Bài giảng môn Tài chính Tiền tệ: Chương 1 - ThS. Vũ Quang Kết

Tài Chính - Ngân Hàng,Tài chính doanh nghiệp
  Đánh giá    Viết đánh giá
 1      25      0
Mã tài liệu fvh8tq Danh mục Tài Chính - Ngân Hàng,Tài chính doanh nghiệp Tác giả Thương Hoài Loại file PDF Số trang 9 Dung lượng 0.50 M Lần tải 1 Lần xem 25
Tài liệu được tải hoàn toàn Tải Miễn phí tại tailieumienphi.vn

Bài giảng môn Tài chính Tiền tệ - ThS. Vũ Quang Kết trình bày nội dung chương 1 - Tổng quan về tài chính tiền tệ bao gồm: Nguồn gốc và các hình thái tiền tệ, bản chất và chức năng của tiền tệ, cung cầu tiền tệ, bản chất và chức năng của tài chính, hệ thống tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết bài giảng này.

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG Tài liệu tham khảo BÀI GIẢNG MÔN TÀI CHÍNH TIỀN TỆ Giảng viên: ThS. Vũ Quang Kết ④Giáo trình lý thuyết tài chính- tiền tệ ④Trường ĐHKT TP HCM ④Trường ĐH KTQD ④Bài giảng Tài chính tiền tệ. Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông. ThS Vũ Quang Kết chủ biên ④Các văn bản pháp luật có liên quan ④Một số website hữu ích: Điện thoại/E-mail: quangketvu@gmail.com ④www.mof.gov.vn ; www.mot.gov.vn Bộ môn: Kinh tế - Khoa QTKD1 ④www.vneconomy.com.vn Yahoo! Finance … Học kỳ 1, năm học 2009-2010 QUANG KET 1 Giảng viên VŨ QUANG KẾT BỘ MÔN KINH TẾ KHOA QTKD1 2 Nội dung và kết cấu môn học Chương 1: Đại cương về tài chính- tiền tệ Chương 2: Thị trường tài chính Chương 3: Các tổ chức tài chính trung gian Chương 4: Ngân hàng trung ương và chính sách tiền tệ Chương 5: Tín dụng và lãi suất tín dụng Chương 6: Tài chính doanh nghiệp Chương 7: Tài chính công Chương 8: Tài chính quốc tế CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ TÀI CHÍNH-TIỀN TỆ I. Ngồn gốc và các hình thái tiền tệ II. Bản chất và chức năng của tiền tệ III. Cung cầu tiền tệ IV. Bản chất và chức năng của tài chính V. Hệ thống tài chính Giảng viên VŨ QUANG KẾT BỘ MÔN KINH TẾ KHOA QTKD1 3 Giảng viên VŨ QUANG KẾT BỘ MÔN KINH TẾ KHOA QTKD1 4 Nguồn gốc và các hình thái tiền tệ Nguồn gốc tiền tệ Tiền ra đời do nhu cầu trao đổi của con người gắn với sự ra đời và phát triển của các hình thái tiền tệ. Sự ra đời của tiền được đánh dấu bởi sự phát triển của một loạt các hình thái giá trị: - Hình thái giá trị giản đơn hay ngẫu nhiên - Hình thái giá trị toàn bộ hay mở rộng - Hình thái giá trị chung - Hình thái tiền tệ Nguồn gốc và các hình thái tiền tệ Nguồn gốc tiền tệ Tiền tệ là bất cứ thứ gì được chấp nhận chung để đổi lấy hàng hoá, dịch vụ hoặc để thanh toán các khoản nợ Giảng viên VŨ QUANG KẾT BỘ MÔN KINH TẾ KHOA QTKD1 5 Giảng viên VŨ QUANG KẾT BỘ MÔN KINH TẾ KHOA QTKD1 6 Nguồn gốc và các hình thái tiền tệ Đặc trưng của tiền tệ ④Tiền tệ phụ thuộc vào nhu cầu trao đổi ④Sức mạnh của tiền phụ thuộc vào sức mua của nó ④Sức mua của tiền được đo