Xem mẫu

  1. Bài giảng thiết bị đầu cuối viễn thông 109 Chương VIII CAMERA I. SƠ ĐỒ KHỐI Ảnh Bộ lọc Tách CCD Xử lý tín Format quang quang màu hiệu OSC µp Hình 8.1 Sơ đồ khối camera Ảnh của vật được ánh sáng chiếu vào sẽ phản đến bộ lọc quang của camera nhằm mục đích hiệu chỉnh cường độ ánh sáng, sau đó đưa qua lăng kính tách màu để tách thành 3 màu cơ bản RGB và đập vào ma trận cảm biến độ sáng CCD, tín hiệu độ sáng được chuyển thành tín hiệu điện analog được số hóa, xử lý, định dạng thành khung truyền và đưa đến thiết bị lưu trữ hoặc thiết bị hiển thị. II. BỘ TÁCH MÀU Y = 0.59G+0.3R+0.11B G B Cảm thụ của mắt R người Blue 400 700nm 400 700nm Green Đầu vào quang Red 400 700nm Th.S Trần Viết Thắng, chủ biên; Ths. Võ Đình Tùng
  2. Bài giảng thiết bị đầu cuối viễn thông 110 Bộ tách màu gồm một hệ thống lăng kính được ghép lại với nhau tạo ra các mặt lưỡng sắc ( Green, Blue ) và ( Green, Red ). Nguồn ánh sáng phản chiếu từ ảnh đến hệ thống lăng kính sẽ được tách ra thành 3 thành phần , thành phần ánh sáng Green được đi thẳng qua hệ thống lăng kính để đến cảm biến Green, hai thành phần còn lại là Red và Blue lần lượt phản xạ trên 2 mặt lưỡng sắc để đến các biến tương ứng. Phân bố năng lượng ánh sáng tổng hợp sau khi qua hệ thống thấu kính cũng có sự thay đổi Thấu kính Ngõ ra III. CCD ( charge coupled device = Thiết bị ghép diện tích) Clock OSC driver ADC Image out Amp Vùng tạo ảnh 1. Chuyển trên toàn bộ dòng trong thời gian xóa ảnh ( 1ms ) 2. Chuyển 1 dòng trong mỗi khoảng thời gian xóa dòng Vùng đọc Thanh ghi Đầu ra đọc ra theo Video dòng Chuyển trong khoảng thời gian dòng tích cực Th.S Trần Viết Thắng, chủ biên; Ths. Võ Đình Tùng
  3. Bài giảng thiết bị đầu cuối viễn thông 111 1. Cấu trúc chuyển khung 2. Cấu trúc chuyển dòng 3. Cấu trúc chuyển khung - dòng Chuyển dòng trong Vùng tạo khỏang thời gian xóa ảnh & vùng đọc Thanh ghi Đầu ra đọc ra theo Video dòng Chuyển trong khỏang thời gian dòng tích cực IV. XỬ LÝ TÍN HIỆU 100+600% RED CCD ADC Cân bằng Nén độ Hiệu chỉnh ∝ trắng sáng cao màu Nâng cao chất Mã Green lượng hóa Digital CCD ADC Cân bằng Nén độ Hiệu chỉnh ảnh Out ∝ trắng sáng cao màu Blue CCD ADC Cân bằng Nén độ Hiệu chỉnh trắng sáng cao màu ∝ Hình 8.2 Sơ đồ xử lý tín hiệu của Camera Các camera cho phép bảo vệ vùng sáng đến 600% trước khi đạt đến giới hạn bảo hòa của CCD và việc này thực hiện được bởi các thiết bị điện tử. Mức cực đại hệ thống có thể xử lý Tín hiệu ra Nén tín hiệu y0= Ky 0
nguon tai.lieu . vn