Xem mẫu

  1. BÀI TẬP NHÓM MÔN XUẤT XỨ HÀNG HÓA BÀI SỐ 6
  2. Câu hỏi • Xin chào các bạn sinh viên. Hiện nay công ty mẹ của chúng tôi tại Thẩm Quyến - Trung Quốc có ký hợp đồng mua bán thiết bị với các đối tác Việt Nam, các khách hàng của chúng tôi vẫn đang sử dụng C/O form E để được hưởng ưu đãi thuế nhập khẩu theo ACFTA. Tuy nhiên, sắp tới chúng tôi muốn đổi chủ thể ký hợp đồng từ công ty tại Thẩm Quyến sang một công ty con khác tại Singapore, hàng hóa vẫn vận chuyển từ Trung Quốc về Việt Nam và vẫn được cấp C/O form E của Trung Quốc. Xin hỏi như vậy khách hàng của tôi có được hưởng ưu đãi theo ACFTA không? Nếu có thì phải cung cấp những giấy tờ gì cho cơ quan Hải quan ? Xin cảm ơn các bạn đã tư vấn cho Công ty chúng tôi!
  3. TRẢ LỜI • 1. Căn cứ khoản 1 điều 1 phụ lục 1 quy tắc xuất xứ hàng hoá ban hành kèm theo Quyêt định 12/2007/QĐ- BTM ngày 31 tháng 5 năm 2007 - quy chế cấp C/O mẫu E như sau: ““Một Bên” nghĩa là một trong các Bên tham gia Hiệp định, đó là Bru-nây Đarusalam, Vương quốc Campuchia, Cộng hoà In-đô-nê-xi-a, Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào, Ma-lai-xi-a, Liên bang My-an-ma, Cộng hoà Phi-lip-pin, Cộng hoà Xing-ga-po, Vương quốc Thái Lan, Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa (“Trung Quốc”).” • Do đó, khi công ty muốn đổi chủ thể ký hợp đồng từ công ty tại Thẩm Quyến sang một công ty con khác tại Singapore, hàng hóa vẫn vận chuyển từ Trung Quốc về Việt Nam, có xuất xứ FORM E của Trung Quốc và vẫn được hưởng ưu đãi theo ACFTA nếu đáp ứng các quy định về xuất xứ theo Quyết định số 20/2008/QĐ-BTC ngày 5/5/2008 của Bộ Tài chính.
nguon tai.lieu . vn