lường thông qua khả năng mua được nhiều hay ít hàng hoá. Nguồn gốc và các hình thái tiền tệ Các hình thái tiền tệ Tiền tệ hàng hóa- Hóa tệ (commodity money) ④Hoá tệ thực chất chính là một loại hàng hoá đồng thời thực hiện vai trò của đồng tiền ④Hoá tệ gồm có hoá tệ phi kim và hoá tệ kim loại ④Loại hoá tệ phổ biến nhất chính là Vàng. Giảng viên VŨ QUANG KẾT BỘ MÔN KINH TẾ KHOA QTKD1 7 Giảng viên VŨ QUANG KẾT BỘ MÔN KINH TẾ KHOA QTKD1 8 Nguồn gốc và các hình thái tiền tệ Các hình thái tiền tệ Tiền danh nghĩa- tiền dấu hiệu giá trị (Fiat money) ④Đồng tiền khi không hàm chứa trong nó đầy đủ giá trị mà nó đại biểu thì lúc đó chỉ còn mang tính chất là một dấu hiệu của giá trị mà thôi. ④Loại tiền này có giá trị sử dụng lớn hơn giá trị. ④Nguyên nhân dẫn đến việc sử dụng các dấu hiệu giá trị có cả chủ quan lẫn khách quan. ④Có nhiều loại tiền có tính chất này. Nguồn gốc và các hình thái tiền tệ Các hình thái tiền tệ Tiền danh nghĩa- tiền dấu hiệu giá trị (Fiat money) Tiều danh nghĩa bao gồm: - Tiền xu kim loại - Tiền giấy + Tiền giấy khả hoán + Tiền giấy bất khả hoán - Tiền qua hệ thống ngân hàng + Tiền tín dụng + Tiền điện tử Giảng viên VŨ QUANG KẾT BỘ MÔN KINH TẾ KHOA QTKD1 9 Giảng viên VŨ QUANG KẾT BỘ MÔN KINH TẾ KHOA QTKD1 10 Bản chất và chức năng của tiền tệ Bản chất của tiền tệ Về bản chất, tiền tệ là vật trung gian môi giới trong trao đổi hàng hoá, dịch vụ, là phương tiện giúp cho quá trình trao đổi được thực hiện dễ dàng hơn. Bản chất của tiền tệ được thể hiện rõ hơn qua hai thuộc tính của tiền tệ. Bản chất và chức năng của tiền tệ Bản chất của tiền tệ Hai thuộc tính của tiền tệ. - Giá trị sử dụng của tiền tệ là khả năng thoả mãn nhu cầu trao đổi của xã hội, nhu cầu sử dụng làm vật trung gian trong trao đổi - Giá trị của tiền được thể hiện qua khái niệm “sức mua tiền tệ”, đó là khả năng đổi được nhiều hay ít hàng hoá khác trong trao đổi Giảng viên VŨ QUANG KẾT BỘ MÔN KINH TẾ KHOA QTKD1 11 Giảng viên VŨ QUANG KẾT BỘ MÔN KINH TẾ KHOA QTKD1 12 Bản chất và chức năng của tiền tệ Chức năng của tiền tệ Phương tiện trao đổi ④Tiền được sử dụng như là một trung gian trong trao đổi mua bán hàng hoá. ④Nhờ có tiền nên xã hội sẽ giảm được các chi phí giao dịch vì cần phải tìm được sự trùng hợp kép về nhu cầu Bản chất và chức năng của tiền tệ Chức năng của tiền tệ Thước đo giá trị ④Tiền thực hiện việc biểu thị cho một lượng giá trị mà hàng hoá chứa trong nó thông qua việc quy đổi giá trị đó ra lượng tiền. ④Nhờ có tiền nên việc so sánh giá trị giữa các hàng hoá trở nên đơn giản hơn. Giảng viên VŨ QUANG KẾT BỘ MÔN KINH TẾ KHOA QTKD1 13 Giảng viên VŨ QUANG KẾT BỘ MÔN KINH TẾ KHOA QTKD1 14 Bản chất và chức năng của tiền tệ Chức năng của tiền tệ Phương tiện cất trữ ④Tiền được sử dụng như công cụ để cất trữ của cải. ④Tiền là phương tiện cất trữ được ưa chuộng hơn so