Xem mẫu

  1. ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KĨ THUẬT TP.HCM…………………Hà Lê Như Ngọc Thành BÀI TẬP PLC Bài số1: Lập trình cho băng tải: -Đèn xanh báo hiệu hệ thống đang hoạt động -Đèn đỏ báo hiệu hệ thống dừng hoạt động Code: ­ 1 ­
  2. ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KĨ THUẬT TP.HCM…………………Hà Lê Như Ngọc Thành ­ 2 ­
  3. ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KĨ THUẬT TP.HCM…………………Hà Lê Như Ngọc Thành bài số 2: trong 1 cuộc thi có 3 đội chơi A, B ,C và có 1 MC dẫn chương trình: khi MC đọc câu hỏi xong và nhấn chuông bắt đầu thì 3 đội sẽ nhấn chuông trả lời câu hỏi đội nào nhấn chuông trước thì đội đó dành quyền trả lời và 2 đội còn lại sẽ không nhấn chuông được + khi đội nào nhấn nút thì chuông Của đội đó sẽ kêu và đèn sáng lên +nếu MC chưa nhấn nút bắt đầu mà đã có Đội nhấn trước thì đèn báo của đội đó sẽ sáng và chuông sẽ kêu và đội này sẽ bi loại ra khỏi câu hỏi đó. Sau khi kết thú một câu hỏi thì MC sẽ nhấn nút RESET để bắt đầu câu hỏi mới (hình mô phỏng) ­ 3 ­
  4. ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KĨ THUẬT TP.HCM…………………Hà Lê Như Ngọc Thành Code: ­ 4 ­
  5. ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KĨ THUẬT TP.HCM…………………Hà Lê Như Ngọc Thành Bài tập số 3: Viết chương trình điều khiển GARAGE ô tô như sau: Nhấn ON gara sẵn sang hoạt động: +cảm biến CB1 nhận biết xe vào +Cảm biến CB2 nhận biết x era +đèn xanh sáng nếu GARAGE còn chỗ +đèn đỏ nhấp nháy và bảng hết chỗ sáng +nhấn OFF hệ thống dừng lại ­ 5 ­
  6. ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KĨ THUẬT TP.HCM…………………Hà Lê Như Ngọc Thành Code: Bài tập số 4: Cấp phôi Đèn đỏ (DEN STOP) thì băng tải ko làm việc Đèn xanh (DEN RUN) thì băng tải chạy Lúc đầu băng tải đứng yên,sau khi nhấn START băng tải chạy và phôi sẽ được cấp vào băng tải. Khi CB1 nhận biết sản phẩm thì phôi sẽ tiếp tục được cấp vào băng tai. Khi cảm biên 2 nhận biết sản phẩm thì thì băng tải dừng. Đồng thời xilanh B đi ra kẹp chi tiết. xilanh C mang đầu mũi khoan xuống khoan chi tiết trong vong 30s. sau đó lanh B và C đi về cùng lúc. Và xilanh A đi ra đẩy chi tiết rớt vào thùng.và xilanh A đi về. Sau đó băng tải tiếp tục chạy, và lập lại qui trình. Code: Bài số 5: Đèn giao thông dung 1 timer Viết chương trình điều khiển đèn giao thông cho  một ngã tư như sau: n Đỏ 25s, Xanh 20s, Vàng 5s. n Đèn người đi bộ sẽ xanh khi Đèn giao thông phía còn lại Xanh và sẽ đỏ ở 2 đèn còn lại ­ 6 ­
  7. ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KĨ THUẬT TP.HCM…………………Hà Lê Như Ngọc Thành Code: Bài số 6: đồ án Xilanh dập chi tiết Theo sơ đồ bước. Code: Bài số 7: Nhấn START xi lanh A đi ra, sau đó xilanh B đi ra, sau đó xilanh C đi ra, đi về 9 lần. tiếp theo xilanh A và B đi về cùng lúc. Cuối cùng là xilanh B đi ra sau đó đi về. hết chu kì. ­ 7 ­
  8. ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KĨ THUẬT TP.HCM…………………Hà Lê Như Ngọc Thành Bài số 8: Code: Bai số 9: Viết chương trình cho động cơ chạy 1000 phút Code: Bài số 10: ­ 8 ­