Xem mẫu

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆPTP. HCM KHOACÔNG NGHỆ HÓAHỌC BỘ MÔN HÓADẦU MÔN HỌC: THIẾT BỊ DẦU KHÍ Gv: Th.S Nguyễn Tiến Đạt datnt1905@gmail.com 1 Giới thiệu môn học Mục đích: hiểu được nguyên lý và vận hành các thiết bị trong ngành công nghiệp dầu khí như: van, bơm, thiết bị đo, bồn bể chứa, đường ống Vị trí: Trình độ: Phân bố thời gian: Lý thuyết: 45 tiết Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: Thiết bị dầu khí Khối kiến thức chuyên ngành Khối kiến thức cơ sở Khối kiến thức đại cương Dự lớp: có mặt trên lớp nghe giảng từ 80% tổng số thời gian trở lên. Tiểu luận: có Thi giữa học phần: Thi kết thúc học phần: 2 Giới thiệu môn học Nội dung Chương 1: Giới thiệu tổng quan về kho chứa và bồn chứa các sản phẩm dầu khí Chương 2: Thiết kế và thi công bồn chứa các sản phẩm dầu khí Chương 3: Vận hành hệ thống kho chứa các sản phẩm dầu khí Chương 4: Giới thiệu tổng quan về đường ống vận chuyển các sản phẩm dầu khí Chương 5: Thiết kế và thi công đường ống vận chuyển các sản phẩm dầu khí Chương 6: Vận hành và bảo dưỡng hệ thống đường ống vận chuyển các sản phẩm dầu khí Chương 7. Van Chương 8. Bơm Chương 9. Thiết bị đo lường Chương 10. Ăn mòn và chống ăn mòn Giới thiệu môn học Tài liệu kham khảo: 1.Giáo trình Kỹ thuật đường ống và bể chứa 2.W.E. McAllister, Pipeline rules of thumb handbook. 5th ed, 1998. 3.Kent Muhlbauer, Pipeline Risk Management Manual, 2nd Edition 4.Kiefner, J. F., and Duffy, A. R., AStudy of Two Methods for Repairing Defects in Line Pipe, Pipeline Research Committee of the American Gas Association, 1974. Giới thiệu Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn Tổng 926,5 (ha) Mặt 328 bằng nhà máy Mặt 181 bằng tuyến ống và bồn bể Cảng 99 xuất sp ... - tailieumienphi.vn
nguon tai.lieu . vn