Xem mẫu

Bài 2 SỬ DỤNG PHẦN MỀM ADOBE BRIDGE & CÁC THAO TÁC LÀM VIỆC CƠ BẢN NHẮC LẠI BÀI TRƯỚC Làm quen với giao diện Adobe Photoshop. Công cụ & các bảng trong Photoshop Thao tác làm việc với Photoshop Tạo bưu thiếp 3D Thiết lập không gian làm việc Slide 2 - Sử dụng Adobe Bridge & Các thao tác làm việc cơ bản 2 MỤC TIÊU BÀI HỌC Làm quen với Adobe Bridge: Sử dụng thư mục Thiêt lập thông tin hình ảnh Một số thao tác làm việc với Bridge Các thao tác làm việc với tập tin trong Photoshop Giới thiệu các định dạng hình ảnh Slide 2 - Sử dụng Adobe Bridge & Các thao tác làm việc cơ bản 3 KHÁI NIỆM Adobe Bridge: Nằm trong bộ phần mềm Adobe Photoshop. Giúp tổ chức, quản lý tài liệu. Cung cấp chức năng preview, tìm kiếm, sắp xếp. Slide 2 - Sử dụng Adobe Bridge & Các thao tác làm việc cơ bản 4 LOCATE Khởi động Adobe Bridge: Từ menu Start > All Programs > Adobe Bridge CS4. Thông qua Adobe Photoshop. Slide 2 - Sử dụng Adobe Bridge & Các thao tác làm việc cơ bản 5 ... - tailieumienphi.vn
nguon tai.lieu . vn