Xem mẫu

Chương III. Phân tích cơ hội thị trường I. Khái niệm: Trong KD luôn luôn có cơ hội mới, điều quan trọng là DN có nhận thấy và nắm bắt kịp thời không. Nhận thấy và nắm bắt được cơ hội sẽ tạo điều kiện để DN mở ra các hướng KD mới, triển khai các chiến lược Marketing hiệu quả hơn,nâng cao khả năng cạnh tranh và phát triển trong giai đoạn hiện nay. II. Phương pháp xác định cơ hội thị trường: ­ Phương pháp “mạng mở rộng SP/thị trường”: Dựa vào mối quan hệ SP/ thị trường để đánh giá những lợi thế và hạn chế, bế tắc và triển vọng của SP trên thị trường mục tiêu, sau đó định dạng cơ hội thị trường SP hiện có SP mới • Thị trường hiện có Thâm nhập thị Phát triển SP trường Mở rộng thị Đa dạng hóa Thị trường mới trường a. Thâm nhập thị trường: Thu hút khách hàng bằng cách giảm giá, tăng cường quảng cáo, dịch vụ hậu mãi,.. b. Mở rộng thị trường: Tìm kiếm khách hàng mới, tăng doanh thu bán hàng. Cần phân tích các yếu tố: dân số, tuổi tác, thu nhập,giói tính.,.. c. Phát triển SP: SP cần phải có chất lượng cao hơn, phong phú hơn, mẫu mã đẹp, dịch vụ hoàn hảo,… d. Đa dạng hóa SP: Tăng thêm danh mục hàng hóa, khách hàng sẽ đa dạng hơn và có nhiều sự chọn lựa hơn Các phương pháp khác: ­ Đánh giá mức độ hấp dẫn của ngành theo phân tích danh mục đầu tư ­ Phương pháp “kẽ hở trên thị trường”: thâm nhập vào thị trường vẫn chưa được các DN khác khai thác triệt để III. Đánh giá cơ may thị trường: Cơ may thị trường chỉ được xác định khi nó thỏa mãn hai điều: a. Phù hợp với mục tiêu của công ty: ­ Mục tiêu lợi nhuận ­ Mục tiêu doanh số ­ Mục tiêu phát triển KD ­ Mục tiêu tín nhiệm khách hàng b. Phù hợp với khả năng của công ty: ­ Khả năng tài chính ­ Năng lực hoạt động ­ Khả năng phân phối ... - tailieumienphi.vn