại trước khi chấm, cần tích kiệm thời gian.