Xem mẫu

  1. Môn học: Điện Tử Analog và Ứng dụng GV: Hồ Trung Mỹ Bài tập về diode 1. Hãy xác định các tham số trong mạch IA và IB nếu VA có các giá trị: +2V, +1V, 0V, –0.1V, –1V với: a) Vγ=0 ; b) Vγ=0.7V Hình 1 Hình 2 2. Một mạch ổn áp đơn giản được cho ở hình 2. Dòng điện tải thay đổi trong tầm:10mA..20mA. Tính R để diode zener vẫn ở trong miền ổn định (giả sử Izmin=2mA) khi điện áp vào VS thay đổi trong tầm:10V..12V. Diode Zener có VZ= 6V và RZ=10Ω. a) Điện áp ra thay đổi như thế nào với sự thay đổi của VS? b) Điện áp ra thay đổi như thế nào với sự thay đổi của IL? 3. Hãy vẽ đặc tuyến truyền đạt Vout theo Vin của các mạch sau (giả sử VB=2V) với diode có: a) Vγ=0 ; b) Vγ=0.7V Hình 3 4. Hãy vẽ đặc tuyến truyền đạt Vout theo Vin của các mạch sau (giả sử VB=2V) với diode có: a) Vγ=0 ; b) Vγ=0.7V BT về Diode–trang 1
  2. Hình 4 5. Hãy vẽ đặc tuyến truyền đạt của mạch sau, giả sử dùng mô hình sụt áp hằng với Vγ=0.7V. Hình 5 6. Hãy vẽ đặc tuyến truyền đạt của mạch sau, giả sử dùng mô hình sụt áp hằng với Vγ=0.7V. BT về Diode–trang 2
  3. Hình 6 7. Ta muốn thiết kế mạch có đặc tuyến truyền đạt như sau: (giả sử điện trở nhỏ nhất có giá trị là 1 KΩ, các diode lý tưởng) a) b) Hình 7 8. Làm lại câu 7 với mô hình sụt áp hằng Vγ=0.7V. Hình 9 Hình 10 9. Với mạch ở hình 9, hãy tìm dòng điện ID và sụt áp VD của tất cả các diode với: a) mô hình diode lý tưởng b) mô hình xấp xỉ bậc 2 với Vγ=0.7V 10. Hãy vẽ đặc tuyến truyền đạt (Vo theo Vi) của mạch trong hình 10, trên đặc tuyến phải ghi rõ các độ dốc tại điểm gãy, chỗ nào các diode ON/OFF, các giá trị trên trục hoành và trục tung. Giả sử Vi thay đổi trong dãi từ -15V đến +15V và sử dụng mô hình sụt áp hằng với Vγ=0.7V. 11. Cho mạch ở hình 11 với giả thiết các diode D1, D2 và D3 là diode lý tưởng và C có giá trị đủ lớn để coi như bỏ qua được điện áp gợn ở ngõ ra. a) Hãy vẽ điện áp V1 theo điện áp Vin, ghi rõ các giá trị ở hoành và tung độ, các độ dốc và những chổ nào các diode ON/OFF. Giả sử R1, RL >> 1Ω. b) Nếu diode Zener có định mức VZ=2.5V, Izmin=20mA, Izmax=200mA và PZ=0.5W, hãy tìm giá trị của R1 để cho mạch có thể cung cấp điện áp ổn định cho điện trở tải tối thiểu RLmin là 35Ω. BT về Diode–trang 3
  4. Hình 11 12. Người ta muốn thiết kế một mạch ổn áp DC 8V theo mạch hình 12, giả sử các diode trong cầu chỉnh lưu là lý tưởng và C có giá trị đủ lớn để có thể bỏ qua điện áp gợn. a) Sụt áp trên tụ là bao nhiêu? b) Phải chọn Zener có VZ là bao nhiêu và công suất PZ bao nhiêu để có thể gánh tải đầy đủ (IL=200mA) và không tải (IL=0)? c) Nếu Izmin=100mA, tầm giá trị của điện trở tải RL là bao nhiêu để mạch vẫn còn hoạt động ổn áp? Hình 12 BT về Diode–trang 4
nguon tai.lieu . vn