Xem mẫu

 1. THĂM KHÁM SIÊU ÂM SINH DỤC NỮ  Lưu Thị Hồng
 2. SƠ ĐỒ THĂM KHÁM TIỂU KHUNG
 3. Tử cung cắt dọc Tử cung cắt ngang
 4. Cắt ngang qua phần phụ Nghiên cứu buồng trứng sau mạch  chậu
 5. Nghiên cứu buồng trứng qua bàng quang tử cung
 6. Siêu âm đường âm đạo thăm  khám buồng trứng
 7. Đường tầng sinh môn. 1: Tử  cung, 2: âm đạo, 3: ống hậu  môn
 8. Dọc Frontal Ngang Tử cung trong siêu âm 3D
 9. Phổ Doppler động mạch và tĩnh mạch buồng trứng 
 10. BUỒNG TRỨNG BÌNH THƯỜNG
 11. VỊ TRÍ CỦA TỬ CUNG
 12. Tư thế tử cung a: Quá gập trước, b: Xoay  trước và gập ra sau, c: Tư  thế trung gian, d: Xoay và  gập  ra  sau,  e:  Quá  gập  ra  sau.
 13.  Quá gập trước: Đáy tử  cung (1) gập trở lại về cổ  (2) và âm đạo (3) Tử cung xoay trước:  Đo chiều dài tử cung  (  )
 14. Tử cung xoay trước không Tử cung xoay trước và gập, thấy rõ eo tử cung (  ) gập (  )  ra sau
 15. Tử cung gập và xoay sau,  Tư thế trung gian, 1:  góc gập sau (  ) giữa đáy tử  Đáy, 2: Cổ cung và môi sau cổ tử  cung(2), môi trước cổ tử  cung(1) được xác định bởi  một viền âm
 16. Lớp cắt ngang qua đường âm  Đường giữa đạo: 1: Tầng ngoài, 2: Tầng  giữa, 3: Dải rỗng âm dưới  thanh mạc, 4: Nội mạc tử cung
 17.  Động mạch tử cung trên Doppler
 18. Tăng âm sau thăm  Đặt tempon trong âm  khám sản khoa đạo 
 19. NANG TRONG ÂM ĐẠO
 20. Cấu trúc buồng trứng: Các nang trứng nằm ở ngoại  vi
nguon tai.lieu . vn