Xem mẫu

  1. TRUNG TÂM NGHỊ LỰC SỐNG Gợi ý: Đây là chèn số thứ tự. Không nhất thiết phải giống y hệt về cách trình bày. Nếu làm được giống thì càng tốt. THÔNG TIN CÁ NHÂN THẺ RA VÀO Họ và tên:....................................................................................................... Chức vụ: ........................................................................................................ Số điện thoại Số 1 Họ và Tên: Quê quán:
  2. TRUNG TÂM NGHỊ LỰC SỐNG CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐƠN XIN Kính gửi: .......................................................................................................................................... Tôi tên là:........................................................ Ngày sinh :............................................................... Chỗ ở hiện nay:................................................................................................................................. Họ tên bố :.........................tuổi :.................... Nghề nghiệp :......................................................... Đơn vị công tác :................................................................................................................................ Họ tên mẹ :.......................tuổi :.................... Nghề nghiệp :......................................................... Đơn vị công tác :................................................................................................................................ Nay làm đơn này để xin được :........................................................................................................ ....................................................... tại :............................................................................................. Nếu được thu nhận tôi xin cam đoan : 1 - Tuyệt đối chấp hành nội quy học tập và lao động. 2 - Tuyệt đối phục tùng sự phân công học tập, bố trí của tổ chức đơn vị sử dụng. 3 - Nếu vi phạm nội quy, kỷ luật, hoặc tự ý thôi học, bỏ việc, tôi xin chịu trách nhiệm bồi thường hoàn toàn học phí cũng như những tổn thất đã gây ra theo quy định của Nhà nước đối với nhà trường và với đơn vị công tác. LỜI CAM ĐOAN VÀ Ý KIẾN CỦA Ngày........ tháng....... năm 201..... BỐ HOẶC MẸ - NGƯỜI BẢO LÃNH: Người làm đơn ký (Yêu cầu ghi rõ họ và tên) Tôi xin bảo đản và chịu trách nhiệm hoàn toàn về những lời ..................... tôi đã hứa trong đơn Ngày..........tháng......... năm 201.... Người bảo lãnh ký tên (Yêu cầu ghi rõ họ và tên) Đơn xin cần ghi rõ mục đích “Học nhạc”,”Học ngoại ngữ”,”Học lái xe”,”Đi làm kế toán”,”Xin tuyển dụng”,””Thi vào trường ĐHKTQD”,”Làm việc tại CTHT” 2 Họ và Tên: Quê quán:
  3. TRUNG TÂM NGHỊ LỰC SỐNG Nội dung : Trả lời Quan điểm Suy nghĩ Ở trên này lạnh lắm. Nhiệt độ thường dưới 0oc 22 + 22 = Có thể bạn không cao Nhưng người khác vẫn phải ngước nhìn. (YES or NO) Có thể bạn không biết. Nhưng tôi vẫn cần học từ bạn đấy biết không Tìm Kiếm Niềm Vui Trong Công Việc Có người đã nói quyết định cảm định hướng đùa rằng: “Phần giác của chúng ta được về người, lớn thực tế của về sự việc đó. nơi chốn và thời tôi là thực tế áo”. Khi giảng về gian. Tuy nhiên Bạn có nghĩ như khía cạnh tâm lý bệnh nhân có thế không, tôi thì của việc chăm khả năng phản thấy rằng phần sóc người cao ứng lại khi nghe lớn thực tế của tuổi, ông đọc cho gọi tên. Tôi đã mình là do tôi lớp nghe trường làm việc với nhìn nhận mà hợp của một người này trong thôi. Các bạn hãy người như sau: sáu tháng qua, thử đọc câu nhưng người này chuyện này nhé! “Bệnh nhận dường như không nói được không quan tâm Trong “Tạp chí và cũng không Hiệp hội Y khoa đến sự tồn tại hiểu được tiếng của mình và Hoa Kỳ” tiến sĩ nói. Có khi bệnh Paul Ruskin có không tỏ ý hỗ nhân nói bi bô trợ việc chăm minh chứng rằng hàng giờ liền cách nhận biết sóc cho chính những từ không mình. Người này thực tế của ai hiểu được. chúng ta sẽ phải được người Bệnh nhân không khác cho ăn, tắm 3 Họ và Tên: Quê quán:
  4. TRUNG TÂM NGHỊ LỰC SỐNG rửa và mặc quần áo. 4 Họ và Tên: Quê quán:
nguon tai.lieu . vn