Xem mẫu

  1. BÀI TẬP NHÓM MÔN XUẤT XỨ HÀNG HÓA BÀI SỐ 5
  2. HỎI • Công ty Hoa Huệ nhập khẩu thép từ Indonexia để sản xuất mặt hàng máy nén khí và xuất khẩu sang Campuchia. Công ty có đủ điều kiện để xin C/O form D không ? Tại sao ? Nếu đủ điều kiện cấp C/O, Công ty xin được các bạn sinh viên hướng dẫn những thủ tục cần thiết để xin C/O form D? Cảm ơn các bạn!
  3. TRẢ LỜI • Để biết mặt hàng Máy nén khí của Công ty có đủ điều kiện cấp C/O form D hay không, cần tìm hiểu quy tắc xuất xứ ATIGA (12/2009/TT-BCT) • Điều 4. Hàng hóa có xuất xứ không thuần túy – “Hàm lượng giá trị ASEAN” RVC >= 40% hoặc – Chuyển đổi mã số hàng hóa ở cấp 4 số (CTC) – Nếu hàng hóa nằm trong danh mục thuộc phụ lục 2 thì phải tuân thủ quy tắc cụ thể quy định cho hàng đó.
  4. TRẢ LỜI • Sắt và thép không hợp kim dạng thỏi đúc có mã HS: 2061000 • Máy nén khí lắp trên khung có bánh xe để di chuyển có mã HS: 84144000 • Hàng máy nén khí lắp trên khung có bánh xe để di chuyển nằm trong phụ lục 2 – Quy tắc xuất xứ ATIGA: “RVC(40) hoặc CTSH”
  5. TRẢ LỜI • Công ty có thể lựa chọn quy tắc chuyển đổi mã HS ở cấp 6 số (chuyển đổi phân nhóm) hoặc công thức tính RVC (40%). • Theo Quy tắc CTSH, mặt hàng máy nén khí của Công ty đủ tiêu chuẩn xuất xứ để xin cấp C/O form D. • Thủ tục, hồ sơ đề nghị cấp C/O form D, Công ty tìm hiểu Chương II - Thông tư 12/2009/TT-BCT ngày 22/05/2009
nguon tai.lieu . vn