Xem mẫu

TUYẾN TIÊU HOÁ • Gan. •Tuyến nước bọt. •Tuyến tụy MÔ HỌC GAN BS. Trần Kim Thương MỤC TIÊU 1. Liệt kê được các thành phần nằm trong khoảng cửa. 2. Nắm được cấu tạo mô học của các thành phần nằm trong tiểu thùy gan. NỘI DUNG: Gan là tuyến tiêu hóa lớn nhất. Nhiều chức năng quan trọng. Nguồn gốc: từ nội bì phôi Ngoài cùng là biểu mô của phúc mạc. Bao gan (bao glisson): là bao liên kết Rốn gan: TM cửa, ĐM gan, ống gan và mạch bạch huyết. Gồm tiểu thùy gan và khoảng cửa. I. TIỂU THÙY GAN Là đơn vị cấu tạo chức năng của gan. Hình lục giác. Trường hợp xơ gan vách liên kết phát triển các tiểu thùy gan bị teo lại. Gồm: Mao mạch nan hoa, Bè Remak, TM trung tâm tiểu thùy, khoảng Disse, tiểu quản mật. ... - tailieumienphi.vn