Xem mẫu

 1. VAI TRÒ CỦA CỘNG HƯỞNG TỪ TIM MẠCH (CMR) TRONG BỆNH CƠ TIM NHIỄM AMYLOID BS CKI Nguyễn Anh Thư TS BS Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Bệnh viện Nhân Dân 115
 2. ĐẶT VẤN ĐỀ (1) • Cardiac Amyloidosis: tẩm nhuận sợi protein amyloid vùng ngoại bào cơ tim  1 nguyên nhân của Bệnh cơ tim hạn chế. • Trước đây: chẩn đoán Cardiac Amyloidosis bằng endomyocardial biosy (EMB) • Nhược điểm của EMB: • Invasive • Chẩn đoán xác định cardiac amyloidosis: endomyocardial biopsy nhiều mẫu, sens / 1 mẫu 55% •  noninvasive cardiac imaging: hấp dẫn
 3. ĐẶT VẤN ĐỀ (2)  CMR: noninvasive • Hình thái • chức năng • LGE pattern: typical cho cardiac amyloidosis  Độ nhạy 80% - 88%, độ chuyên biệt 94% - 100% Elizabeth A McGuigan. Imaging in Restrictive Cardiomyopathy. The heart.org Medscape. Jun 12, CMR: Cardiac Magnetic Resonance Imaging 2016 LGE: Late Gadolinium Enhancement
 4. CASE LÂM SÀNG • Nữ 51 tuổi. • Bệnh sử: 6 năm nay: khó thở khi gắng sức nhẹ và khi nằm, có lúc phù chân, khó thở ngày càng tăng dần. Lần nhập viện này: o BN có tình trạng khó thở ở nhà 7 ngày, khó thở về đêm nhiều o 3 ngày trước nhập viện BN khó thở thường xuyên kể cả ban ngày.
 5. CASE LÂM SÀNG (tt) • Bệnh nhân gầy, BMI 14,5 kg/m2. • M: 70 l/p, HA:110/70 mmHg, T: 37oC. • Mỏm tim liên sườn V đường trung đòn, loạn nhịp hoàn toàn, TS: 83 l/p, S/S: 2/6 ở mỏm lan nách. • Phổi không ran. • Bụng mềm, gan to 2 cm dưới hạ sườn phải, không điểm đau khu trú. Tĩnh mạch cổ nổi. Phù nhẹ 2 chân.
 6. CASE LÂM SÀNG (tt) • Tiền căn bản thân: Không bệnh lý nội khoa trước đây • Tiền căn gia đình: không bệnh lý liên quan
 7. CASE LÂM SÀNG (tt) Xét nghiệm: • Glucose 100 mg/dl • Bun 12 mg/dl, Creatinin 0.9 mg/dl • BNP 650 pg/ml • Troponin I : 20 pg/ml (lần 1), 8 pg/ml (lần 2) • TSH 1 µUI/ml, fT4 1,2 ng/ml, Ft4l
 8. CASE LÂM SÀNG (tt) ECG: Điện thế ngoại vi thấp Rung nhĩ đáp ứng thất trung bình
 9. CASE LÂM SÀNG (tt) Hình XQ: Bóng tim lớn,gợi ý : - Lớn nhĩ phải - Lớn nhĩ trái - Lớn thất trái
 10. CASE LÂM SÀNG (tt) Lớn nhĩ trái (kích thước 41mm)
 11. CASE LÂM SÀNG (tt) Lớn nhĩ phải (diện tích 21 cm2)
 12. CASE LÂM SÀNG (tt) 2 thất không dãn Dày thất trái (d=13 mm), Phân suất tống máu thất trái giảm (LVEF # 31% )
 13. CASE LÂM SÀNG (tt) Tỉ lệ E/A van 2 lá > 1.5
 14. CASE LÂM SÀNG (tt) Vận tốc van 2 lá 7cm/s (< 8 cm/s)
 15. CASE LÂM SÀNG (tt) Siêu âm Doppler mô van 2 lá: vị trí vách (e’) 2,5 cm/s (< 6 cm/s)
 16. CASE LÂM SÀNG (tt) Siêu âm Doppler mô van 2 lá: vị trí thành bên (e’) 4,7 cm/s  cao hơn vị trí vách
 17. CASE LÂM SÀNG (tt) MayoClinic.org march 17 2015
 18. CASE LÂM SÀNG (tt) 97,5 ms 150 ms Hỗ trợ hình ảnh: ThS BS Hoàng Công Đương
 19. CASE LÂM SÀNG (tt) 550 ms 550 ms 567,5 ms Dấu hiệu riêng biệt, đặc trưng cho bệnh nhiễm Amyloid Hỗ trợ hình ảnh: ThS BS Hoàng Công Đương
 20. CASE LÂM SÀNG (tt) Hình nhuộm đỏ Congo: amyloid :sợi hồng Hỗ trợ hình ảnh: GS TS Hứa Thị Ngọc Hà – Medic ThS BS Đỗ Đình Khanh – BVND GĐ
nguon tai.lieu . vn