Xem mẫu

  1. BÀI TẬP NHÓM MÔN XUẤT XỨ HÀNG HÓA BÀI SỐ 2
  2. • Công ty Hoa Lan đã xuất khẩu một lô hàng "Bộ da của quả bóng đá" (bán thành phẩm) sang Indonesia được 10 ngày và khách hàng yêu cầu Công ty Hoa Lan làm CO Form D. Đây là sản phẩm được làm từ nguyên liệu chính là vải giả da nhập khẩu từ Trung Quốc. Sau đó được sản xuất ra tại nhà máy công ty Hoa Lan và làm thủ tục hải quan theo loại hình xuất sản xuất xuất khẩu. Công ty Hoa Lan có thể xin cấp CO Form D được không? Công ty Hoa Lan phải làm những thủ tục gì để được cấp C/O form D cho lô hàng nói trên? Công ty chúng tôi xin cảm ơn tư vấn của các bạn sinh viên!
  3. TRẢ LỜI • Để biết mặt hàng Bóng đá bán thành phẩm của Công ty có đủ điều kiện cấp C/O form D hay không, cần tìm hiểu quy tắc xuất xứ ATIGA (12/2009/TT-BCT) • Điều 4. Hàng hóa có xuất xứ không thuần túy – “Hàm lượng giá trị ASEAN” RVC >= 40% hoặc – Chuyển đổi mã số hàng hóa ở cấp 4 số (CTC) – Nếu hàng hóa nằm trong danh mục thuộc phụ lục 2 thì phải tuân thủ quy tắc cụ thể quy định cho hàng đó.
  4. TRẢ LỜI • Bóng đá (kể cả dạng bán thành phẩm) có mã HS: 95063200. • Mã này không nằm trong Phụ lục 2. • Được chọn quy tắc CTH hoặc RVC(40%) để xem xét. • Chọn CTH: – Nguyên liệu vải giả da: HS - 5903 (nếu kết hợp với Plastic); HS – 5906 (nếu kết hợp với cao su) – Bóng đá (Bán thành phẩm): 9506 => đã thỏa mãn quy tắc CTH.
  5. TRẢ LỜI • Vậy: Công ty có thể xin được C/O form D • Thủ tục đề nghị cấp C/O form D, Công ty tìm hiểu Chương 2 – Thông tư 12/2009/TT- BCT – Đăng ký hồ sơ thương nhân (nếu chưa ĐK) 1. Đăng ký mẫu chữ ký của người được ủy quyền ký Đơn đề nghị cấp C/O và con dấu của thương nhân (Phụ lục 12); 2. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của thương nhân (bản sao có dấu sao y bản chính) 3. Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế (bản sao có dấu sao y bản chính); 4. Danh mục các cơ sở sản xuất (nếu có) của thương nhân (Phụ lục 11).
  6. TRẢ LỜI • Hồ sơ đề nghị cấp C/O: 1. Đơn đề nghị cấp C/O (Phụ lục 10) được kê khai hoàn chỉnh và hợp lệ như hướng dẫn tại Phụ lục 9; 2. Mẫu C/O (Phụ lục 8) đã được khai hoàn chỉnh; 3. Tờ khai hải quan đã hoàn thành thủ tục hải quan. 4. Hoá đơn thương mại; 5. Vận tải đơn hoặc chứng từ vận tải tương đương trong trường hợp thương nhân không có vận tải đơn.
  7. TRẢ LỜI • Chú ý: 1. Không bắt buộc phải nộp vận tải đơn nếu xuất toàn bộ hay một phần lô hàng từ khu phi thuế quan vào nội địa khi xin C/O giáp lưng. 2. Có thể được nợ tờ khai hải quan và vận tải đơn (15 ngày từ ngày được cấp C/O). 3. Mang bản chính các giấy tờ nộp bản sao để tổ chức cấp C/O đối chiếu khi cần thiết.
  8. TRẢ LỜI 1. Cần mang theo các giấy tờ sau để xuất trình cho tổ chức cấp C/O khi có yêu cầu: 1. Tờ khai hải quan nhập khẩu nguyên liệu, phụ liệu; 2. giấy phép xuất khẩu (nếu có); 3. hợp đồng mua bán; 4. hóa đơn giá trị gia tăng mua bán nguyên liệu, phụ liệu trong nước; 5. mẫu nguyên liệu, phụ liệu hoặc mẫu hàng hoá xuất khẩu; 6. bản mô tả quy trình sản xuất ra hàng hoá với chi tiết mã HS của nguyên liệu đầu vào và chi tiết mã HS của hàng hoá (đối với tiêu chí chuyển đổi mã số hàng hóa hoặc tiêu chí công đoạn gia công chế biến cụ thể); 7. bản tính toán hàm lượng giá trị khu vực (đối với tiêu chí hàm lượng giá trị khu vực); 8. các chứng từ khác để chứng minh xuất xứ của hàng hoá xuất khẩu.
nguon tai.lieu . vn