Xem mẫu

Bài 1 KHÁM PHÁ PHẦN MỀM ADOBE PHOTOSHOP & TÌM HIỂU VỀ WORKSPACE MỤC TIÊU BÀI HỌC Làm quen với giao diện Adobe Photoshop. Công cụ & các bảng trong Photoshop Thao tác làm việc với Photoshop Tạo bưu thiếp 3D Thiết lập không gian làm việc Slide 1 – Khám phá phần mềm Adobe Photoshop & Tìm hiểu về workspace 2 GIỚI THIỆU PHẦN MỀM ADOBE PHOTOSHOP KHÁI NIỆM Adobe Photoshop: Phần mềm đồ họa dùng để thiết kế và chỉnh sửa ảnh kỹ thuật số. Được phát triển bởi tập đoàn Adobe – Mỹ. Trụ sở chính của tập đoàn Adobe Slide 1 – Khám phá phần mềm Adobe Photoshop & Tìm hiểu về workspace 4 ỨNG DỤNG Chỉnh sửa ảnh. Phục chế ảnh cũ. Tấm ảnh trước và sau khi khi được phục chế Slide 1 – Khám phá phần mềm Adobe Photoshop & Tìm hiểu về workspace 5 ... - tailieumienphi.vn
nguon tai.lieu . vn