Xem mẫu

  1. BÀI TẬP NHÓM MÔN XUẤT XỨ HÀNG HÓA BÀI SỐ 10
  2. • Thân chào các bạn sinh viên. Công ty Hoa Sen chúng tôi xin các bạn tư vấn giúp một trường hợp sau: • Công ty chúng tôi dự định nhập một lô hàng 128 cái van từ Ấn Độ về Việt Nam. Nghe nói nếu có C/O thì lô hàng của chúng tôi sẽ được hưởng ưu đãi thuế nhập khẩu đặc biệt. • Vậy Công ty chúng tôi cần có C/O form gì để được hưởng ưu đãi đặc biệt về thuế nhập khẩu? Khi nào thì chúng tôi phải nộp C/O đó cho cơ quan Hải quan? • Nếu phía đối tác chậm gửi C/O cho chúng tôi thì chúng tôi phải làm gì để cơ quan Hải quan cho hưởng ưu đãi thuế nhập khẩu. • Nếu chưa có C/O, chúng tôi có thể khai trên tờ khai hải quan là hàng có C/O ưu đãi đặc biệt và áp thuế suất ưu đãi đặc biệt được không? • Xin chân thành cảm ơn các bạn sinh viên.
  3. Vấn đề của Công ty, chúng tôi xin trả lời như sau: • Căn cứ Công văn số 0622/BTM-PC ngày 26/01/2007: Ấn Độ nằm trong Danh sách các nước và vùng lãnh thổ đã có thỏa thuận đối xử tối huệ quốc trong quan hệ thương mại hàng hóa với Việt Nam • Như vậy, hàng hóa được nhập khẩu vào Việt nam từ Ấn Độ sẽ được hưởng thuế nhập khẩu ưu đãi MFN chứ không phải thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt.
  4. TRẢ LỜI • Theo quy định tại Điểm 2 Điều 13 Nghị định số 19/2006/NĐ-CP ngày 20/02/2006 quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về xuất xứ hàng hóa, doanh nghiệp không cần phải nộp C/O khi làm thủ tục hải quan nhập khẩu hàng hóa hưởng thuế suất MFN (trừ các trường hợp quy định tại Điểm 1,3,4,5 Điều 13 Nghị định này), tự khai và chịu trách nhiệm về xuất xứ hàng hóa.
  5. TRẢ LỜI • Do đó, trường hợp Công ty nhập khẩu 1 lô hàng 128 cái van từ Ấn Độ thì được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi, công ty không cần phải nộp C/O khi làm thủ tục hải quan. • Công ty không thể khai trên tờ khai hải quan là hàng được hưởng ưu đãi đặc biệt và không áp thuế suất ưu đãi đặc biệt mà áp thuế suất ưu đãi theo Quyết định 106/2007/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu ưu đãi.