Xem mẫu

  1. BÀI TẬP NHÓM MÔN XUẤT XỨ HÀNG HÓA BÀI SỐ 9
  2. Xin chào các bạn sinh viên Khoa Kinh doanh Quốc tế. Chúng tôi là Công ty TNHH Hoa Tigôn. Công ty chúng tôi có ký hợp đồng mua bán với một công ty của Singapore nhập khẩu mặt hàng máy bộ vi tính kèm cả màn hình (Mã HS 8471309090). Đây là hàng mà công ty bên Singapore đặt mua lại của một công ty bên Trung Quốc. Hàng hóa sẽ được vận chuyển thẳng từ Trung Quốc về Việt Nam. Chúng tôi không biết liệu cơ quan Hải quan Việt Nam có chấp nhận C/O form E do Trung Quốc phát hành để chúng tôi được hưởng thuế suất ưu đãi theo C/O form E này không và thuế suất ưu đãi đó là bao nhiêu %. Invoice sẽ là do bên Singapore phát hành hay do bên Trung Quốc phát hành cho chúng tôi thì C/O form E mới được Hải quan chấp nhận. Chúng tôi rất mong có câu trả lời sớm của các bạn. Xin chân thành cảm ơn!
  3. Cty Hoa Ti gôn invoice Singapore C/O form E Trung Quốc
  4. TRẢ LỜI • 1). Khoản 1 Điều 1. Phụ lục I ban hànhkèm theo Quyết định 12/2007/QĐ-BTM quy định: • “Trong phạm vi của Phụ lục này, một số thuật ngữ được hiểu như sau: • 1. “Một Bên” nghĩa là một trong các Bên tham gia Hiệp định, đó là Bru-nây Đarusalam, Vương quốc Campuchia, Cộng hoà In-đô-nê-xi-a, Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào, Ma-lai-xi-a, Liên bang My-an-ma, Cộng hoà Phi-lip-pin, Cộng hoà Xing- ga-po, Vương quốc Thái Lan, Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa (“Trung Quốc”).”
  5. TRẢ LỜI • 2). Điều 2. Tiêu chí xuất xứ ban hành kèm theo Quyết định 12/2007/QĐ-BTM quy định: • “Theo Hiệp định này, sản phẩm do một Bên nhập khẩu sẽ được coi là có xuất xứ và đủ điều kiện để được hưởng ưu đãi thuế quan nếu sản phẩm đó đáp ứng một trong các quy định về xuất xứ dưới đây: • 1. Có xuất xứ thuần túy hoặc được sản xuất toàn bộ tại lãnh thổ của một Bên như quy định tại Điều 3. • 2. Không có xuất xứ thuần túy hoặc không được sản xuất toàn bộ tại lãnh thổ của một Bên, nhưng thỏa mãn Điều 4, Điều 5 hoặc Điều 6.”
  6. TRẢ LỜI • Singapore là thành viên của ACFTA. Do đó, Căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 1639/TCHQ- GSQL ngày 10/04/2008 của Tổng Cục Hải Quan thì : – C/O mẫu E do Trung Quốc cấp, phù hợp với chứng từ trong hồ sơ Hải quan hàng nhập khẩu – hàng hóa được vận chuyển từ Trung Quốc về Việt Nam và – hợp đồng, Invoice, P/L do Singapore cấp • C/O mẫu E đó vẫn hợp lệ và được hưởng ưu đãi thuế quan theo ACFTA.