Xem mẫu

LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM SỰ RA ĐỜI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VÀ CƯƠNG LĨNH CHÍNH TRỊ ĐẦU TIÊN CỦA ĐẢNG I. Hoàn cảnh lịch sử trước khi Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời 1. Hoàn cảnh quốc tế - Sự xuất hiện của mâu thuẫn thời đại giữa nhân dân các dân tộc thuộc địa với chủ nghĩa ĐQTD. - Sự phát triển của phong trào cách mạng trên thế giới. - Cách mạng tháng mười Nga thành công và sự truyền bá sâu rộng chủ nghĩa M-LN vào phong trào cách mạng các nước. SỰ RA ĐỜI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VÀ CƯƠNG LĨNH CHÍNH TRỊ ĐẦU TIÊN CỦA ĐẢNG I. Hoàn cảnh lịch sử trước khi Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời 1. Hoàn cảnh quốc tế 2. Hoàn cảnh trong nước - Sự chuyển biến về cơ cấu xã hội – giai cấp do hậu quả chính sách cai trị và khai thác thuộc địa của Pháp - Sự thất bại của phong trào yêu nước theo các lập trường chính trị khác nhau và cuộc khủng hoảng, bế tắc trong đường lối cứu nước. SỰ RA ĐỜI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VÀ CƯƠNG LĨNH CHÍNH TRỊ ĐẦU TIÊN CỦA ĐẢNG I. Hoàn cảnh lịch sử trước khi Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời 1. Hoàn cảnh quốc tế 2. Hoàn cảnh trong nước II. Nguyễn Ái Quốc tìm đường cứu nước và cuộc vận động thành lập Đảng cộng sản Việt Nam 1. Vài nét về cuộc đời cách mạng & sự nghiệp tư tưởng của Hồ Chí Minh ... - tailieumienphi.vn
nguon tai.lieu . vn