Xem mẫu

QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC Ths Ts Trường Khoa Kinh tế LOGO MỤC TIÊU, YÊU CẦU MÔN HỌC Click icon to add table Trang bị cho người học toàn bộ kiến thức về khái niệm, nội dung QTNNL Trang bị các nguyên tắc, kỹ năng điều hành một Tổ chức Trang bị các nguyên tắc, kỹ năng và nghệ thuật quản lý nhân sự trong Tổ chức NỘI DUNG Click icon to add table : Nhập môn Chương 2: Hoạch định Chương 3: Phân tích công việc Chương 4: Tuyển chọn nhân viên Chương 5: Đào tạo và phát triển Chương 6: Đánh giá nhân viên Chương 7: Chính sách tiền lương Chương 8: Động viên PHƯƠNG PHÁP HỌC Click icon to add table HỌC LÝ THUYẾT BÀI TẬP, TÌNH HUỐNG ÁP DỤNG THUYẾT TRÌNH TÀI LIỆU THAM KHẢO Click icon to add table 1. Quản trị nhân sự, Nguyễn Thanh Hội, NXB thống kê 2003. 2. Quản trị Nguồn nhân lực, PGS.TS Trần Kim Dung, NXB Tổng Hợp TPHCM 2011. 3. Quản trị nhân sự, Nguyễn Hữu Thân, NXB Thống kê, 2003. ... - tailieumienphi.vn