Xem mẫu

  1. BÀI TẬP NHÓM MÔN XUẤT XỨ HÀNG HÓA BÀI SỐ 13
  2. • Công ty TNHH Hoa Cẩm Chướng chúng tôi xin gửi đến Quý bạn sinh viên Khoa Kinh doanh Quốc tế lời chào thân ái và lời chúc sức khỏe. • Công ty chúng tôi thường xuyên nhập hàng từ Shenzhen - Trung Quốc về và có C/O Form E. Nhưng do đặc thù chuyến bay của hãng Forwarder, họ pick up hàng từ Shenzhen và bay qua Korea mới về TP HCM. • Vậy Quý bạn sinh viên cho công ty chúng tôi hỏi vận chuyển hàng như thế có được gọi là vận chuyển thẳng không, và như thế thì công ty chúng tôi có được hưởng chế độ ưu đãi thuế quan theo C/O Form E không ? • Các bạn làm ơn giải thích rõ lý do giúp chúng tôi. Trân trọng mến chào!
  3. TRẢ LỜI • Căn cứ Điều 8 Phụ lục I Quyết định 12/2007/QĐ-BTM ngày 31/05/2007 của Bộ Thương mại có quy định: “Vận chuyển trực tiếp: • Các trường hợp sau được coi là chuyển hàng trực tiếp từ Bên xuất khẩu đến Bên nhập khẩu: • 1. Nếu các sản phẩm được vận chuyển qua lãnh thổ của bất kỳ một nước thành viên ACFTA nào; • 2. Nếu các sản phẩm được vận chuyển không qua lãnh thổ của bất kỳ một nước không phải là thành viên ACFTA nào khác;
  4. TRẢ LỜI • 3. Nếu các sản phẩm được vận chuyển quá cảnh qua một hoặc nhiều nước trung gian không phải là thành viên ACFTA có hoặc không có chuyển tàu hoặc lưu kho tạm thời tại các nước đó, với điều kiện: • a) Quá cảnh là cần thiết vì lý do địa lí hoặc do các yêu cầu có liên quan trực tiếp đến vận tải; • b) Sản phẩm không tham gia vào giao dịch thương mại hoặc tiêu thụ tại nước quá cảnh đó; và • c) Sản phẩm không trải qua bất kỳ công đoạn nào khác, ngoại trừ việc dỡ hàng và tái xếp hàng hoặc những công đoạn cần thiết để giữ sản phẩm trong điều kiện tốt.”
  5. TRẢ LỜI • Trường hợp của công ty nếu thỏa các điều kiện trên thì C/O mẫu E đó vẫn hợp lệ. • Tuy nhiên cũng cần phải nói rõ thêm là: Căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 1639/TCHQ-GSQL ngày 10/04/2008 của Tổng Cục Hải Quan thì C/ O mẫu E do Trung Quốc cấp và hóa đơn thương mại do một nước thứ ba (không phải là nước thành viên) phát hành thì C/O mẫu E nói trên sẽ không được chấp nhận để hưởng ưu đãi thuế ACFTA.
nguon tai.lieu . vn