Xem mẫu

 1. Logo VĂN HÓA  DOANH  NGHIỆP Logo TS. BÙI QUANG XUÂN TỔNG QUAN VỀ  VĂN HÓA DOANH NGHIỆP 
 2. R. Tagor, nhà văn Ấn Độ “Tất cả những sản phẩm của con người mà chúng ta hiểu được và hưởng thụ được đều trở  thành  của  chúng  ta,  bất  kể  xuất  xứ  của chúng.  Tôi  tự  hào  về  nhân  loại  của  tôi  khi  tôi có  thể công  nhận  thi  sĩ  và nghệ  sĩ các nước khác  như  là  của  mình.  Tôi  vui  mừng  vô  bờ
 3. VĂN HÓA DOANH NGHIỆP I. TỔNG QUAN VỀ VĂN HÓA DOANH NGHIỆP II. CÁC DẠNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP III. VĂN HÓA DOANH NHÂN IV. ĐẠO ĐỨC KINH DOANH V. VĂN HÓA TRONG CÁC HOẠT ĐỘNG KD
 4. A. SCHWARZENEGGER "Thành  công  chỉ  đến  khi  bạn  làm  việc  tận  tâm  và  luôn nghĩ đến những điều  tốt đẹp"
 5. VĂN HÓA  DOANH  NGHIỆP VĂN HÓA  DOANH NGHIỆP
 6. Company LOGO VĂN HÓA BUIQUANGXUAN 0913183168
 7. ?? VĂN HÓA
 8. § Văn là vẻ đẹp của nhân tính § Cái đẹp của tri thức, trí tuệ Có thể đạt được bằng sự tu dưỡng của bản Ø thân Ø Và cách thức cai trị đúng đắn của nhà cầm ?? quyềnVĂN HÓA CHÍNH LÀ NHÂN HÓA hay NHÂN VAN HÓA § Hóa là đem lại cái văn (cái đẹp, cái tốt, cái đúng) § Để cảm hóa, giáo dục và hiện thực hóa trong thực tiễn, đời sống
 9. VĂN HÓA CULTUS (gieo trồng) AGRICULTURE CULTURE (Nông nghiệp) ?? (Văn hóa) Vì lợi ích mười năm: Trồng cây! Vì lợi ích trăm năm: Trồng người!
 10. VĂN HOÁ Một  dân  tộc  sống,  nếu  văn  hoá  của  dân  tộc  đó sống. (Dòng chữ tại bảo tàng Kabul, Afganistan)
 11. oi đường ØChính  là  khẳng  định  vai  trò  củCân a văn hóa và cán b thơ trong đêm ộ văn hóa.
 12. Văn Hóa là gì ? Văn hóa là một hệ thống hữu  của giá trị        t ch cơất tinh thần   Vậ…………       &                                 con người sáng tạo và tích lũy               do                                                    hoạt  qua quá trình                        thực tiễn, trong sự  độngmôi  tương tác với.                   tự nhiên và xã  hội.  tr ườ ng
 13. BẠN HIỂU THẾ NÀO VỀ VĂN HÓA  a,  Khái niệm văn hóa:  ­ Nghĩa rộng: Bao  gồm toàn bộ những giá  trị vật chất và tinh thần  do con người sáng tạo  ra.  ­ Nghĩa hẹp: chỉ bao 
 14. CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỀ VĂN HÓA v "Vì  lẽ  sinh  tồn  _mục  đích  của  cuộc  sống, v   Sáng tạo và phát minh…. v Toàn bộ _ đó tức là văn hóa.  v   Là  sự  tổng  hợp  của  mọi  phương  thức  sinh hoạt cùng với biểu hiện của nó v nhằm thích ứng những nhu cầu đời sống 
 15. THEO BẠN TẠI SAO ?!!! “Tại sao đã làm đủ mọi cách, đã đào tạo đủ  các  thứ  mà  thái  độ  làm  việc  của  nhân  viên  vẫn chưa tốt và hiệu quả làm việc vẫn chưa  cao?”       “Bằng  cách  nào  có  thể  chấm  dứt  tình  trạng  đối phó, đi trễ, về sớm, chậm tiến độ và luôn  sẵn  có  những  lý  do  để  ngụy  biện  của  nhân 
 16. Bốn ý tưởng hay cho cuộc sống:    Nhìn lại phía sau & Có kinh  nghiệm!    Nhìn lên phía trước & Thấy hy  vọng!    Nhìn ra xung quanh & Tìm được  thực tại!    Nhìn vào bên trong & Tìm thấy  chính mình!
 17. VĂN  Logo HÓA  DOANH  Logo NGHIỆP XÂY DỰNG VĂN HÓA  DOANH NGHIỆP TS. BÙI QUANG XUÂN
 18. BILL GATES "Khi  ngồi  trên  ghế  nhà  trường,  lúc  gặp  khó  khăn  trong học tập thì có giáo viên giúp đỡ bạn.   Tuy  nhiên,  nếu  lúc  đó  bạn  lại  cảm  thấy  mọi  khó  khăn  đều  do  những  yêu  cầu  quá  nghiêm  khắc  từ  phía  giáo  viên  thì  bạn  đừng  nên  đi  làm  sau  khi  tốt  nghiệp.  Đơn giản nếu như không có những yêu cầu nghiêm  khắc  từ  phía  công  ty  thì  chắc  chắn  bạn  sẽ  không  làm  được  gì  và  sẽ  nhanh  chóng  thất  nghiệp,  hơn  nữa lúc này sẽ không có ai giúp đỡ bạn cả."
 19. VĂN HÓA DOANH  NGHIỆP LÀ GÌ? Toàn  bộ  các  giá  trị  văn  hoá  được  gây  dựng  nên  trong suốt quá trình tồn tại và phát triển của công  ty, n   Trở  thành  các  quan  niệm  và  tập  quán,  truyền  thống ăn sâu vào hoạt  động của công ty và chi  phối tình cảm, nếp suy nghĩ và hành vi của mọi  thành viên trong công ty  n
nguon tai.lieu . vn