với các phương tiện khác vì tính lỏng của tiền là cao nhất ④Tiền chỉ có thể thực hiện được chức năng cất trữ khi nó còn được xã hội thừa nhận Bản chất và chức năng của tiền tệ Chức năng của tiền tệ Phương tiện thanh toán ④Tiền làm một công cụ để thanh toán các khoản nợ. ④Tiền đã tham gia một cách hiện hữu vào giao dịch chứ không chỉ là trung gian trong giao dịch. Giảng viên VŨ QUANG KẾT BỘ MÔN KINH TẾ KHOA QTKD1 15 Giảng viên VŨ QUANG KẾT BỘ MÔN KINH TẾ KHOA QTKD1 16 Cung – cầu tiền tệ Cầu về tiền tệ Khái niệm Tổng hợp số lượng tiền tệ mà các chủ thể trong nền kinh tế cần để thoả mãn các nhu cầu chi tiêu và tích lũy được gọi là mức cầu tiền tệ Các bộ phận hợp thành ④Bộ phận cầu tiền cho nhu cầu giao dịch ④Bộ phận cầu tiền cho nhu cầu dự phòng ④Bộ phận cầu tiền cho nhu cầu cất trữ Cung – cầu tiền tệ Cung về tiền tệ Khái niệm Mức cung tiền tệ là lượng tiền được cung ứng nhằm thoả mãn các nhu cầu thanh toán và dự trữ của các chủ thể trong nền kinh tế. Mức cung tiền phải tương ứng với mức cầu về tiền tệ. Sự thiếu hụt hay dư thừa của cung tiền tệ so với cầu đều có thể dẫn tới những tác động không tốt cho nền kinh tế. Giảng viên VŨ QUANG KẾT BỘ MÔN KINH TẾ KHOA QTKD1 17 Giảng viên VŨ QUANG KẾT BỘ MÔN KINH TẾ KHOA QTKD1 18 Cung – cầu tiền tệ Các phép đo mức cung tiền tệ (khối tiền tệ) Cung – cầu tiền tệ Sự hình thành mức cung tiền tệ Thành phần trong mức cung tiền tệ Khối tiền tệ Phát hành qua thị trường mở - Tiền mặt - Tiền gửi không kỳ hạn tại ngân hàng (tiền M1 trong tài khoản séc) M2 - Tiền gửi tiết kiệm M3 Phát hành qua thị trường vàng và ngoại tệ Phát hành qua các ngân hàng trung gian - Tiền gửi có kỳ hạn tại ngân hàng L - Các loại tiền gửi ở các định chế tài chính khác (ngoài ngân hàng) - Các chứng khoán có giá: tín phiếu kho bạc, thương phiếu, chấp phiếu ngân hàng… Phát hành qua chính phủ Giảng viên VŨ QUANG KẾT BỘ MÔN KINH TẾ KHOA QTKD1 19 Giảng viên VŨ QUANG KẾT BỘ MÔN KINH TẾ KHOA QTKD1 20 ... - tailieumienphi.vn

NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Bài giảng môn Tài chính Tiền tệ: Chương 1 - ThS. Vũ Quang Kết

of x

  HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU


Bước 1:Tại trang tài liệu tailieumienphi.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên tailieumienphi.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình


 
Mã tài liệu
fvh8tq
Danh mục
Tài Chính - Ngân Hàng,Tài chính doanh nghiệp
Thể loại
Bài giảng môn Tài chính Tiền tệ, Tài chính Tiền tệ, Tổng quan về tài chính tiền tệ, Nguồn gốc tiền tệ, Các hình thái tiền tệ, Chức năng của tiền tệ, Cung cầu tiền tệ
Loại file
PDF
Số trang
9
Dung lượng
0.50 M
Lần xem
25
Lần tải
1
 
LINK DOWNLOAD

Bai-giang-mon-Tai-chinh-Tien-te-Chuong-1-ThS.-Vu-Quang-Ket.PDF[0.50 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

Tài liệu tương tự

TÀI LIỆU NỔI BẬT