Xem mẫu

 1. Siêu âm phụ khoa Ths Trần danh cường
 2. Chỉ định.  Siêu âm phụ khoa. Theo dõi một chu kỳ KN.  Phát hiện các khối u tử cung, buồng trứng. Chẩn đoán chửa ngoài tử cung. Chẩn đoán viêm nhiễm của phần phụ Theo dõi kích thích phóng noãn. Chụp buồng tử cung bằng siêu âm. Siêu âm tầng sinh môn.
 3. Siêu âm phụ khoa Tử cung: Nằm sau bàng quang, trước trực tràng. Kích thước:   Dài:  6,5­7,5 cm Rộng: 3,5­5,0 cm Dầy: 2,5­3,0cm Cơ tử cung: âm vang đậm, đồng nhất Bờ tử cung: Đều đặn, rõ nét
 4. Siêu âm phụ khoa Tử cung: Siêu âm tử cung:  Đường bụng: Cần nhịn đái để có bàng quang đầy Đường âm đạo: không cần nhịn tiểu. Đường cắt Cắt dọc: Quan sát toàn bộ tử cung, Đo kích thước TC,  quan sát niêm mạc tử cung. Cắt ngang: Đo bề ngang TC
 5. Siêu âm phụ khoa Tử cung: Tư thế của tử cung: Ngả trước, trung gian: 70% Ngả sau: 30% Đánh giá tư thế tử cung dựa vào vị trí của đáy tử  cung so với BQ.
 6. Siêu âm phụ khoa Tử cung: Cắt dọc, tư thế trung gian
 7. Siêu âm phụ khoa Tử cung: Cắt dọc, tư thế trung gian
 8. Siêu âm phụ khoa Niêm mạc tử cung: Thay đổi theo chu kỳ kinh nguyệt: Đo bề dầy của niêm mạc tử cung trên đường cắt  dọc thân TC. Bề dầy thay đổi từ: 5mm­12mm. Hình thái thay đổi: âm vang đậm đặc, hình ba lá.
 9. Siêu âm phụ khoa Niêm mạc tử cung Giai đoạn trước rụng trứng:  Pha bong (hành kinh 4­5 ngày) Pha tái tạo ngày thứ 4­8. Tái tạo biểu mô,  niêm  mạc mỏng. 5­6mm Pha tăng sinh. Ngày thứ 8­14. Niêm mạc dầy  dần  :10­12mm
 10. Siêu âm phụ khoa Niêm mạc tử cung Giai đoạn rụng trứng.  Ngày 14­15. Niêm mạc có hinh 3 lá hay  hinh hạt  cafe.  Bề dầy:12­14mm
 11. Siêu âm phụ khoa Niêm mạc tử cung Giai đoạn sau rụng trứng. Pha chuyển dạng tuyến: Từ ngày 16­21.   mạc dày,  sáng Pha chế tiết: Ngày 22­27. niêm mạc dày  đậm âm  vang.
 12. Siêu âm phụ khoa Niêm mạc tử cung: Sau khi hành kinh
 13. Siêu âm phụ khoa Niêm mạc tử cung: Hình ba lá
 14. Siêu âm phụ khoa Niêm mạc tử cung: Dầy sau khi rụng trứng
 15. Siêu âm phụ khoa Niêm mạc tử cung: Dầy sau khi rụng trứng
 16. Siêu âm phụ khoa Tử cung:  Dị dạng tử cung: Tử cung đôi
 17. Siêu âm phụ khoa Tử cung:  Dị dạng tử cung: Tử cung đôi
 18. Siêu âm phụ khoa Tử cung đôi
 19. Siêu âm phụ khoa Tử cung:  Dị dạng tử cung: Tử cung hai buồng
 20. Siêu âm phụ khoa U Xơ Tử cung
nguon tai.lieu . vn