Xem mẫu

AVINEW Vaccine chỉ có 1 của Merial phòng bệnh ND Michael Lee 1 | Bệnh Newcastle Avian Paramyxovirus -1 (APMV-1) có khả năng gây nhiễm ở đâu? a) Vi rut có chỉ số gây bệnh mô não (ICPI) ở gà con 1 ngày tuổi = 0.7 hoặc cao hơn HOẶC b) Nhiều amino acids cơ bản tại đoạn cuối C của protein F2 phenylalanine at residue 117 e.g. e.g. 112R/K-R-Q-K/R-R116 2 1. Phân loại – Kiểu gây bệnh Kiểu bệnh Lentogenic(thấp) Mesogenic(trung bình) Velogenic(cao) ICPI 0 - 0.7 >0.7 - 1.3 >1.3 - 2.0 Khi nhiễm APMV với ICPI ≥0.7 được coi là bị bệnh Newcastle ICPI: chí số bệnh tích mô não 3 1. . Phân loại – Kiểu gây bệnh Virus Ulster 2C Queensland V4 HB1 F VG/GA -Avinew La Sota Komarov Roakin Mukteswar ICPI IVPI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,18 0,00 0,25 0,00 0,35 -0,44 0,00 1,41 0,00 1,45 0,00 1,44 0,00 MDT Virus ICPI IVPI MDT >168 Beaudette C 1,60 1,45 62 >150 GB Texas 1,75 2,66 55 120 Italien 1,85 2,8 50 119 Essex 70 1,86 2,53 60 - Herts 33 1,88 2,64 48 103 New York Parrot 70181 1,77 2,59 51 69 Milano 1,86 2,81 50 68 Pigeon/England/617/83 1,47 0,00 >120 46 Chicken/England/702/84 1,93 2,14 60 Lentogenic Mesogenic Velogenic 4 Bệnh Newcastle • Một trong 2 bệnh gia cầm mà OIE bắt buột phải khai báo • VVND- Khả năng lây nhiễm và độc lực cao • Tỷ lệ chết cao đột ngột với ít triệu chứng lâm sàng • Tỷ lệ chết lên tới 100% • Triệu chứng lâm sàng không thể phân biệt với cúm độc lực cao( HPAI) 5 ... - tailieumienphi.vn
nguon tai.lieu . vn