Xem mẫu

Bài 6 TÌM HIỂU LAYER NHẮC LẠI BÀI TRƯỚC Khái niệm cơ bản về màu sắc và hệ màu. Sử dụng các công cụ vẽ: Painting Cloning Healing Slide 6– Chỉnh sửa ảnh trong Photoshop 2 MỤC TIÊU BÀI HỌC Khái niệm và cách sử dụng layer. Chọn và di chuyển layer. Sử dụng Layer Mask. Tìm hiểu Clipping Mask. Slide 6– Chỉnh sửa ảnh trong Photoshop 3 KHÁM PHÁ CÁC LAYER KHÁI NIỆM LAYER Tổ chức và sắp xếp các vùng ảnh thành các lớp riêng biệt gọi là layer (lớp). Mọi thao tác biến đổi hình ảnh chỉ có tác dụng đối với vùng ảnh trên layer được lựa chọn. Các layer xếp chồng layer khác nhau độc lên nhau. Nội dung thuộc các lập với nhau. Slide 6 – Chỉnh sửa ảnh trong Photoshop 5 ... - tailieumienphi.vn
nguon tai.lieu . vn